luty 2013 - kredyt balonowy

Data ostatniej modyfikacji:
2013-07-7
Miniwykład o kredytach balonowych

W jednym z poprzednich wykładów pojawiło się pojęcie kredytu, jako pożyczonej kwoty pieniędzy spłacanej w ratach wraz z odsetkami. Spłata kredytu może przebiegać w różny sposób. Najbardziej popularne są raty całkowite spłacane przez cały okres pożyczki w równej wysokości oraz raty kapitałowe, w których spłaca się stałą część kredytu i odsetki od pozostającego zadłużenia, czyli wysokość spłacanych rat maleje. Powszechnie używany jest jeszcze jeden sposób spłaty kredytu, tzw. rata balonowa. Polega on na tym, że przez cały okres pożyczki spłaca się tylko raty odsetkowe, a na koniec wraz z ostatnią ratą odsetkową spłaca się w całości pożyczony kapitał. 

Przykład 1. Pan Kowalski pożycza w kredycie balonowym na rok 40 000 zł. Co miesiąc musi płacić ratę odsetkową w wysokości 1/100 pożyczonej kwoty, a wraz z ostatnią ratą zwraca całą pożyczoną kwotę. Podaj harmonogram spłat tego kredytu.
Rozwiązanie. Harmonogram spłat przedstawia poniższa tabela.

miesiąc rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
styczeń 0 400 400 40 000
luty 0 400 400 40 000
marzec  0  400 400 40 000
kwiecień   0  400 400 40 000
maj  0  400 400 40 000
czerwiec   0  400 400 40 000
lipiec  0  400 400 40 000
sierpień  0  400 400 40 000
wrzesień  0  400 400 40 000
październik  0  400 400 40 000
listopad  0 400 400 40 000
grudzień
40 000
400
40 400
40 000
razem 40 000 4 800 44 800 -----

Kredyt balonowy ma wady i zalety. Bank udzielający takiego kredytu zarobi więcej na ratach odsetkowych, ponieważ kapitał jest spłacany w całości dopiero na koniec okresu pożyczki, więc odsetki nie maleją. Ale jednocześnie bank ponosi większe ryzyko, że kredyt nie zostanie spłacony nawet częściowo. Dla klienta wygodne może być spłacanie tylko rat odsetkowych bez zwrotu rat kapitału, bo raty takie są niższe, ale na koniec okresu pożyczki musi jednorazowo spłacić całą pożyczoną kwotę, co może okazać się trudne do zrealizowania. Dlatego kredyty z ratą balonową w wysokości całego pożyczonego kapitału występują bardzo rzadko. Zazwyczaj są rozkładane na kilka spłat w czasie trwania okresu pożyczki. Ten system spłaty kredytu jest popularny przy kupowaniu samochodów. Przy dwóch równych ratach balonowych kredyt nosi nazwę 50 na 50, a  przy trzech - 30 na 30 na 30.

Przykład 2. Salon samochodowy oferuje sprzedaż limuzyny w kredycie "50 na 50" przy oprocentowaniu 0%. Oznacza to, że w harmonogramie spłat występują dwie raty balonowe w wysokości połowy ceny samochodu, pierwsza płatna w momencie kupna auta, a druga po roku. Samochód kosztuje 70 000 zł. Podaj harmonogram spłat rat tego kredytu.
Rozwiązanie. Raty balonowe wynoszą po 35 000 zł płatne pierwsza w momencie kupna auta i druga po roku. Oprocentowanie wynosi 0%, co oznacza, że nie płaci się dodatkowych rat odsetkowych.

Taki kredyt z punktu widzenia salonu samochodowego może wydawać się nieopłacalny, ale po pierwsze - lepiej poczekać na drugą ratę niż nie sprzedać towaru wcale (a taka atrakcyjna oferta może znacząco wpłynąć na wzrost sprzedaży mniej popularnych lub drogich aut), a po drugie - klienci często nie są w stanie spłacić drugiej raty po roku i wolą rozłożyć ją na zwykły kredyt z niezerowym oprocentowaniem.

