Delta

Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-5
Autor recenzji: 
Marta Majewska
nauczycielka w SP 83 we Wrocławiu
Wydawca: 

Uniwersytet Warszawski
przy współpracy towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Numer bieżący: 
8/2017 (519)
Adres redakcji: 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, pokój 4020
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
tel. 22 554 44 02, e-mail: delta@mimuw.edu.pl

strona www Delty

 

Redaktor naczelny: 
Marek Kordos
Częstotliwość: 
miesięcznik
Ukazuje się od: 
1 stycznia 1974 roku
ISSN: 
0137-3005
Nakład: 
4200
Cena: 
4 zł
Prenumeratę można zamówić: 

Numery archiwalne do nabycia w Redakcji.

 

To najstarszy (wychodzący od 1974 roku) i najbardziej prestiżowy magazyn popularnonaukowy w Polsce, będący prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. W każdym numerze znajdują się artykuły i ciekawostki z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii, a także biologii mówiące o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach w sposób precyzyjny, lecz wolny od suchego formalizowania. Teksty piszą najczęściej naukowcy lub studenci, rzadziej nauczyciele i uczniowie. Adresatami pisma jest młodzież licealna i studencka oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Dodatek Mała Delta skierowany jest do gimnazjalistów.

Przed z górą 35 laty Delta miała dwóch "ojców-założycieli" w osobach Leona Jeśmanowicza i Romana Sikorskiego. Dołączył do nich Tadeusz Iwański, który wziął na siebie sprawy organizacyjne. Chcieli oni stworzyć czasopismo realizujące ideę "mówiącej nauki" - czyli przemawiającej w sposób zrozumiały ustami swoich twórców. Do dziś artykuły w Delcie piszą wyłącznie osoby uprawiający dyscyplinę, o której opowiadają.

Choć pismo ma od chwili powstania niezmiennie tego samego redaktora naczelnego - prof. Marka Kordosa - skład jego redakcji i zawartość przez lata zmieniały się. Dziś w Delcie pracuje wiele osób młodszych od niej. Przez wiele lat pojawiały się w niej stałe dodatki "ludyczne" (jak zwykł mawiać Redaktor Naczelny): Epsilon, Gammalimatias i Omega - prowadzone przez autorów z uniwersytetów Jagiellońskiego, Wrocławskiego i Warszawskiego, a ostatnio zagościł na dłużej Deltoid. W latach 80. XX wieku dział Mała Delta funkcjonował jako niezależne czasopismo p.t. "Szkiełko i oko" o tematyce matematyczno-fizyczno-biologicznej. Słynne były też serie wydawnicze Delty: Delta przedstawia i Przeczytaj, może zrozumiesz. Niektóre pozycje przekraczały (niewyobrażalny dziś jak na książkę popularnonaukową) nakład 10 tysięcy egzemplarzy. A bywały też cykle audycji radiowych i telewizyjnych (przy okazji jednego z takich programów karierę medialną rozpoczęła red. Elżbieta Jaworowicz).

Z okazji 30-lecia pisma wybór 44 najlepszych artykułów matematycznych ukazał się w formie książkowej p.t. O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty. Co ciekawe, zanim ukazał się po polsku, wyszedł po... katalońsku.

W I 2016 roku ukaże się 500. numer "Delty"!

W piśmie można znaleźć m.in. takie działy:

 • Mała Delta - prostsze teksty dla gimnazjalistów,
 • Stara Delta - przedruki i uzupełnienia dawnych tekstów z Delty,
 • Domowe eksperymenty fizyczne - doświadczenia opisane w przystępny sposób,
 • LOGO-motywy - nauka programowania i artykuły z informatyki,
 • Prosto z nieba - doniesienia astronomiczne
 • Patrz w niebo - dział poświęcony bieżącym obserwacjom astronomicznym,
 • Aktualności (nie tylko) fizyczne - bieżące ciekawostki naukowe,
 • Życie na żywo - artykuły z biologii, w tym genetyki
 • Klub 44 - matematyczna i fizyczna liga zadaniowa,
 • Zadania - propozycje problemów z matematyki i fizyki do samodzielnego rozwiązania (ale z zamieszczonymi rozwiązaniami),
 • Kącik przestrzenny - zadania z geometrii rozwiązywane metodami stereometrii,
 • Deltoid - drobiazgi geometryczne.

