Matematyk od malucha

Dzieci spędzają dziś znaczną część wolnego czasu przed komputerem lub telewizorem. Wirtualna rozrywka może być pożyteczna, ale tylko wtedy, gdy stosowana jest z umiarem. W nadmiernej ilości nie ma dobrego wpływu na rozwój dziecka, dlatego dorośli powinni dbać o zapewnienie maluchom także innych form rozrywki. Jest wiele interesujących sposobów na zabicie nudy, a jednocześnie na rozwijanie u dziecka od najmłodszych lat różnorodnych uiejętności matematycznych.


Bóbr informatyczny (X)

To międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jego głównym celem jest rozwój myślenia algorytmicznego wśród uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Zasady konkursu są bardzo podobne do matematycznego "Kangura". Pytania konkursowe związane są z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, mocno akcentowane są też elementy międzykulturowe i europejskie.


Karty matematyczne

To zestaw 110 kart wyglądem przypominających tradycyjne karty do gry, tyle że karty czerwone zawierają wyniki tabliczki mnożenia w zakresie do 100, a czarne - odpowiadające im iloczyny. Stanowią pomoc dla klas I-III SP do nauki pamięciowego opanowania tabliczki mnożenia z wykorzystaniem gier, których opisy znajdują się w książkach "Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia". Niestety, metodologia tych gier pozostawia wiele do życzenia.


Children's Mathematical Education

Międzynarodowe konferencje CME są organizowane w Polsce co 2 lata. Trzecia edycja odbędzie się w dniach 2-5 lipca 2012 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tematem spotkania będzie "Uogólnianie na wszystkich poziomach educkacji matematycznej", a zajęcia koncetrować będą się na nauczaniu matematyki dzieci w wieku od 3 do 16 lat.


Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

DYDAKTYKA. To podręcznik edukacji matematycznej dla studentów pedagogiki oraz poradnik dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Mimo braku formalnego wykształcenia matematycznego powinni oni umieć spojrzeć na matematykę elementarną oczyma matematyka i rozumieć rolę, jaką odgrywa ona w budowaniu całości wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia. Jest to fundamentalny etap dla kształtowania zainteresowań naukami ścisłymi i rozwijania talentów w tej dziedzinie. Niestety, nauczyciele często przenoszą na uczniów własne frustracje dotyczące uczenia się matematyki, gdy nie czują się pewnie w tej dziedzinie. 

Powrót na górę strony