Kongres Młodych Matematyków Polskich (IX)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-05-28
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki IM UWr
Organizator: 

Wydział Matematyki i Informatyki UWr
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

 

Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca:
Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych

strona domowa Kongresu

 

Termin: 

zgłoszenia:
kongres: 10-13 IX 2024

 

Miejsce: 

Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

 

Osoba do kontaktu: 

Marcin Preisner
sekretariat: tel. 713757401
e-mail: 9kmm@math.uni.wroc.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

Odbywające się cyklicznie we wrześniu w różnych ośrodkach akademickich kongresy (początkowo co cztery lata, obecnie co dwa) mają umożliwić bezpośredni kontakt najzdolniejszych uczniów szkół średnich z całej Polski, dla których matematyka stała się pasją, z wybitnymi naukowcami. Oprócz wykładów plenarnych wygłaszanych przez znanych matematyków, na Kongresie z referatami występują jego uczestnicy.

Uczniów reprezentujących podczas Kongresu dane województwo typują kuratoria oświaty. Część osób jest zaproszona przez organizatorów na podstawie wyników Olimpiady Matematycznej lub rekomendacji Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Uczniowie, którzy nie znaleźli się w delegacji swojego województwa, mogą przesłać indywidualne zgłoszenie drogą mejlową na adres organizatorów, z krótkim autoreferatem.

Referaty uczniów mogą dotyczyć dowolnych zagadnień matematycznych, które uczeń uważa za ciekawe i prawdopodobnie nieznane większości uczestników. Mogą to być własne wyniki (na przykład autorskie rozwiązanie interesującego zadania) lub prezentacje w oparciu o literaturę. Referat trwa maksimum 20 minut, a po nim słuchacze mogą zadawać pytania. Odbywa się też plebiscyt publiczności na najlepszy odczyt.

 

Skrót programu: 
 • wykłady i warsztaty
 • referaty uczniowskie
 • wręczenie nagród w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki miesięcznika "Delta"
 • wystawa matematycznego origami
 • gra terenowa "Śladami matematyków lwowskich po Wrocławiu"
 • wycieczka do Hydropolis

 

Historia:

 • I Kongres MMP 2004 - Uniwersytet Warszawski
  Odbył się pod patronatem małżonki prezydenta RP Jolanty Kwaśniewskiej. Wzięło w nim udział 269 uczniów z całej Polski oraz szkół na Litwie i Łotwie, w tym ośmioro wrocławian: Michał Jański i Bartłomiej Trocha (GIM 13), Robert Latawiec (GIM 29), Tomasz Żórawik (GIM 49), Stefan Łapicki, Dominika Pawlik i Lech Stawikowski (III LO), Kacper Zając (XII LO). Ustalono, że kolejne kongresy będą odbywały się co 4 lata. strona domowa

 

 • II Kongres MMP 2008 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Odbył się pod patronatem małżonki prezydenta RP Marii Kaczyńskiej. Wzięło w nim udział 300 uczniów ze wszystkich województw w tym siedmioro wrocławian: Grzegorz Głuch i Michał Jarmakowicz (GIM 13), Adam Templin (GIM 23), Dominik Gronkiewicz i Michał Jański (III LO), Mateusz Kubica (XIV LO) i Joanna Wyspiańska (OSWDN). Spośród nich referaty zaprezentowali: Adam Templin - Szyfry, Dominik Gronkiewicz - Czy masz szansę spotkać agenta z Matrixa, Michał Jański - Modelowanie matematyczne i Mateusz Kubica - Teoria gier. Wykład plenarny wygłosił prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Osobliwości typu 'pazur'. W plebiscycie na najlepszy odczyt zwyciężył Dominik Gronkiewicz (III LO). Ustalono, że kolejne Kongresy będą się odbywały co 2 lata. strona domowa

 

 • III Kongres MMP 2010 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Odbył się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP śp Marii Kaczyńskiej. Wzięły w nim udział 293 osoby, w tym pięcioro wrocławian: Edyta Kania i Mariusz Olszewski (III LO), Maciej Dulęba i Michalina Sieradzka (XIV LO) oraz Michał Smolnicki (GIM 23). Plenarny wykład inauguracyjny wygłosił Andrzej Dąbrowski (IM UWr) - Statystyka matematyczna. strona domowa

 