Delta jest organizatorem Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki.

 

W najnowszym numerze: 
 • XXX-lecie Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
 • matematyka strukturą świata
 • addytywna metoda Schwarza
 • równania chemotaksji
 • biomatematyka i teoria gier
 • bryła Wulffa i płatki śniegu
 • porządek w stochastycznym świecie
 • opcje i greckie parametry
 • mechanika płynów
 • o rybach i ufności
 • w Małej delcie - obrazy w statystyce
 • w Życiu na żywo - o klonowaniu
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - fidget spinner
 • w Deltoidzie - środek przeciwprostokątnej
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na IV okładce recenzjaksiażki Anny Ludwickiej Matematyczna pizza
W numerze 7 (518) 2017
 • Abakus - najstarsze urządzenie rachunkowe
 • Liczenie ryb w jeziorze metodą statystyczną
 • Jak zwalczać losowość w grach
 • Najtrudniejsze zadanie w historii IMO i Combinatorial Nullstellensatz
 • Najpiękniejsza zadanie geometryczne
 • Twierdzenie Fermata o sumie dwóch kwadratów
 • Superkomputery
 • Algorytmy strumieniowe
 • w Deltoidzie - wędrowanie po sześcianie
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na wkładce - wyniki olimpiad: matematycznej, astronomicznej, fizycznej i informatycznej
 • na IV okładce informacja o wrocławskiej konferencji Analysis & Application z udziałem Terence'a Tao
W numerze 6 (517) 2017
 • w Małej delcie: łamigłówka krzyżak litewski, wielościan w zeszycie, pętle na niebie, zadanie Alhazena, z linijką na okrąg, twierdzenie Pitagorasa na zawiasach, zadania przeprawowe
 • Dwie sfery w jednym miejscu
 • Poetycka wersja problemu podziału stawki
 • Liczby pierwsze jako niewiadome
 • Obsesja dużych liczb
 • Język Scratch
 • Ujemny współczynnik załamania
 • w Deltoidzie - Warto się rozwijać
 • w Domowych eksperymentach - Elektrodynamiczne huśtawki
 • w Życiu na żywo - Żądła rządzą
 • W Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - Rozwiązła bezwładność sznurówek
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 5 (516) 2017
 • Jak składać optymalne zamówienia
 • Złodziej strategii
 • Co zobaczyła Alicja po drugiej stronie lustra?
 • Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów
 • Po co komu dowód, czyli o sztucznej inteligencji
 • Fizyka a obliczenia równoległe
 • Wiszące referencje
 • w Deltoidzie - linia środkowa trójkąta
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych: szybki dostęp, egzotyczne trajektorie
 • w Życiu na żywo - Bizony, tury, żubry
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na IV okładce informacja o LVI Szkole Matematyki Poglądowej "Matematyzacja"
W numerze 4 (515) 2017
 • Dedukcja lokalna i dowód twierdzenia Talesa
 • Od twierdzenia Pascala do twierdzenia kosinusów
 • Zasada rezolucji
 • Egzystencjalizm i konstruktywizm dowodów
 • Paradoks Banacha-Tarskiego
 • Dowód kombinatoryczny
 • Dowód probabilistyczny
 • Obrazkowy dowód małego twierdzenia Fermata
 • Dwa dowody, że liczb rzeczywistych jest więcej niż naturalnych
 • Indukcja pozaskończona
 • Błąd w dowodzie Tomasza z Akwinu
 • Dowody po krakowsku
 • Problem stopu
 • Jak się pozbyć losowości
 • Zmechanizowana naturalna dedukcja
 • Sprawdź wymiary!
 • w Deltoidzie - niemożliwe wycinanki
 • w Życiu na żywo - geny i medycyna
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 3 (514) 2017
 • Newtonowskie intuicje dla fal grawitacyjnych
