Ekonomiczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Olimpiada Przedsiębiorczości (XI)

Zawody skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale po uzyskaniu zgody właściwego komitetu okręgowego możliwy jest udział także młodszych uczniów. Zakres tematyczny olimpiady odpowiada programowi nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, ale poszerzany jest dodatkowo o problematykę związaną ze zmienianym rokrocznie hasłem przewodnim. W roku szkolnym 2013/2014 jest to "Własna firma".


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (XXIX)

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej głównym celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła zawodów ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej oraz sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Zakres tematyczny zadań jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.


Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Pomysłodawcą turnieju jest Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, gdzie prężnie działa Szkolna Kasa Oszczędności, która nawiązała współpracę z przedstawicielami PKO BP SA Celem zawodów jest propagowanie wiedzy ekonomicznej, rozbudzanie ducha przedsiębiorczości, aktywności zawodowej i gospodarczej wśród gimnazjalistów. Zadania finałowe są urozmaicone: od obliczeń matematycznych po krzyżówki, rebusy i test pojęć ekonomicznych


Business Zone

Jest to gra ekonomiczna dla młodzieży. Jej celem jest zapoznanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z realiami prowadzenia własnego biznesu w Polsce poprzez rozgrywki w Business Zone odbywające się za pośrednictwem internetu. Konkurs odbywa się raz w semestrze, co miesiąc po jednej edycji. W okresach, kiedy nie toczy się żadna edycja konkursowa, Business Zone jest aktywna i można grać w nią dla przyjemności.

Powrót na górę strony