Fundusz Pomocy Młodym Talentom (XIX)

Stypendia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich przyznawane są od 1996 roku wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, głównie niepełnosprawnym oraz z pochodzącym z biednych rodzin. Stypendia wręczane są przez parę prezydencką w Warszawie podczas listopadowych obchodów Święta Niepodległości.


zDolny Śląsk (XVIII)

Stypendia przyznawane są corocznie od 2001 roku w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Program ma na celu docenienie i promowanie uczniów z terenu Dolnego Śląska uzdolnionych artystycznie, sportowo i naukowo. Stypendia fundowane są uczniom wszystkich typów szkół.


Stypendia św. Mikołaja

Program służy budowaniu solidarnej więzi między uczniami, szkołami i absolwentami. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów. Program skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych placówek edukacyjnych w Polsce. Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc, na wskazaną szkołę, która zgłosiła się do programu.


Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem powiatu wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji na wysokim poziomie. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących sie maturą i uczniowie ostatniej klasy gimnazjów zamieszkali na terenie powiatu wrocławskiego (bez względu na lokalizację szkoły).


Poradnia "Co dalej?"

W tym dziale chcemy pomagać uczniom o zainteresowaniach matematycznych i ich rodzicom w wyborze najlepszej dla nich szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. Prosimy o podanie w zgłoszeniu, jaki poziom i lokalizacja szkoły Państwa interesuje. W ciągu 72 godzin wyślemy na podany e-mail odpowiedź z propozycjami szkół i krótkim opisem prowadzonych tam zajęć. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania lub skontaktujemy e-mailowo z nauczycielem matematyki uczącym w wybranej szkole.  

Chcemy też pomagać maturzystom w wyborze kierunku studiów lub ewentualnych kursów przygotowawczych z matematyki. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące zajęć matematycznych na interesujących Was wydziałach lub skontaktujemy e-mailowo z wykładowcami matematyki na wybranych kierunkach studiów.

Prosimy o wypełnienie ponizszego formularza. Przed wysłaniem wiadomości prosimy sprawdzić, czy adres zwrotny został poprawnie wpisany.

Powrót na górę strony