 • Jak krzywizna zżera przestrzeń
 • Początki myśli empirycznej w XIII-wiecznej Europie
 • Sploty Boromeuszy i Brunna
 • Pierwiastkowa dekompozycja zapytań
 • Atomki na tropie tajemnicy
 • Czy moją ręka jest losowa?
 • Dowody sprawdzane losowo
 • Podwojenie sześcianu metodą Archytasa
 • w Małej delcie - fraktale z zer i jedynek
 • w Deltoidzie - kolorowanie map
 • w Życiu na żywo - paleomikrobiologia
 • Wspomnienie o prof. Krzysztofie Mauirinie
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 2 (513) 2017
 • Maszyna różnicowa
 • System wyborczy Chamberlina-Couranta
 • Jak długa jest kula?
 • LHC i cząstka Higgsa
 • w Małej delcie - znajomi moich znajomych
 • w Deltoidzie - od rysowania kopert do otwierania sejfów
 • w Życiu na żywo - uroki starości
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - wybuchowe uodpornianie
 • doniesienia z IX konferencji SEM "Nim obliczysz, pomyśl"
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na IV okładce mapa Fullera
W numerze 1 (512) 2017
 • Prawda o matematykach
 • Dowody i obliczenia
 • Matematyczne wspomnienie prof. Kordosa o swoich uczniach
 • Kongruencje z królikiem
 • Dlaczego nikt nie wierzy, że P=NP?
 • w Deltoidzie - czarno-białe mapy
 • Co żarówka ma do cewki
 • Pożytki z błędnej teorii o flogistonie
 • w Małej delcie - dywany Antoniego i ciąg Fibonacciego
 • w Życiu na żywo - Szkolny Festiwal Nauki
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - topologiczny Nobel
 • na IV okładce recenzje książek: "O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty", "O kwantach i smokach. Fizyka według Delty" i "Zadania na cztery pory roku" (też wg Delty).
W numerze 12 (511) 2016
 • Droga do najdalszej galaktyki
 • Ciekawe zadanie z OM
 • German tank problem
 • Systemy pozycyjne i liczby Fibonacciego
 • Prosta Eulera i jej uogólnienie
 • O różnych sposobach uprawiania matematyki
 • Rozmnażanie płciowe i informatyka
 • w "Małej Delcie" z cyklu Przygody Bety i Bita - Jak szybko urosnę?
 • w "Domowych eksperymentach" - Prosty silnik elektryczny
 • w "Życiu na żywo" - Prasówka z genetyki
 • w "Deltoidzie" - Turnieje i trójkąty
 • wyniki XXXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
 • wyniki XXXVIII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 11 (510) 2016
 • rozbijanie sieci terrorystycznych za pomocą teorii gier
 • objętość stożka i walca
 • własności prostej Simsona
 • polowanie na ciągi
 • badania głębokiego wnętrza Ziemi
 • złoty podział i ładowanie akumulatora
 • w Małej Delcie - o tajemnym przekazywaniu tajemnicy, o sprawiedliwym podziale
 • w Życiu na żywo - oporność na antybiotyki
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - akustyczne hologramy, czytające gołębie
 • w Deltoidzie - dwa trójkąty
 • na okładce - znaczki matematyczne z kolekcji Jana Swadźby
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 10 (509) 2016
 • systemy proste i złożone
 • czy każdy problem da się rozwiązać
 • bajka o neutrinie
 • punkty libracji trzech ciał
 • czy Ziemia jest płaska
 • równania diofantyczne
 • liczby zespolone i kwaterniony
 • w Życiu na żywo - genetyka molekularna wobec paleontologii
 • w Deltoidzie - zadania o przestrzennych klockach rozwiązywane przez spłaszczanie
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 9 (508) 2016

Numer poświęcony 200-leciu Uniwersytetu Warszawskiego i tamtym czasom.

