Orzeł Dolnośląski

O nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” ubiegać się mogą wybitni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może wystąpić o nagrodę tylko dla jednego kandydata.


Stypendium Fundacji "Efekt motyla"

Celem funduszu jest promowanie nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich, stwarzanie szans dzieciom ze środowisk wiejskich na włączenie w globalny obieg informacji, zapewnienie im lepszych perspektyw edukacyjnych oraz rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Warunkiem uzyskania stypendium jest mieszkanie na wsi, wysoka średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.


Fundusz Pomocy Młodym Talentom (XIX)

Stypendia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich przyznawane są od 1996 roku wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, głównie niepełnosprawnym oraz z pochodzącym z biednych rodzin. Stypendia wręczane są przez parę prezydencką w Warszawie podczas listopadowych obchodów Święta Niepodległości.


zDolny Śląsk (XVIII)

Stypendia przyznawane są corocznie od 2001 roku w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Program ma na celu docenienie i promowanie uczniów z terenu Dolnego Śląska uzdolnionych artystycznie, sportowo i naukowo. Stypendia fundowane są uczniom wszystkich typów szkół.


Stypendia św. Mikołaja

Program służy budowaniu solidarnej więzi między uczniami, szkołami i absolwentami. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów. Program skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych placówek edukacyjnych w Polsce. Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc, na wskazaną szkołę, która zgłosiła się do programu.

Powrót na górę strony