Bezpieczeństwo w górach i nad wodą

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-2
Dokument normujący: 

Akty prawne i skrót postanowienia nie są aktualne. Wersja obowiązująca jest w opracowaniu

 

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity) (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2001-81-889

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 57, poz. 358)
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-1997-57-358

 

Skrót postanowień: 

Bezpieczeństwo nad wodą
Do obowiązków kierowników wycieczek i imprez, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

  • zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
  • uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.

Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska i pływalni zapewnia się w szczególności przez:

  • wyraźne oznaczenie granic kąpielisk i pływalni, w ramach których oznacza się granice miejsc do kąpieli, w tym strefy dla osób nie umiejących pływać,
  • dyżury wodnej służby ratowniczej oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy,
  • przygotowanie miejsc ratownikom w celu stałej obserwacji i kontroli osób kąpiących się, a w kąpieliskach - także korzystających ze sprzętu pływającego.
  • zapewnienie informacji o dopuszczalności lub zakazie kąpieli przez wywieszanie odpowiednich flag: flaga biała - kąpiel dozwolona, flaga czerwona - zakaz kąpieli.

Przy każdym kąpielisku i pływalni powinien być umieszczony na widocznym miejscu regulamin ustalony przez kierownika.

Korzystanie z kąpieliska i pływalni może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. W zajęciach prowadzonych na kąpieliski i pływalni w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

Bezpieczeństwo w górach
Organizatorzy imprez turystycznych mają obowiązek opracowania regulaminu imprez, w którym określą m.in. warunki zapewniające bezpieczeństwo jej uczestników. Organizator powinien zapoznać uczestników z regulaminem przed imprezą. Regulamin powinien uwzględniać specyfikę obszaru, w którym odbywa się impreza, oraz ustalić zasady udzielania pomocy w razie wypadku.

Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1.000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
Treningi w terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.

Organizatorów imprez turystycznych i sportowych dla młodzieży szkolnej obowiązują także przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • określenie organizatora imprezy,
  • termin i czas trwania,
  • miejsce imprezy,
  • przewidywana liczba uczestników.

Zakres i sposób zabezpieczenia zgłoszonych imprez ustala GOPR lub TOPR w uzgodnieniu z organizatorem imprezy.

 

Powrót na górę strony