 • Szkoła Rycerska i KEN
 • Równania różniczkowe i determinizm
 • Mechanika analityczna
 • stabilność Układu Słonecznego
 • odkrycie planetoid
 • mgławica protoplanetarna
 • inne geometrie
 • elektromagnetyzm
 • liczby zespolone i kwaterniony (część I)
 • interferencja i polaryzacja światła
 • ciepło i energia
 • kolej
 • odkrywanie Antarktydy
 • atomy i cząsteczki chemiczne
 • prawdopodobieństwo
 • biologia przed teorią ewolucji
 • "Listy do księżniczki niemieckiej" Eulera
 • równania algebraiczne
 • Kongres Wiedeński
 • w Życiu na żywo - o powstaniu biofizyki na UW
 • w Deltoidzie - prawdopodobieństwo geometryczne
 • recenzja książki Jacka Tomasiewicza "Zaprzyjaźnij sie z algorytmami"
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 8 (507) 2016
 • Co to jest życie?
 • teoria grup w kombinatoryce
 • układy podwójne gwiazd z czarnymi dziurami
 • anioły, demony i fizyka
 • e z gumy
 • okrąg dowpisany
 • dowód twierdzenia Routha
 • zadanie Steinhausa o punkcie trójkąta, przez który przechodzą trzy proste połowiące obwód
 • w Życiu na żywo - o kwestionowaniu inżynierii genetycznej
 • w Deltoidzie - przecięcia płaszczyzn
 • wspomnienie o Henryku Pawłowskim
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 7 (506) 2016

Większość tekstów w numerze opatrzona jest symbolem Małej Delty.

 • geometria 9 punktów kratowych
 • matematyka i origami
 • matematyka wedyjska
 • rozbieżność ciągu odwrotności liczb pierwszych
 • złożoność czasowa
 • gra hexapawn
 • o korelacji i związku przyczynowo-skutkowym
 • inwersja w metrykach nieeuklidesowych
 • sortowanie przez kopcowanie
 • liczba foremnych wielokątów gwiaździstych
 • w Deltoidzie - kontrprzykłady na oczywiste wynikania
 • w Domowych eksperymentach - karuzela Helmholtza
 • w Życiu na żywo - leczenie antybiotykami
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - zaskakujący metan, produkcja nadtlenku wodoru z wody morskiej
 • na okładce - programowanie fraktali w Logo
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 6 (505) 2016
 • co to jest sekunda i jak ją mierzymy
 • fizyka cząstek elementarnych (cz. VI)
 • bitcoin - złoto XXI wieku
 • zadziwiające własności kwadratu
 • na wkładce - wyniki olimpiad: astronomicznej, matematycznej (LO i GM), fizycznej, informatycznej
 • igła Buffona
 • paradoks Monty'ego-Halla
 • zagadki Cykady
 • recenzja "Matematyki poglądowej"
 • w Życiu na żywo - korelacja nie jest dowodem
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - ludzie i algorytmy, lokalny realizm po kompresji
 • w Deltoidzie - boki trójkąta i podstawienie Raviego
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 5 (504) 2016
 • kołyska Newtona
 • pamięć w komputerze
 • sztuczna inteligencja w astrofizyce
 • w Małej Delcie - symetrie tapet
 • sprzężenia izogonalne i symediany
 • fizyka cząstek elementarnych (cz. V)
 • w Życiu na żywo - gen otyłości
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - sztuczna inteligencja gra w go
 • w Deltoidzie - przecinanie w jednym punkcie
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 4 (503) 2016
 • grupa warkoczy
 • rozkład pierwszych cyfr znaczących
 • liczby gradowe
 • epidemie i szczepienia
 • fizyka cząstek elementarnych (cz. IV)
 • czy Ziemia jest płaska
 • kombinatoryka ekstremalna i przesuwanie zbiorów
 • bestiariusz informatyczny
 • analiza na kostce dyskretnej
 • prawdopodobieństwo i podzielność
 • w Życiu na żywo - 50 lat biologii molekularnej
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - pierwsza detekcja fal grawitacyjnych
 • w Deltoidzie - dwusieczne
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 3 (502) 2016
 • kondensat Bosego-Einsteina
 • neutrina na biegunie
 • fizyka cząstek elementarnych (cz. III)
 • zacieniony biegun
 • wielkie struktury wszechświata
 • niezależność zdarzeń i amerykańska ruletka
 • teoria liczb na tle związków z innymi działami matematyki
 • w Życiu na żywo - komercjalizacja inżynierii genetycznej
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - czy istnieje dziewiąta planeta?
 • w Deltoidzie - wzór Eulera dla wielościanów
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 2 (501) 2016
 • o weryfikowaniu poprawności tez w czystej matematyce
 • o fizyce cząstek elementarnych (cz. II)
 • związki wież z Hanoi i trójkąta Sierpińskiego
 • kolorowe czapeczki, wiedza powszechna i obliczenia rozproszone
 • paradoks rzutu trzema monetami
 • rozmaite sferostożki
 • liczba pierwiastków wielomianu w zadanym przedziale
 • w Życiu na żywo - inżynieria genetyczna (czyli o przecinaniu i łączeniu nici DNA)
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - nieodwracalność kwantowa
 • w Deltoidzie - dowody za pomocą trójkąta Pascala
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 1 (500) 2016