 [koniec wykładu dla SP]

Jeszcze innym sposobem spłaty kredytu jest zastosowanie ostatniej raty balonowej stanowiącej znaczną część pożyczonego kapitału, podczas gdy resztę kapitału spłacamy jak zwykły kredyt z oprocentowaniem. Taki sposób spłaty stosuje się w kredytach hipotecznych, gdy klient ma oszacowaną zdolność kredytową tylko na powiedzmy 85% potrzebnego kapitału. Wtedy pozostałe 15% może zadeklarować jako ratę balonową płatną na koniec okresu pożyczki. Jego zdolność kredytowa umożliwia mu zaciągnięcie potrzebnego kredytu, a przez czas jego trwania stara się uzbierać dodatkowe środki na spłatę raty balonowej.

Przykład 3. Pan Kowalski bierze kredyt w wysokości 40 000 zł na rok z oprocentowaniem rocznym równym 15%. Raty płacone są co miesiąc, a ostatnia rata kapitałowa jest ratą balonową w wysokości 10 300 zł. Pozostałe raty kapitałowe są równej wysokości. Podaj harmonogram spłat tego kredytu.
Rozwiązanie. Dla uproszczenia przyjmujemy, że miesiące są jednakowo długie i miesięczne oprocentowanie kredytu wynosi 0,15/12 = 0,0125. Harmonogram spłat kredytu przedstawia poniższa tabela.

miesiąc rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
styczeń 2 700 500,00 3 200,00 40 000
luty 2 700 466,25 3 166,25 37 300
marzec  2 700  432,50 3 132,50 34 600
kwiecień  2 700  398,75 3 098,75 31 900
maj 2 700 365,00 3 065,00 29 200
czerwiec  2 700  331,25 3 031,25 26 500
lipiec  2 700  297,50 2 997,50 23 800
sierpień  2 700  263,75 2 963,75 21 100
wrzesień  2 700  230,00 2 930,00 18 400
październik  2 700  196,25 2 896,25 15 700
listopad 2 700 162,50 2 862,50 13 000
grudzień
10 300
128,75
10 428,75
10 300
razem 40 000 3 772,50 43 772,50 -----
Zadania dla SP

Zadanie 1. Samochód terenowy kosztuje 165 000 zł. Salon Maliniak i Zysk proponuje klientom na to auto dwuletni kredyt "30 na 30 na 30" z oprocentowaniem 0%. Ile wyniesie druga rata tego kredytu?

Zadanie 2. Pan Kowalski pożyczył od banku 6000 zł w kredycie balonowym spłacanym w całości na koniec pierwszego roku. Co kwartał pan Kowalski musi płacić odsetki w wysokości 1/24 pożyczonej kwoty. Podaj harmonogram spłat pożyczki pana Kowalskiego.

Zadanie 3. Pan Nowak kupił samochód za 120 000 zł w kredycie "50 na 50" z oprocentowaniem 0%. Jednak po roku okazało się, że nie stać go na spłatę drugiej raty. Po negocjacjach bank zgodził się zamienić tę ratę na kolejny kredyt balonowy spłacany w całości po 6 latach z dodatkowymi ratami odsetkowymi w wysokości 1/10 pożyczonej kwoty płatnymi na początku każdego roku. Ile kosztował w sumie samochód pana Nowaka?

Zadania dla GIM

Zadanie 1. Ile może zaoszczędzić klient, biorąc roczny kredyt na samochód w systemie "50 na 50" z oprocentowaniem 0%, w porównaniu do takiego samego kredytu z oprocentowaniem 12% w skali roku z ratami odsetkowymi płatnymi co miesiąc?

Zadanie 2. Pan Kowalski chce kupić samochód o wartości 90 000 zł. Sprzedawca proponuje mu dwie możliwości finansowania tego zakupu. Pierwsza to roczny kredyt "50 na 50" z oprocentowaniem 13% i ratą odsetkową płatną na koniec roku. Druga to dwuletni kredyt "30 na 30 na 30" z oprocentowaniem 7% i ratami odsetkowymi płatnymi na koniec pierwszego i drugiego roku. Która opcja finansowania zakupu samochodu jest dla Kowalskiego bardziej korzystna?

