grudzień 2016 - kwota zmniejszająca podatek

Data ostatniej modyfikacji:
2017-01-27
Miniwykład o kwocie zmniejszającej podatek

Pod koniec listopada 2016 została przyjęta ustawa zmieniająca zasady obliczania podatku dochodowego. Zacznie ona obowiązywać od 2017 roku. Główną zmianą jest inny sposób obliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. Obecnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu, a podatek dochodowy oblicza się w sposób następujący:

 • osoby z dochodem od 0 zł do 85 528 zł płacą 18/100 swojego dochodu pomniejszone o 556,02 zł (czyli właśnie o kwotę zmniejszającą podatek),
 • osoby z dochodem ponad 85 528 zł płacą 18/100·85528 zł + 32/100·kwoty dochodu ponad 85528 zł pomniejszone o 556,02 zł.

Przykład 1. Oblicz wysokość podatku dochodowego w 2016 roku dla osoby z dochodem 86 000 zł.
Rozwiązanie. Osoba taka zapłaci podatek w kwocie 18/100·85528 + 32/100·(86000–85528)–556,02 = 14 990,06 zł.

Od 2017 roku podatek będzie obliczany w taki sam sposób jak dotychczas, ale kwota zmniejszająca podatek będzie obliczana inaczej. Mianowicie dla osób z dochodem w przedziale:

 • od 0 do 6600 zł kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1188 zł,
 • ponad 6600 do 11 000 zł kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1188–631,98·(dochód−6600)/4400,
 • ponad 11 000 do 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak dotąd 556,02 zł,
 • ponad 85 528 do 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02–556,02·(dochód–85528)/41472,
 • ponad 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek wyniesie 0 zł.

Przykład 2. Oblicz wysokość kwoty zmniejszającej podatek w 2017 roku dla osoby z dochodem 10 000 zł.
Rozwiązanie. Kwota zmniejszająca podatek to 1188–631,98·(10000–6600)/4400 ≈ 699,65 zł.

To, jak wysokie faktycznie płacimy podatki w odniesieniu do osiąganego dochodu, określa rzeczywista stopa podatku, którą obliczamy, dzieląc należną kwotę podatku przez dochód.

Przykład 3. Oblicz wysokość rzeczywistej stopy podatku dla danych z przykładu 1.
Rozwiązanie. Rzeczywista stopa podatku wynosi 14990,06/86000 ≈ 0,1743 = 17,43%.

 
Zadania dla SP

Zadanie 1. Oblicz wysokość kwoty zmniejszającej podatek dochodowy w 2017 roku dla osoby, która osiągnie dochód 92 500 zł.

Zadanie 2. Oblicz kwotę należnego podatku dochodowego w 2017 roku dla osoby z dochodem 10 500 zł.

Zadanie 3. Wskaż przedział dochodów, w którym kwota podatku płaconego w 2017 roku zmaleje w stosunku do roku 2016. 

Zadania dla GIM

Zadanie 1. Porównaj wysokość kwoty zmniejszającej podatek dla osoby o dochodzie 100 000 zł osięgniętym w 2016 i 2017 roku.

Zadanie 2. Oblicz wysokość rzeczywistej stopy podatku dla osoby z dochodem 110 000 zł osiągniętym w 2017 roku.

Zadanie 3. Naszkicuj wykresy funkcji przedstawiający wysokość kwoty zmniejszającej podatek dochodowy w zależności od wysokości dochodu w 2016 i 2017 roku.

Zadania dla LO

Zadanie 1. Porównaj kwoty podatku dochodowego dla osoby z dochodem 91 500 zł osiągniętym w 2016 i 2017 roku.

Zadanie 2. Naszkicuj wykres funkcji przedstawiający wysokość kwoty zmniejszającej
podatek dochodowy w zależności od wysokości dochodu w 2017 roku. Ile wynosi pole figury ograniczonej tym wykresem i osiami układu współrzędnych? Jeśli chcielibyśmy, aby identyczne pole miał prostokąt ograniczony osiami układu współrzędnych i prostą y=556,02, to do jakiego dochodu powinien on sięgać? Jak można zinterpretować to zadanie w odniesieniu do finansów?

Zadanie 3. Naszkicuj wykres funkcji przedstawiający wysokość rzeczywistej stopy podatku w zależności od wysokości dochodu w przedziale (6600, 11000] dla 2017 roku.