Z okazji jubileuszowego wydania w numerze zamieszczono artykuły opowiadające o tym, co ważnego wydarzyło się lub co się zmieniło w różnych gałęziach nauki w czasie od narodzin "Delty" do dziś.

 • o dowodzie Perelmana hipotezy geometryzacyjnej
 • o Wielkim Twierdzeniu Fermata
 • o współczesnej kryptologii
 • o sieciach komputerowych
 • o fizyce cząstek elementarnych
 • o postępach kosmologii
 • o bytach kosmologicznych
 • w Deltoidzie - zadania z Wielkim Twierdzeniem Fermata w tle
 • w Prosto z nieba - życie we Wszechświecie
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na okładce recenzja książki Rodzinna matematyka
W numerze 12 (499) 2015
 • kwadraty na bokach trójkąta
 • pierwiastki wielokrotne wielomianu
 • cykle Hamiltona na wielościanach foremnych
 • czy Einstein miał rację?
 • eksplodujące smartfony
 • energia pola grawitacyjnego
 • problem dwóch ciał
 • co siedzi w komputerze
 • popularyzacja matematyki na Wydziale MiNI PW
 • XXXII Ogólnopolski Sejmik Matematyków
 • w Życiu na żywo - wieża ciśnień w Ciechanowie
 • w Deltoidzie - o obrotach płaszczyzny
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - Nobel za oscylacje neutrin
 • w Domowych eksperymentach - wahadło proste
 • w Prosto z nieba - pulsar w centrum galaktyki
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 11 (498) 2015
 • reguła Guldina
 • prawdopodobieństwo a informacja
 • rozważania o reszce i orle
 • grafy planarne
 • twierdzenie Chaslesa, czyli o rzucaniu butem
 • gruba soczewka, czyli jak podpalić sklep z alkoholem
 • VII Międzynarodowy Turniej Fizyków
 • recenzja książki "Czas odrodzony"
 • w Małej Delcie - przygody Czerwonego Kapturka z logiką
 • w Deltoidzie - o izometriach płaszczyzny
 • w Życiu na żywo - debata oksfordzka "Ziemia staje się coraz lepszym środowiskiem dla życia"
 • w Prosto z nieba - o kosmicznych błyskach
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o przydatności poruszonych zdjęć i nadprzewodnictwie litografenu
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na okładce znaczki matematyczne z kolekcji Jana Swadźby
W numerze 10 (497) 2015
 • o układaniu domina
 • o estymatorach prawdopodobieństwa
 • pewne uogólnienie małego twierdzenia Fermata
 • prostokąty na bokach trójkąta
 • konstruowalność wielokątów foremnych
 • topologia piany
 • o graniu na źdźble trawy
 • zadania z zawodów I stopnia XI OMG
 • w Starej Delcie - o wypełnianiu przestrzeni
 • w Deltoidzie - prosta Simpsona
 • w Życiu na żywo - o książce "Podróż dzieci z Łysin" i nauczaniu metodą projektu edukacyjnego
 • w Prosto z nieba - chemia życia w kosmosie
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 9 (496) 2015
 • twierdzenie o powracaniu c.d.
 • odbicia w dwóch zwierciadłach
 • o niezależności i wymienialności ciągu zmiennych losowych
 • wielomiany mogą wszystko
 • zadania konstrukcyjne we wnętrzu kąta
 • LXVI OM
 • recenzja serii Poznajemy wydawnictwa Demart
 • w Życiu na żywo - profesor David Sugar - twórca biofizyki
 • w Deltoidzie - twierdzenie o kącie dopisanym do okręgu
 • w Prosto z nieba - o kwazikryształach
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o dopasowywaniu modelu teoretycznego do danych doświadczalnych
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 8 (495) 2015
 • twierdzenie o powracaniu
 • logarytmy
 • okręgi Carlyle'a
 • konstrukcje samym cyrklem
 • jakich wielościanów nie ma, a jakie są
