Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Program ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych i rozwijanie ich talentów. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z celującymi ocenami na świadectwie końcowym i osiągnięciami w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz finaliści olimpiad ogólnopolskich.


Korepetycje on-line

Masz problem? Zapytaj eksperta. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 72 godzin (zazwyczaj wcześniej) na swój adres e-mailowy i będziesz mógł kontynuować tę korespondencję.
Nie spodziewaj się, że otrzymasz od razu gotowe rozwiązanie zadania, zatem nie wysyłaj np. zadań domowych na ostatnią chwilę. Nasz ekspert zada Ci serię prostych pytań pomocniczych, tak że z jego pomocą bez trudu sam rozwiązesz swój problem.

Oto przykład korespondencji z tego działu:


Dolnośląski Program Stypendialny

Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Skierowany jest do uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Preferuje tych, którym niekorzystna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój edukacyjny.

Powrót na górę strony