Stypendia Matematyczne Wrocławia

Celem programu jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród wrocławskich uczniów i zachęcenie ich do wybierania we Wrocławiu ścisłych i technicznych kierunków studiów. O stypendium mogą się ubiegać maturzyści, którzy zdali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym lub w ramach matury międzynarodowej.


Szkolny Nobel

Tytuł ten po raz pierwszy przyznano w 2001 roku z okazji obchodów 1000-lecia Wrocławia i od tej pory konkurs organizowany jest co 2 lata. W roku 2011 odbędzie się jego VI edycja. Ideą konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promowanie najwybitniejszych uczniów wszystkich typów szkół Wrocławia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności. 


Poradnia "Co dalej?"

W tym dziale chcemy pomagać uczniom o zainteresowaniach matematycznych i ich rodzicom w wyborze najlepszej dla nich szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. Prosimy o podanie w zgłoszeniu, jaki poziom i lokalizacja szkoły Państwa interesuje. W ciągu 72 godzin wyślemy na podany e-mail odpowiedź z propozycjami szkół i krótkim opisem prowadzonych tam zajęć. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania lub skontaktujemy e-mailowo z nauczycielem matematyki uczącym w wybranej szkole.  

Chcemy też pomagać maturzystom w wyborze kierunku studiów lub ewentualnych kursów przygotowawczych z matematyki. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące zajęć matematycznych na interesujących Was wydziałach lub skontaktujemy e-mailowo z wykładowcami matematyki na wybranych kierunkach studiów.    


Uczniowski Program Stypendialny

Program ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych i rozwijanie ich talentów. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z celującymi ocenami na świadectwie końcowym i osiągnięciami w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz finaliści olimpiad ogólnopolskich.


Korepetycje on-line

Masz problem? Zapytaj eksperta. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 72 godzin (zazwyczaj wcześniej) na swój adres e-mailowy i będziesz mógł kontynuować tę korespondencję.
Nie spodziewaj się, że otrzymasz od razu gotowe rozwiązanie zadania, zatem nie wysyłaj np. zadań domowych na ostatnią chwilę. Nasz ekspert zada Ci serię prostych pytań pomocniczych, tak że z jego pomocą bez trudu sam rozwiązesz swój problem.

Oto przykład korespondencji z tego działu:

Powrót na górę strony