 • płynność ruchu i paradoks Braessa
 • wycieczka na Marsa
 • poziom morza na Marsie
 • w Życiu na żywo - manipulacje genetyczne w Chinach
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - jak myśli mózg
 • w Małej Delcie - wieżowce i algorytmy
 • w Deltoidzie - równoważność przez rozcinanie
 • w Prosto z nieba - galaktyczne dinozaury
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 7 (494) 2015
 • o demonie Laplace'a, czyli o Wszechświecie deterministycznym
 • wyobrażenia świata
 • o podstawach matematyki
 • burzliwe początki cyfrowego tysiąclecia
 • rozprawka o metodzie (uprawiania matematyki)
 • jubileuszowa X OMG
 • w Życiu na żywo - o badaniach goryli
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o obserwacji rzadkiego rozpadu mezonu
 • w Deltoidzie - zwodnicze zadania o siatkach wielościanów
 • w Prosto z nieba - o rozmiarach gwiazd
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 6 (493) 2015
 • obroty cząsteczek
 • algorytmy grupowej eksploracji
 • jak rozpoznać cylona
 • naśladowanie komórek nerwowych
 • wszechświaty wyspowe
 • pierwsza czerwona nowa
 • LVIII Olimpiada Astronomiczna
 • LXIV Olimpiada Fizyczna
 • XXII Olimpiada Informatyczna
 • LXVI Olimpiada Matematyczna
 • w Życiu na żywo - troje rodziców jednego dziecka
 • w Deltoidzie - mieszczenie się figur w innych figurach
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - interferencja dwóch atomów
 • w Prosto z nieba - pierścienie Saturna
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na okładce - warszawskie porachunki
W numerze 5 (492) 2015
 • o spinach i genach
 • nieprawdopodobne izotopy
 • metoda Monte Carlo, spacery losowe i polimery
 • gry strategiczne a dylematy społeczne
 • pierwszy reaktor jądrowy
 • w Małej Delcie - geodezyjne i przekroje walca
 • w Życiu na żywo - my i Neandertalczycy
 • w Deltoidzie - metoda kolorowania punktów płaszczyzny
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o granicy między materią ożywioną i nieożywioną
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na okładce reklama WMIM UW
W numerze 4 (491) 2015
 • Delta nr 4 (491) 2015demokracja i NP-trudne problemy
 • matematyka jako metoda probabilistyczna
 • pudełko Smoluchowskiego
 • liczby wesołe
 • o LXVI Olimpiadzie Matematycznej
 • w Małej Delcie - figury o stałej szerokości
 • w Życiu na żywo - nauka i sztuka
 • w Deltoidzie - twierdzenie Desargusa
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o przechowywaniu wielkiej ilości informacji
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 3 (490) 2015
 • Delta nr 3 (490) 2015tajniki grafenu
 • magiczna liczba 0,000029%
 • ekstremalny kryształ
 • machina metereologiczna Diviszka
 • w Małej Delcie - architekci i algorytmy
 • modelowanie fikcji
 • w Życiu na żywo - czytać każdy może
 • dowód twierdzenia Desarguesa
 • o VII konferencji Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - randka w ciemno i wielki zderzacz
 • w Deltoidzie - okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 2 (489) 2015
 • Delta nr 2 (489) 2015o jedności matematyki
 • o symedianie
 • historia nawigacji
 • o obrotach cenrów trójkąta
 • w Małej Delcie - o permutacjach podzbiorów
 • w Życiu na żywo - o książce "Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc"
 • Zadanie o wielomianach
 • Skąd wiadomo, że moneta ma orła i reszkę?
