Małopolski Konkurs Prac Matematycznych (XVIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-24
Autor: 
Ludmiła Polechońska
Organizator: 

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
tel. 12 430 00 15 wew. 230
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
strona domowa

Współorganizatorzy:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Terminy: 

nadsyłanie prac - do 28 lutego 2018
sesja matematyczna i rozstrzygnięcie konkursu:
SP i GM 25 IV 2018
LO 26 IV 2018 

 

Konkurs organizowany jest w Krakowie od 2001 roku w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przez 10 lat odbywał się jako konkurs regionalny województwa małopolskiego, ale jego zasięg ma być poszerzony na cały kraj. To cieszy, gdyż jest to jeden z ciekawszych konkursów matematycznych w Polsce. Polega na napisaniu (indywidualnie lub w zespole) pracy matematycznej, gdyż jego celem jest rozwijanie umiejętności wypowiadania się o matematyce. Na stronie organizatora można znaleźć wskazówki, jak napisać dobrą pracę.

Zakres i temat pracy są dowolne, ale musi ona zawierać twórczy wkład ucznia. Powinien on opisać genezę problemu, podać źródła, z których korzystał, zaznaczyć, które z prezentowanych rozwiązań są jego, a które pochodzą z literatury. Uczestnik może przedstawić problem z zajęć koła matematycznego, teorię lub pojęcia z matematyki pozaszkolnej w języku zrozumiałym dla rówieśników, zaprezentować różne metody rozwiązania ciekawego zadania oraz nietypowe, nieznane dowody znanych faktów matematycznych. Dopuszczalne jest również opracowanie lub wykonanie pomocy naukowych. Prace finałowe wybiera jury składające się z pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Oceniają oni zarówno poprawność merytoryczną jak i sposób redakcji tekstu. Finał konkursu polega na prezentacji pracy przed jurorami i publicznością podczas Sesji Matematycznej. Przy ostatecznej ocenie brana jest pod uwagę zawartość pracy i sposób jej zaprezentowania. Czasami - niezależnie od stopnia nagrody - organizatorzy proponują opublikowanie pracy w czasopiśmie matematycznym.

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od 2001 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Udział w konkursie polega na przygotowaniu pracy o treści matematycznej na temat wybrany przez ucznia i przesłaniu jej w trzech egzemplarzach na adres organizatora wraz z opinią opiekuna.
 • Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Mogą w nim brać udział uczniowie lub zespoły uczniów szkół województwa małopolskiego. W przypadku SP zespół uczniów może liczyć nie więcej niż 4 osoby, a w przypadku GIM i szkół ponadgimnazjanych nie więcej niż 2 osoby.
 • Po dokonaniu selekcji jury wyłania finalistów, którzy uczestniczą w finale- Sesji Matematycznej. Z każdej kategorii komisja wybiera 6 prac.
 • Organizatorzy zawiadamiają autorów prac o zakwalifikowaniu do finału konkursu najpóźniej na tydzień przed sesją.  
 • Autorzy prac zakwalifikowanych do finału przygotowują dziesięciominutową prezentację pracy.
 •  Po obejrzeniu prezentacji i towarzyszącej jej dyskusji jury wybiera zwycięzców, przyznając nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.
 • Jury konkursu może zaproponować (niezależnie od stopnia nagrody) opublikowanie pracy w czasopiśmie matematycznym.

    

Przykładowe zadania: 

Oto kilka tematów prac nagrodzonych w poszczególnych kategoriach wiekowych w różnych latach.

SZKOŁA POPDSTAWOWA

 • Liczby pierwsze i ich ciekawe własności
 • Wieże z Hanoi i pewne modyfikacje tej łamigłówki
 • Od abacusa do komputera
 • Trzy klasyczne konstrukcje starożytności
 • Kongruencja liczbowa i cechy podzielności liczb
 • Tajemnice Ludolfiny  

GIMNAZJUM

 • O trójkącie Pascala prawie wszystko
 • Geometryczne sumowanie szeregów geometrycznych
 • Mozaiki z wielokątów foremnych
 • Twierdzenie Menelaosa i jego zastosowania
 • Urok przekształceń geometrycznych, czyli co mają wspólnego: bańki mydlane, obrazy w muzeum i matematyka
 • Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych, a krzywe stożkowe.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 • O skaczących żabkach i wielokątach w wielokątach
 • Wykorzystanie inwersji względem okręgu w dowodzie twierdzenia o n+2 okręgach stycznych 
 • Waga elektroniczna i problem fałszywej monety
 • O pewnym zadaniu olimpijskim
 • O częściach całkowitych i sumach pierwiastków.
 • O pewnej kongruencji z symbolem Newtona
 • Oszacowanie sumy długości przekątnych 

O jednej z nagrodzonych prac uczennicy VI klasy Szkoły Muzycznej I stopnia piszemy na Portalu w artykule Muzyczna Matematyka.

 

Powrót na górę strony