 

Wyniki: 
Wyniki uzyskane w SP

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Aleksandra Sznajder SP 4 Warszawa;
 • 2 pkt. - Paulina Fita SP 2 Syców, Jakub Ptak SP 64 Wrocław, Maciej Szczerczowski SP 2 Syców, Wojciech Szwarczyński SP Kowalowa, Kacper Woszczek SP Mieroszów.

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po trzech miesiącach Ligi Finansowej dla SP z wynikiem 9 pkt. (na 9 możliwych) prowadzi Aleksandra Sznajder.

Drugie miejsce z wynikiem 8 pkt. zajmują: Paulina Fita, Jakub Ptak i Maciej Szczerczowski.

Trzecie miejsce z wynikiem 7 pkt. zajmują: Wojciech Szwarczyński i Kacper Woszczek.

Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w GIM

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Michał Piórkowski G Sióstr Urszulanek;
 • 2,5 pkt. - Weronika Szemplińska G Drohiczyn;
 • 2 pkt. - Nataniel Kędzierski GA PWr Wrocław;
 • 1,5 pkt. - Karol Szempliński G Drohiczyn i Olga Zaborska G 1 Ząbkowice Śląskie.

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po trzech miesiącach Ligi Finansowej dla GM z wynikiem 7 pkt. (na 9 możliwych) prowadzi Weronika Szemplińska.

Drugie miejsce z wynikiem 5,5 pkt. zajmuje Karol Szempliński.

Trzecie miejsce z wynikiem 5 pkt. zajmuje Michał Piórkowski.

Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w LO

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Monika Marusiak I LO Bolesławiec;
 • 2,5 pkt. - Joanna Lisiowska XXI LO Warszawa;
 • 2 pkt. - Natalia Cisowska I LO Kraków, Mikołaj Pater III LO Opole i Wojciech Wiśniewski I LO Giżycko;
 • 1,5 pkt. - Wioleta Nieruchalska ZS 1 Ostrzeszów.

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po trzech miesiącach Ligi Finansowej dla LO z wynikiem 7 pkt. (na 9 możliwych) prowadzą: Monika Marusiak i Joanna Lisiowska.

Drugie miejsce z wynikiem 6,5 pkt. zajmują: Natalia Cisowska i Mikołaj Pater.

Trzecie miejsce z wynikiem 6 pkt. zajmuje Wioleta Nieruchalska.

Gratulujemy!

-

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. 556,02–556,02·(92500–85528)/41472 ≈ 462,55 zł.

Zad. 2. 18/100-[1188–631,98·(10500−6600)/4400] ≈ 1262,16 zł.

Zad. 3. Przedział ten to (3089,11000]. W 2016 roku podatnicy z dochodem do 3089 zł nie płacili podatku, ponieważ podatek od tej kwoty jest mniejszy niż kwota zmniejszająca. (Tak naprawdę zgodnie z ordynacją podatkową, dzięki zaokrągleniom, nie płaciły podatku osoby z dochodem do 3091 zł.)

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. W 2017 roku kwota ta będzie mniejsza o 556,02·(100000–85528)/41472 ≈ 194,03 zł od kwoty w 2016 roku równej 556,02 zł.

Zad. 2. Podatek wyniesie  18/100·85528 + 32/100·(110000–85528) – [556,02–556,02·(110000–85528)/41472] ≈ 22 998,16 zł. Stąd rzeczywista stopa podatku wyniesie 22998,16/110000≈20,91%.

Zad. 3.

Rysunek do zadania 3.

Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. W 2016 roku podatek to 16 750,06 zł, a w 2017 wzrośnie on do 16 830,13 zł.

Zad. 2. Zobacz wykres do zadania 3 dla GM. Pole wynosi 64 646 333,28 zł2. Prostokąt o boku 556,02 zł będzie miał takie samo pole przy drugim boku równym 116 266,20 zł. Zakładając jednostajny rozkład dochodów w społeczeństwie, reforma kwoty zmniejszającej podatek da oszczędności Polsce jeśli będą osoby zarabiające ponad 116 266,20 zł (w rzeczywistości dochody rozkładają się asymetrycznie, jest duża liczba osób z małymi dochodami i niewielka liczba osób z dużymi dochodami).

Zad. 3.

Rysunek do zadania 3.

 

Powrót na górę strony