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - Coś tu śmierdzi, czy to chlor?
 • recenzja książki "Bonobo i ateista"
 • w Deltoidzie - szacowanie pól
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 1 (488) 2015
 • Delta nr 1 (488) 2015Poprawianie "Elementów" Euklidesa
 • Jak opisać kryształ
 • Prawdopodobieństwo końca świata
 • W Życiu na żywo - o dialogu pokoleń
 • Rozkład słów na słowa Lyndona
 • W Małej Delcie - sferostożki
 • Butelka Kleist, czyli lejdejska
 • Perowskity
 • Historia Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki
 • Funkcje samoodwrotne
 • W Deltoidzie - wyspy na rzece
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 12 (487) 2014
 • Delta nr 12 (487) 2014równanie Naviera-Stokesa
 • Athena - nowy teleskop roentgenowski
 • zbiór sam w sobie
 • w krainie średnich
 • logarytmy w projektowaniu algorytmów
 • o LXV Olimpiadzie Matematycznej
 • polsko-włoskie algebrafy Andrzeja Bartza
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - Nobel 2014
 • w Życiu na żywo - zamrożone arki przetrwania
 • w Deltoidzie - każdy trójkąt jest równoboczny
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na okładce: algebraf IM UWr MATMA + STUDIA =  SUKCES
W numerze 11 (486) 2014
 • Delta nr 11 (486) 2014Historia sztucznej inteligencji
 • Wartość nieoczekiwana
 • Środek ciężkości czworokąta
 • Zadania z indywidualnością
 • Kolorowanie grafów i modelowanie przydziału częstotliwości
 • Zaćmienia gwiazd kataklizmicznych
 • w Życiu na żywo - o krainie snów
 • Pościg za myśliwym
 • w Deltoidzie - droga, predkość, czas
 • wyniki XXXI Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków i XXXVI Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 10 (485) 2014
 • Delta nr 10 (485) 2014jak zważyć czarną dziurę?
 • o obrotach satelitów
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - kwantowa zasada niezaszufladkowywania
 • najzimniejsze atomy świata
 • tajemnice neutrin
 • obliczanie pola odcinka paraboli wg Archimedesa
 • pokrywanie szachownicy prostokątami
 • kafelkowanie prostokatów i gry planarne
 • w Życiu na żywo - jak leczyć choroby wirusowe
 • w Deltoidzie - dziwne wielościany
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 9 (484) 2014
 • Delta nr 9 (484) 2014wartość oczekiwana i nieskończoność
 • kowariancja i kontrawariancja
 • matematyka żonglowania
 • kinematyka wg Jamesa Bonda
 • obserwacje Plejad
 • w Życiu na żywo - czapeczki RNA 
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - energia z manganu 
 • w Deltoidzie - twierdzenie Pascala
 • na wkładce zadania zawodów I stopnia olimpiad: astronomicznej, fizycznej i matematycznej 
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo 
W numerze 8 (483) 2014
 • Delta nr 8 (483) 2014czym zajmuje się teoretyczna fizyka
 • aksjomaty liczb rzeczywistych
 • zasada antropiczna
 • matematyka związków międzyludzkich
 • zastosowanie modelu drapieżnik-ofiara do ekosystemu Australii
 • modele abstrakcyjne w informatyce
 • liczba złota w populacji pszczół
 • w Małej Delcie - o szansach wyleczenia króla Chimeryka
 • w Życiu na żywo - gatunki inwazyjne 
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - magnetyczna chłodziarka
 • w Deltoidzie - niejednoznaczne siatki wielościanów
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 7 (482) 2014
 • Delta nr 7 (482) 2014spadający Księżyc i grawitacja
 • proca grawitacyjna
