czerwiec 2022

Data ostatniej modyfikacji:
2022-07-4

Zad. 1. Bankomat wypłacił Wojtkowi kwotę 323 zł za pomocą stu monet 2- i 5-złotowych. Wojtek rozłożył je do dziesięciu sakiewek, po 10 monet w każdej. Uzasadnij, że wśród nich jest sakiewka, w której jest co najmniej 35 zł.

Zad. 2. Oznaczmy przez )x( zaokrąglenie liczby dodatniej x do jedności. Znajdź wszystkie liczby dodatnie spełniające równanie 3·)x( = 4x–2.

Zad. 3. Dla jakiej wartości liczby a równanie |||x|–1|–a| = 4 ma dokładnie 5 pierwiastków?

 

Wyniki: 

W czerwcu punkty zdobyli:

  • 3 – Wojciech Domin III LO Wrocław, Rafał Górzyński I LO Lubin, Wiktoria Prokop II LO Głogów, Wojciech Raszczuk I LO Bolesławiec, Karolina Szymandera I LO Inowrocław, Michał Węgrzyn ALO PWr Wrocław;
    • 2,5 – Emilia Cichowska II LO Lubin,
  • 2 – Igor Wojtasik I LO Jelenia Góra. 

 Pozostali uczestnicy otrzymali poniżej 1 punktu.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Wszystkich monet było 100. Oznaczmy przez x liczbę monet 5-złotowych. Wówczas 100–x to liczba monet 2-złotowych i mamy 5x+2(100–x) = 323, którego spełnia liczba 41. Skoro monet 5-złotowych było 41, to do przynajmniej jednej sakiewki Wojtek włożył 5 takich monet. Ponieważ w każdej sakiewce jest po 10 monet, więc 5 pozostałych to dwuzłotówki, czyli w tej sakiewce jest 5·5+5·2=35 złotych.

Zad. 2. Zachodzi nierówność )x( – 0,5  ≤  x  < )x( + 0,5. Po przekształceniu równia 3 · )x(  =  4x–2 otrzymamy [tex])x(=\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}[/tex], więc [tex] x<\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}+ \frac{1}{2}\Longleftrightarrow x> \frac{1}{2} [/tex] oraz [tex] x<\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}- \frac{1}{2}\Longleftrightarrow x \leq 3 \frac{1}{2} [/tex]. Lewa strona równania [tex])x(=\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}[/tex] jest liczbą naturalną będącą wartością funkcji )x( dla [tex] x \in(\frac{1}{2};3\frac{1}{2}] [/tex], czyli są to liczby ze zbioru {1, 2, 3, 4}. Zatem otrzymujemy równania [tex])\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}=1[/tex], [tex])\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}=2[/tex], [tex])\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}=3[/tex], [tex])\frac{4}{3}x–\frac{2}{3}=4[/tex], skąd x=1,25 lub x=2 lub x=2,75 lub x=3,5.


Zad. 3.
Przekształcamy równanie |||x|–1|–a| = 4 do postaci alternatywy ||x|–1| = a+4 lub ||x|–1| = a–4. Szkicujemy wykres funkcji y=||x|–1|. Podane w zadaniu równanie ma 5 pierwiastków wtedy, gdy dla a∈R proste y=a+4 i y= a–4 mają łącznie 5 punktów wspólnych z wykresem funkcji y=||x|–1|. Jest to spełnione, gdy: [tex] \left\{\begin{array}{rcl}a-4&=&1\\a+4&>&1& \vee&a+4&=&0\end{array}\right. \vee \left\{\begin{array}{rcl}a+4&=&1\\a-4&>&1& \vee&a-4&=&0\end{array}\right.[/tex] [tex] \Longleftrightarrow\left\{\begin{array}{rcl}a&=&5\\a&>&3& \vee&a&=&-4\end{array}\right. \vee \left\{\begin{array}{rcl}a&=&-3\\a&>&5& \vee&a&=&4\end{array}\right. \Longleftrightarrow a=5 [/tex]

 

Powrót na górę strony