kwiecień 2012

Data ostatniej modyfikacji:
2012-05-21

Zad. 1. Poniżej podane w przypadkowej kolejności liczebniki języka alamblak oznaczające 6, 15, 19, 26, 28, 33, 65, 69, 76, 89, 96.

a = tir hosfirpat
b = tir hosfirpati hosfihosf
c = tir yohtti rpat
d = yima hosfihosfi tir hosfirpati rpat
e = yima hosfihosfi tir yohtti hosfihosf
f = yima hosfirpati tir hosfirpati rpat
g = yima hosfirpati tir yohtt
h = yima hosfirpati tir yohtti hosfihosf
i = yima yohtti tir hosfi hosfirpat
j = yima yohtti tir yohtti hosfirpat
k = yima yohtti tir yohtti rpat

Dopasuj liczby do ich nazw, zapisz w języku alamblak liczby: 40, 44, 100 i objaśnij znaczenie wyrazów "yohtt" i "yohtti".

Zad. 2. W polszczyźnie (i innych językach) jest dużo nazw postaci "rzeczownik + określający go przymiotnik, imiesłów lub rzeczownik" oznaczających obiekty wcale nie zawarte w klasie obiektów określanych danym rzeczownikiem - mamy np. watę cukrową, która nie jest watą, misia koalę, który nie jest niedźwiedziem, całe stado zwierząt "morskich": świnkę, konika, słonia, lwa, ogórka (!) - które z ich "lądowymi" odpowiednikami nie mają formalnie nic wspólnego - a nawet w naukach ścisłych: graniastosłup skręcony nie jest graniastosłupem (jest wręcz antygraniastosłupem!), siła elektromotoryczna to nie siła, cukier ołowiany to nie cukier (tylko sól), ... Podaj trzy możliwie różne inne takie przykłady.

Zad. 3. Na ile sposobów można rozumieć określenie "rodziców znajomych syna"? Które z nich dają w efekcie te same osoby?

 

Wyniki: 

Zadania Ligi Lingwistycznej jak zwykle nie były łatwe. 3 pkt zdobyły tylko Daria Bumażnik i Krystyna Lisiowska, wyniku 2,5 pkt nie udało się uzyskać nikomu.

W sumarycznej punktacji prowadzą teraz:

  • z 18,5 pkt (na 21 możliwych) - Krystyna Lisiowska, redaktor z Warszawy,
  • z 17,5 pkt - Daria Bumażnik z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze,
  • z 14 pkt - Tomasz Skalski z III LO we Wrocławiu,
  • z 13,5 pkt - Bartosz Sójka z Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze,
  • z 13 pkt - Dorota Mularczyk z III LO w Kaliszu.

Wszystkim gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. a = 15, b = 19, c = 6, d = 96, e = 89, f = 76, g = 65, h = 69, i = 33, j = 28, k = 26; 40 = yima hosf, 44 = yima hosfi hosfihosf, 100 = yima tir yohtt. "Yohtt" i "yohtti" to dwie formy tego samego słowa oznaczającego "dokładnie" używane w zależności od tego, czy jest to ostatni wyraz w liczebniku.

Zad. 2. Pies latający, gwiazda betlejemska, fotel i język teściowej, jabłko Adama, oczko wodne, koktajl Mołotowa, wilk morski, konik polny, piesek preriowy, robaczek świętojański, boża krówka, róża wiatrów, róża jerychońska, róża pustyni, trąba powietrzna, trąbka Eustachiusza, ... Zwróćmy jednak uwagę, że niektóre podobne wyrażenia nie pasują do treści zadania, ponieważ wchodzący w ich skład rzeczownik ma więcej niż jedno znaczenie - tak np. wąż ogrodowy to rodzaj węża (i można powiedzieć o nim po prostu "wąż"!), a gąska zielona to rodzaj gąski.

Zad. 3. Jeśli słowo 'znajomi' rozumieć jako rzeczownik, gramatycznie poprawnych jest wszystkich sześć możliwych podporządkowań, tzn. może chodzić o: 1) rodziców osób znanych przez syna (domyślnie: syna osoby mówiącej te słowa), 2) ludzi będących rodzicami syna osób znanych mówiącemu, 3) syna osób, które są rodzicami znajomych mówiącego, 4) syna osób, które są znajomymi rodziców mówiącego, 5) osoby znane synowi rodziców mówiącego, 6) osoby znane rodzicom syna mówiącego. W rzeczywistości językowej znaczenia 2, 3 i 6 mogą normalnie wystąpić tylko w pewnych rzadkich sytuacjach rodzinno-adopcyjnych - biologiczni rodzice syna naszych znajomych to wszak nasi znajomi, syn rodziców naszych znajomych to raczej nasz znajomy albo brat znajomej nam osoby, a jednym z rodziców syna jest zwykle osoba mówiąca. Wypowiedź w znaczeniu 5 w ogóle raczej nie wystąpi, ponieważ syn rodziców osoby mówiącej to normalnie sama ta osoba lub jej brat. Dodatkowe dwa znaczenia uzyskamy natomiast, jeśli mowa byłaby o synu osób będących znajomymi rodzicami lub o znajomych rodzicach naszego syna.

 

Powrót na górę strony