Zadanie 3. Bank obawia się udzielić rocznego kredytu z ostatnią ratą balonową w wysokości 100% pożyczonego kapitału, dlatego udziela tylko kredytów balonowych na okres roku z ostatnią ratą balonową równą 40% pożyczonej kwoty. Oprocentowanie w skali roku wynosi 12%. Pozostałe raty kapitałowe płacone są w równej wysokości co miesiąc, co miesiąc spłaca się także raty odsetkowe. Podaj harmonogram spłat takiego kredytu dla pożyczonego kapitału w wysokości 24 000 zł.

Zadania dla LO

Zadanie 1.  Pan Kowalski pożyczył z banku 50 000 zł na 5 lat z oprocentowaniem 12% w skali roku. Raty płacone są na koniec każdego roku. Ostatnia rata kapitałowa jest ratą balonową równą 25 000 zł. Oblicz wysokość czterech stałych rat całkowitych oraz ostatnią ratę odsetkową.

Zadanie 2. Pan Kowalski bierze roczny kredyt w wysokości K zł z oprocentowaniem w skali roku równym p%. Raty płacone są co miesiąc. Ostatnia rata kapitałowa jest ratą balonową w wysokości B zł, a pozostałe raty kapitałowe są równe. Podaj wzór na wysokość pozostałego zadłużenia (bez odsetek) w m-tym miesiącu trwania kredytu.

Zadanie 3. Mamy do wyboru dwa kredyty udzielane na tę samą kwotę pieniędzy. Pierwszy spłacany jest w n równych ratach kapitałowych przy oprocentowaniu p% i z ratami odsetkowymi płatnymi na koniec każdego roku spośród n-1 lat. Drugi spłacany jest w m równych ratach kapitałowych przy oprocentowaniu równym r% i ratami odsetkowymi płatnymi na koniec każdego roku spośród m-1 lat. Pierwsza rata kapitałowa jest płacona od razu, a pierwsza rata odsetkowa na koniec pierwszego roku. Znajdź wzór na wysokość oprocentowania p, przy ustalonym r, n i m, kiedy oba kredyty kosztują klienta banku tyle samo.

Wyniki: 


Wyniki uzyskane w SP

 W lutym punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Maksymilian Grochowski SP 66 Warszawa, Joanna Lisiowska KSP Warszawa, Tadeusz Niemiatowski SP 66 Warszawa i Katarzyna Piwowarska SP 66 Warszawa,
  • 2 pkt. - Aniela Czuma SP 66 Warszawa, Mateusz Domaradzki SP 66 Warszawa, Maja Metera SP 66 Warszawa i Michał Popiel SP 6 Kłodzko, 
  • 1,5 pkt. - Urszula Remisz SP 66 Warszawa.

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po pięciu miesiącach Ligi z wynikiem 15 pkt. prowadzi Joanna Lisiowska z KSP w Warszawie. 

Wyniki uzyskane w GIM

W lutym punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Krzysztof Bednarek GM 13 Wrocław, Aleksandra Polcyn GM Akademickie Toruń i Kacper Toczek GM 2 Wołów,
  • 2 pkt. - Daria Bumażnik GM 1 Jelenia Góra, Tomasz Kuśmierczyk GM 9 Wrocław, Anna Łeń GM 1 Łódź i Mateusz Rzepecki GM 14 Wrocław,
  • 1 pkt. - Mieszko Gałat GM 50 Bydgoszcz, Marek Mieniek GM 2 Bolesławiec i Justyna Witulska GM 3 Szprotawa. 

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po pięciu miesiącach Ligi z wynikiem 13,25 pkt. prowadzi Anna Łeń z Gimnazjum nr 1 z Łodzi. 

Wyniki uzyskane w LO

 W lutym punkty zdobyli: 

  • 1,5 pkt. - Łukasz Antczak ZST Włocławek i Tomasz Skalski III LO Wrocław, 
  • 1 pkt. - Adam Krasuski II LO Poznań.
  • 0,5 pkt. - Bartłomiej Polcyn II LO Inowrocław.

 Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po pięciu miesiącach Ligi z wynikiem 11,5 pkt. prowadzi Tomasz Skalski z III LO z Wrocławia. 

 

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. Druga rata tego kredytu wyniesie 165 000 / 3 = 55 000 zł.

