World Maths Day

To mało znany u nas konkurs internetowy, w którym uczniowie rywalizują w zadaniach arytmetycznych. W 2009 startowało w nim 2 miliony zawodników w wieku 5-18 lat z 204 państw. Od 2010 mogą startować w nim także rodzice i nauczyciele. Pojedyncza rozgrywka trwa 60 sekund. Każdy może wziąć udział w maksymalnie 500 coraz trudniejszych potyczkach.


Albus

Konkurs Albus przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z matematyki. Testy konkursowe są testami jednokrotnego wyboru. Oprócz matematyki odbywają się z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Konkursy nie są przeznaczone tylko dla uczniów najlepszych. Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności, ponieważ rozwiązuje typowe szkolne zadania.


Logia i miniLogia

Są to konkursy informatyczne przeznaczone odpowiednio dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, organizowane od roku 2000 i 2002. Sprawdzają znajomość programowania w środowisku LOGO. Ich ogólnopolskim odpowiednikiem jest konkurs PolLogia oraz informatyczna Liga zadaniowa dla SP, ale że mają znacznie dłuższą tradycję, jest do nich znacznie więcej opracowanych materiałów, z których można korzystać w przygotowaniach do konkursów krajowych. 


Multitest

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, językowymi, historycznym, geograficznym, fizycznym i chemicznym) adresowanych do uczniów klas IV-VI SP oraz gimnazjalistów. Odbywa się w 6 kategoriach wiekowych. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności matematyczne zdobyte w szkole, gdyż zadania są typowe, takie jak w podręcznikach i na lekcjach. Ma formę testu wielokrotnego wyboru. Na stronie organizatora dostępne są zadania z lat ubiegłych.


Łamanie głowy, czyli burza w mózgu

Konkurs ma formę permamentnej ligi zadaniowej adresowanej do pasjonatów matematyki bez względu na wiek. W każdym numerze kwartalnika MMM ukazuje się zestaw 15 zadań związanych z zamieszczonymi w piśmie artykułami, ale są też łamigłówki, zagadki lateralne i rebusy matematyczne. Rozwiązania wysyła się do redakcji. Nie trzeba rozwiązać wszystkich i można robić dowolne przerwy. Zdobyte punkty są sumowane, a po osiągnięciu ustalonych progów, nadawane są tytuły - Eksperta, Mistrza lub Arcymistrza Łamania Głowy.

Powrót na górę strony