 • IV Kongres MMP 2012 - Uniwersytet Gdański
  Odbył się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej. Wzięło w nim udział 250 osób w tym 7 uczniów z Wrocławia: Aleksander Antasik, Mikołaj Herman, Adam Malinowski i Paweł Popławski z III LO, Maciej Dulęba i Bartosz Kostka z XIV LO oraz Piotr Dąbrowski z Technikum nr 10. Referat nt. "Tożsamości trygonometryczne jako wizualizacja odcinków w trójkącie" wygłosił Bartosz Kostka. Odbyły się wykłady zaproszonych matematyków m. in. na następujące tematy: Humanistyczne aspekty matematyki (Zdzisław Pogoda, UJ), Czy matematyka jest przydatna w biologii i na odwrót? (Ryszard Rudnicki, UŚ), Zastosowanie indukcji w pracach naukowych (Bronisław Wajnryb, PRz), Osobliwości w matematyce i poza matematyką (Zbigniew Szafraniec, UG). Odbyła się też wystawa matematycznego origami i wycieczka po Gdańsku. strona domowa

 

 • V Kongres MMP 2014 - Uniwersytet Zielonogórski
  Odbył się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej. Wzięły w nim udział 273 osoby, w tym uczniowie z Kijowa. Po raz pierwszy na Kongresie nie było uczniów z Wrocławia!!! Odbyły się wykłady zaproszonych matematyków m.in. na następujące tematy: Krzysztof Ciesielski (UJ) - Tramwaj, owieczki i Tatry, czyli o twierdzeniu retraktowym Ważewskiego, Marek Kordos (UW) - Ciężkie argumenty, Tadeusz Nadzieja (UO) - Mechanika w służbie matematyki, Zdzisław Pogoda (UJ) - O modelach Wszechświata, Krzysztof Przesławski (UZ) - Od geometrii do zarządzania dostawami i z powrotem, Paweł Strzelecki (UW) - O potęgach dwójki i prawie Benforda. Rozstrzygnięto konkurs na plakat "Świat jest matematyką", odbyły się też wycieczki po Zielonej Górze i okolicach. strona domowa

 

 • VI Kongres MMP 2016 - Politechnika Warszawska
  Odbył się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Wśród 300 uczestników Kongresu było siedmioro uczniów z Wrocławia: Radosław Girul GM 38, Mieszko Komisarczyk XIV LO, Maciej Korpalski III LO, Łukasz Łaszczuk LS Gimbasket, Iwo Pilecki-Silva GM 26, Michał Szachniewicz III LO i Barbara Zięba III LO. Odbyły się następujące wykłady plenarne: Grzegorz Świątek (PW) - Paradoksy szeregów nieskończonych, Zdzisław Pogoda (UJ) - Ewolucja pewnego pojęcia, czyli o analogii w matematyce, Jarosław Grytczuk (UZ) - Od Bacha do Banacha - matematyczne idee w muzyce i sztuce, Krzysztof Ciesielski (UJ) - O matematyce ukrytej za wyborami, Agnieszka Badeńska (PW) - Między wymiarami czyli rzecz o fraktalach, Andrzej Grzesik (UJ) - Gry (nie)losowe, a także spektakl Teatru PW "Farrago" oraz wieczór gier planszowych, zwiedzanie Warszawy i wycieczka do Centrum Nauki Kopernik. strona domowa

 

 • VII Kongres MMP 2018 - UMCS Lublin
  Odbył się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Poza wykładami programowymi uczestnicy wzięli udział w wieczorze "Matematyka z Muzyką", "Nocy z Matematyką", pokazie eksperymentów z fizyki, grze miejskiej i spektaklu teatralnym "Sposób na Alcybiadesa". Imprezami towarzyszącymi były otwarte wykłady popularne z matematyki oraz warsztaty olimpijskie Bartłomieja Bzdęgi dla nauczycieli. strona domowa

 

 • Minikongres MMP 2021 - Łódź
  Edycja 2020 została odwołana ze względu na pandemię koronawirusa, a Minikongres odbył się zdalnie. Na zajęcia zarejestrowało się 295 uczniów (w tym najwięcej -116 - z województwa dolnośląskiego). Odbyły się 4 wykłady: Wojciecha Kryszewskiego (PŁ) "Turystyka górska i matematyka: twierdzenie o górskiej przełęczy", Władysława Wolczyńskiego (UŁ) "Dzielenie z resztą i ułamki okresowe", Lesława Hajka (PŁ) "Ubezpieczenia a dyskryminacja", Antoniego Pierzchalskiego (UŁ) "Geometria dźwięku". Po wykładach zorganizowano konkurs z dotyczącymi ich pytaniami.

 

 • VIII Kongres MMP 2022 - Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka
  Odbył się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Odbyły się wykłady: Marka Kordosa (UW), Krzysztofa Ciesielskiego (UJ), Tomasza Czajki (SpaceX), Zdzisława Pogody (UJ), Adama Skalskiego (IM PAN), Marka Kałuszki (PŁ), Tarasa Bankha (UL, UJK) oraz referaty uczniów. W programie były także: gra miejska "Ślepy Maks", zwiedzanie centrum nauki EC1 i seans filmowy. strona domowa

 

 • IX Kongres MMP 2024 - IM UWr

 

Powrót na górę strony