Genius Logicus

Data ostatniej modyfikacji:
2015-10-20
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 

EUROGENIUS GROUP s.r.o.
Kukučínova 2043, 069 01 Snina, Słowacja
tel./faks: 00421 57 762 29 82
e-mail: info@geniuslogicus.eu

http://www.geniuslogicus.eu/pl

 

Terminy: 

zgłoszenia:15 X 2015
bez nadzoru koordynatora: listopad - styczeń
z nadzorem koordynatora: marzec - kwiecień
dokładne terminy podawane są po zamknięciu zgłoszeń

 

Zawody te w krótkim czasie zdobyły opinię najprężniej rozwijających się w Europie Środkowej. Uczestniczą w nich tysiące szkół wszystkich poziomów i typów (podstawowe, średnie, gimnazja, licea zawodowe, licea medyczne i szkoły artystyczne) oraz dziesiątki tysięcy zawodników z 16 państw. Poczatkowo były to: Słowacja, Chorwacja, Czechy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia i Węgry, ale wkrótce dołaczyły kolejne.

Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie matematyczne. Wystarczy umiejętność rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Zadania są formułowane w taki sposób, by zawodnicy byli w stanie odnaleźć właściwe rozwiązanie dzięki zdrowemu rozsądkowi i logicznemu kojarzeniu faktów. Taka formuła umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia oraz zdolności intelektualnych uczniów, które przydają się w matematyce, fizyce i innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

W zawodach można uczestniczyć korespondencyjnie lub w szkole w warunkach kontroli i pomiaru czasu (albo w obu tych formach, dzięki czemu oszczędza się na opłatach i zyskuje podwójne nagrody). Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymują krajowe i międzynarodowe certyfikaty z zaznaczeniem miejsca, które zajęli we współzawodnictwie. Najlepszych 135 osób otrzymuje nagrody rzeczowe.
Portal oferuje premie i zniżki w opłatach w zależności od liczby uczniów zgłoszonych z danej szkoły oraz w zależności od liczby wybranych konkursów (w ofercie są jeszcze m. in. Genius Matematicus i Master of Sudoku.


 

Historia: 

Za początek Genius Logicus można uznać  rok 2005, kiedy obecny dyrektor konkursu - Timur Zábuďko - przedstawił koncepcję korespondencyjnego konkursu o nazwie Młody Geniusz. Był to projekt pilotażowy ograniczony do Czech i Słowacji. Uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych i w pięciu rundach zadaniowych (później liczbę rund ograniczono). Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich rund konkursu uzyskiwali prestiżowy certyfikat – złoty, srebrny lub brązowy, w zależności od liczby zdobytych punktów. Ponadto trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzymywało nagrody w wysokości 30, 15 i 10 tysięcy koron słowackich.

Po sukcesie konkursu pilotażowego organizatorzy poszerzyli projekt o inne kraje środkowoeuropejskie. Od roku szkolnego 2006/2007 konkurs odbywa się pod nową, bardziej międzynarodową nazwą Genius Logicus. Od 2008 roku na zakończenie konkursu odbywają się mistrzostwa międzynarodowe.

W konkursie bierze udział 16 państw: Słowacja, Czechy, Polska, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rosj, Rumunia, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Turcja. W ten sposób w konkursie bierze udział już ponad 300.000 uczestników.

