Regionalny Konkurs Grantowy "Równać szanse 2020"

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

Instytucja obsługująca: 

w kraju: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Warszawa
ul. Kredytowa 6, 00-062 Warszawa
tel/fax: 22 826 10 16
e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl

w regionie: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia
ul. Barlickiego, 545-082 Opole
tel. 784 93 69 96, kom. 600 96 70 50
e-mail: rsz.tak@gmail.com

http://www.rownacszanse.pl

strona domowa projektu 

 

Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Wymagane dokumenty: 

Wniosek pobrany ze strony projektu wraz z załącznikami.

 

Termin składania wniosków: 

rejestracja online do 25 października 2020
wyniki konkursu - 15 grudnia 2020
realizacja projektu od 1 lutego 2021 do 30 sierpnia 2021

 

Skierowane do: 
organizacje pozarządowe
grupy nieformalne
Dokument normujący: 
Wysokość dotacji: 
do 40 000 zł

Konkurs organizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2016". Jest to dziewiąta edycja jego wersji regionalnej. Realizowane projekty mają służyć wspieraniu młodzieży z małych miejscowości w zwiększaniu ich szans na udany start w dorosłość, a także mają stać się szansą rozwoju dla organizacji realizujących te projekty. Zgłaszane do konkursu projekty powinny rozwijać u młodzieży umiejętność właściwej oceny środowiska, pozyskiwania wsparcia społecznego, współpracy w grupie, a jednocześnie rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych oraz pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

Na stronach internetowych konkursu można znaleźć informacje o poprzednich edycjach i opisy modelowych projektów.

 

Skrót regulaminu: 
  • Program obejmuje osoby w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
  • W konkursie przewidziano dotacje w wysokości do 40 000 zł na realizację minimum 6-miesięcznych projektów oraz szkolenia i doradztwo dla koordynatorów.
  • Wnioski powinny zawierać diagnozę środowiska lokalnego, jego potrzeb i problemów, angażować partnerów i tworzyć spójny cykl działań.
  • O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
  • Preferowane są projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego.
  • O dotację nie mogą ubiegać się szkoły oraz podmioty realizujące zadania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać Szanse" edycji poprzednich.

 

Powrót na górę strony