maj 2009

Data ostatniej modyfikacji:
2009-07-5

Zad. 1. Podaj najmniejszą liczbę, której odwrotność obliczona na 8-cyfrowym kalkulatorze to 0.

Zad. 2. Do dyspozycji jest kalkulator o standardowo rozmieszczonych klawiszach cyfr, z zerem umieszczonym pod jedynką i ośmiocyfrowym wyświetlaczu. Jaką największą liczbę pierwszą można na nim napisać, jeśli wolno naciskać tylko klawisze cyfr i kolejny naciskany klawisz musi być tym samym co poprzedni albo sąsiadować z nim bokiem?

Zad. 3. W kolumnie A arkusza kalkulacyjnego jest ciąg 10000 liczb. W kolumnach B i C wygenerowano na dwa sposoby ciąg ich sum częściowych: w komórki B1 i C1 wpisano wartość A1, a dla n>1 w komórce Bn oblicza się Bn-1+An, natomiast w Cn wartość A1+A2+...+An. Czy komputer wypełni kolumny B i C równie szybko? Dlaczego?

 

Wyniki: 

Zadania majowe były dość sprzyjające dla naszych Ligowiczów i pełną pulę punktów (czyli 3) zdobyli Krystyna Lisiowska z Warszawy, Maciej Niemczyk z Lubina i Wojciech Tomiczek z Lipowej.

W czołówce Ligi są:

  • Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy (23 pkt. na 24 możliwe!),
  • Wojciech Tomiczek - student z Bielska-Białej (18 pkt.),
  • Maciej Niemczyk - uczeń I LO w Lubinie (17,5 pkt.).

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 10000001

Zad. 2. 99999989. Spisy liczb pierwszych (ang. prime) łatwo można wyszukać w Internecie.

Zad. 3. W komórkach kolummny B wykonywane jest po jednym dodawaniu, czyli w sumie 9999, natomiast w kolejnych komórkach C - 1, 2, 3, ..., 9999 dodawań, do wypełnienia kolumny C komputer musi zatem wykonać około 5000 razy dodawań więcej. Taka różnica liczby operacji jest już dostrzegalna empirycznie "gołym okiem".

 

Powrót na górę strony