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs odbywa się w 6 kategoriach wiekowych:
  Benjaminek - 7-latkowie,
  Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej - 8- i 9-latkowie,
  Młodsi uczniowie szkoły podstawowej- 10- i 11-latkowie,
  Młodsi uczniowie gimnazjum - 12- i 13-latkowie,
  Uczniowie gimnazjum -  14- i 15-latkowie,
  Starsi uczniowie gimnazjum i uczniowie liceum – powyżej 16 lat.
 • W każdej szkole musi zostać wyznaczony koordynator zawodów, który zgłasza uczestników.
 • Zawodnik może uczestniczyć w konkursie na trzy sposoby:
  A - korespondencyjnie,
  B - w szkole z pomiarem czasu (on-line lub klasycznie),
  A+B - w sposób łączony.
 • Sposoby A i B są oceniane niezależnie.
 • W przypadku A uczestnik otrzymuje 20-30 zadań, a na  ich rozwiązanie ma około 6 tygodni - między listopadem a styczniem. W przypadku B zawodnik otrzymuje 10 zadań i 70 minut na ich rozwiązanie. Te zawody odbywają się  w marcu lub kwietniu w tym samym czasie we wszystkich szkołach.
 • Opłatę za konkurs należy wpłacić na rachunek podany na stronie organizatora. Opłata zależy od kategorii wiekowej.
 • Terminy zawodów, daty odesłania rozwiązań w wersji A, poprawne rozwiązania zadań i dodatkowe informacje są przekazywane koordynatorom i publikowane na stronie konkursu.
 • W zawodach korespondencyjnych zwycięzcy są wybierani na podstawie sumy punktów uzyskanych za poszczególne zadania i nagradzani międzynarodowym lub państwowym certyfikatem, w zależności od zajętego miejsca.
 • W zawodach szkolnych o zwycięstwie również decyduje suma punktów zdobytych za rozwiązania poszczególnych zadań. W przypadku remisów o kolejności decyduje czas ukończenia zadań.
 • Spis zwycięzców i wyniki poszczególnych zawodników oraz szkół są publikowane na stronie
  internetowej organizatora i przesyłane na adres e-mail koordynatora.
 • Zawodnicy, którzy uzyskają w swojej kategorii wiekowej najlepszy wynik w kraju, przystępują do mistrzostw międzynarodowych i walczą o nagrody pieniężne. Jest też przewidziana nagroda główna (100 tysięcy koron słowackich, czyli 3320 €) za wygranie międzynarodowej rywalizacji przez trzy lata z rzędu.

   

Przykładowe zadania: 

Beniaminek. Na ile sposobów przez dodanie trzech liczb spośród  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 można otrzymać 9? 

kl. I-III SP. Na wycieczkę autobusem wyjechało 453 uczestników - mężczyźni, kobiety i dzieci. Dzieci było o pięć więcej niż dorosłych, a kobiet było o cztery więcej niż mężczyzn. Ile było kobiet?

kl. IV-V SP. Panie Biała, Czarna i Niebieska zamówiły sobie napoje w białym, czarnym i niebieskim kolorze. Jedna z pań ma białą sukienkę, druga czarną, a trzecia niebieską. Nagle jedna z pań mówi: Coca cola jest dobrze schłodzona, ale nie pasuje do mojej sukienki. Poza tym ani jedna z nas nie ma sukienki w kolorze odpowiadającym jej nazwisku. Pani Czarna rozgląda się i przytakuje. Jaką sukienkę ma pani Niebieska?

kl. I-II GIM. W poniższym algebrafie każda litera oznacza inną cyfrę od 0 do 9. Zastąp litery cyframi w taki sposób, aby powstały prawidłowe równania. Wiemy, że G to cyfra nieparzysta, H nie jest liczbą pierwszą, cyfra oznaczona literą C jest o 8 większa od tej oznaczonej literą D, wszystkie liczby trzycyfrowe są mniejsze od 499, a GC jest podzielne przez 3.
FD x GBB = AGDD 
  +        -         :
GHF - GC = GFH  
  =       =        =
GEF - GAI = FB

kl. III GIM i LO. Na dębie, który ma 6 gałęzi (trzy po lewej i trzy po prawej stronie pnia), znajduje się 6 gniazd różnych ptaków. Żyją tutaj sójki, sowy, drozdy, słowiki, kawki i dzikie gołębie. Ustal, na której gałęzi znajdują się gniazda tych ptaków, jeżeli sójcze znajduje się na lewo od gołębiego, drozdy swoje gniazdo mają na prawo od słowików, a sójki wyżej od słowików, gołębie mają niżej od sów, które mają gniazdo po innej stronie dębu niż  sójki.

 

Powrót na górę strony