Zad. 2. Harmonogram spłat kredytu pana Kowalskiego przedstawia tabela.

kwartał rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
I 0 250 250 6000
II 0 250 250 6000
III  0  250 250 6000
IV 
6000
250
6250
6000
razem 6000 1000 7000 -----

Zad. 3. W pierwszym kredycie pan Nowak miał dwie raty po 60 000 zł. Następnie przez 6 lat co rok płacił 1/10 · 60000 = 6000 zł odsetek. Razem zapłacił 6 · 6000 = 36 000 zł odsetek. Zatem samochód kosztował go 60 000 + 36 000 + 60 000 = 156 000 zł.

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. Jeśli x oznacza pożyczoną kwotę, to w pierwszym kredycie płatności są równe x/2 i płacone na początku i na końcu roku. W drugim kredycie raty kapitałowe spłacane są w ten sam sposób, a dodatkowo co miesiąc płacona jest rata odsetkowa w wysokości 0,12(x/2)/12 = 0,005x. Wszystkie raty odsetkowe wyniosą 0,06x. Zatem w pierwszym kredycie klient zaoszczędzi 6% kwoty x. Dla porównania gdyby raty kapitałowe były płacone co miesiąc, oszczędność wyniosłaby 6,5% kwoty x.

Zad. 2. Pan Kowalski w kredycie "50 na 50" zapłaci odsetki w wysokości 0,13·45000 = 5850 zł. Natomiast w kredycie "30 na 30 na 30" po pierwszym roku zapłaci odsetki w wysokości 0,07·60000 = 4200 zł, a po drugim - w wysokości 0,07·30000 = 2100 zł. Razem odsetki wyniosą 4200 + 2100 = 6300 zł. Zatem kredyt "50 na 50" jest dla niego korzystniejszy, bo oszczędzi 450 zł.

Zad. 3. Harmonogram spłat przedstawia tabela.

miesiąc rata kapitałowa rata odsetkowa rata całkowita pozostałe zadłużenie
(bez odsetek)
styczeń 1 309,10 240,00 1 549,10 24 000,00
luty 1 309,09 226,91 1 536,00 22 690,90
marzec  1 309,09  213,82 1 522,91 21 381,81
kwiecień   1 309,09  200,73 1 509,82 20 072,72
maj  1 309,09  187,64 1 496,73 18 763,63
czerwiec   1 309,09  174,55 1 483,64 17 454,54
lipiec  1 309,09  161,45 1 470,54 16 145,45
sierpień  1 309,09  148,36 1 457,45 14 836,36
wrzesień  1 309,09  135,27 1 444,36 13 527,27
październik  1 309,09  122,18 1 431,27 12 218,18
listopad  1 309,09 109,09 1 418,18 10 909,09
grudzień
9 600,00
96,00
9 696,00
9 600,00
razem 24 000,00 2 016,00 26 016,00 -----
Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. Wzór na stałą ratę całkowitą wyprowadzony był w zeszłorocznym wykładzie o kredytach: [tex]R = K \cdot \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n-1}[/tex]. Kapitał K=25000 zł, bo tyle wynosi ostatnia rata balonowa. Oprocentowanie wynosi i=0,12, a n = 4 lata. Po obliczeniach dostajemy stałą ratę całkowitą równą R=8230,86 zł. Odsetki od ostatniej raty balonowej są równe 0,12·25000 = 3000 zł.

Zad. 2. Ostatnia rata balonowa wynosi B, pozostałe raty kapitałowe są równe i wynoszą (K-B)/11. Wysokość pozostałego zadłużenia wynosi B+(12-m)·(K-B)/11.

Zad. 3. Niech K oznacza pożyczony kapitał. Koszt pierwszego kredytu to suma jego rat odsetkowych, które liczymy od stałych rat kapitałowych równych K/n. Wynosi on zatem [tex]\frac{p}{100}\left(\frac{K(n-1)}{n}+ \frac{K(n-2)}{n}+\cdots+\frac{K}{n}\right)=\frac{pK(n-1)}{200}[/tex]. Koszt drugiego kredytu wyznaczamy podobnie. Wynosi on [tex]\frac{rK(m-1)}{200}[/tex]. Przyrównując te wielkości, wyznaczymy p w zależności od r, n i m. Zatem [tex]p=r\frac{m-1}{n-1}[/tex].

Powrót na górę strony