Oxford Plus (XVII)

Inicjatorem międzynarodowych testów "Oxford Plus" jest londyńska szkoła językowa Oxford Educational. W Polsce jej ofertę poszerzono o konkursy z języka polskiego, biologii, historii i matematyki. Rywalizacja przebiega w 10 kategoriach wiekowych od klas 3. szkół podstawowych po klasy 3. licealne. Wśród osób, które zdobędą maksymalną liczbę punktów, losowane są cenne nagrody.


PIKOMAT (XXI)

Ten międzynarodowy konkurs matematyczny jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym. Uzyskiwane środki finansowe są przeznaczone na zakup nagród dla najlepszych uczestników oraz na pokrycie kosztów organizacyjnych. Udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Polski oraz ich rówieśnicy z Zaolzia i szkół polskich na Litwie.


Meridian

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (Pitagoras), gimnazjów (Tales) i liceów (Banach), a jego celem jest odkrywanie talentów matematycznych. Młodszym uczniom matematyka często sprawia kłopoty i dlatego jej nie lubią. Zadania z Meridiana pokazują zaś, że przedmiot ten może być przyjemny i przystępny. Eliminacje szkolne odbywają się on-line i mają formę testu jednokrotnego wyboru. Do finału zapraszani są zawodnicy, którzy zdobędą ponad 50% punktów. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.


Liga Programistyczna Szkół Średnich (V)

Jest to międzynarodowy konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów, posiadających choćby minimalne pojęcie o programowaniu i chcących się w tym kierunku rozwijać. Bardzo przydatne są też wiadomości i umiejętności wyniesione z lekcji matematyki.


Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ (VIII)

Konkurs nie ma charakteru programistycznego. Sprawdza wiedzę z szeroko pojętej informatyki, przede wszystkim koncentrując się na zagadnieniach związanych z Internetem, najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux/Unix, Novell), konfiguracją komputera PC.

Powrót na górę strony