 • wymierne rozwiązania równań kwadratowych wielu zmiennych
 • funkcja Lamberta
 • dowodzenie istnienia
 • jak wielka była Ziemia w starożytności
 • ułamki egipskie
 • metryka elektryczna w grafach
 • czworokąty wpisane w okrąg
 • symetria względem okręgu
 • rejestracja na zajęcia w USOS
 • w Życiu na żywo - wizjonerzy w nauce
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - degradowalne duromery, liczenie u małp
 • w Deltoidzie - dowody obrazkowe
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 6 (481) 2014
 • Delta nr 6 (481) 2014misja BRITE - badanie najjaśniejszych gwiazd
 • gra grafowa Grim
 • teoria wydrążonej Ziemi
 • co przeszkadza w zbudowaniu komputera kwantowego
 • USOS w badaniach socjologicznych
 • ogrzewanie zimnej wody ciepłą
 • na wkładce - wyniki finałów olimpiad: fizycznej, astronomicznej, informatycznej i matematycznych (OM i OMG)
 • w Życiu na żywo - cząstki chiralne
 • w Domowych eksperymentach - figury Lissajoux
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - metamateriały
 • w Deltoidzie - połowa równoległoboku
 • na okładce - rozstrzygnięcie konkursu na zegar matematyczny
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 5 (480) 2014
 • Delta nr 5 (480) 2014Bridges - mosty między matematyką a sztuką
 • rozkład Poissona i długowieczność cz. II
 • następny wyraz ciągu
 • zbiory mierzalne
 • profesjonalne wykorzystanie amatorskich obserwacji Wenus
 • wiązania wodorowe
 • testowanie błędów w USOS
 • w Małej Delcie - kule w sześcianie
 • w Życiu na żywo - cywilizacja Clovis
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - odkrycie fal grawitacyjnych
 • w Deltoidzie - kolorowanie prostej
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 4 (479) 2014
 • Delta nr 4 (479) 2014jak zaprojektować karty do gry dobble
 • rozkład Poissona i długowieczność
 • matematyczny opis jaja
 • fizyczna wytrzymałość jaja
 • zapamiętywanie drzew cz. II
 • powierzchnia sfert wg Archimedesa, czyli piłka w puszce
 • interfejs programowania w USOS
 • w Małej Delcie - o zakupach i wydawaniu reszty
 • w Życiu na żywo - chromosomy X i Y
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - najpiękniejszye wzory matematyki
 • w Deltoidzie - trygonometria obrazkowa
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 3 (478) 2014
 • Delta nr 3 (478) 2014sumowanie szeregów
 • globalne ocieplenie
 • stabilność roweru
 • samotnik na nieskończonej planszy
 • zapamiętywanie drzew binarnych
 • tworzenie aplikacji w USOS
 • w Małej Delcie - Mądra - linka, czyli geodezyjne na stożku
 • w Deltoidzie - uogólnienia wzoru Herona
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 2 (477) 2014
 • Delta nr 2 (477) 2014rysunkowe mnożenie macierzy
 • zastosowanie twierdzeń o punkcie stałym
 • analiza danych w USOS
 • CAPTCHA i spamboty
 • odkrywanie planet pozasłonecznych
 • recenzja książki Patricii Churchland "Moralność mózgu"
 • w Małej Delcie - kreślenie okręgu linijką
 • w Życiu na żywo - wspomnienie genetyka Fredericka Sangera
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o rybach strzelczykowatych
 • w Deltoidzie - czworościan na krawędzi
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 1 (476) 2014
 • Delta nr 1 (476) 2014wielościany Catalana
 • matematyczne tarcze zegarowe
 • kraty testowe
 • konfiguracje Ziemia-Wenus w złotej proporcji
 • jak odkryć nową cząstkę
 • wolne algorytmy
 • ochrona danych w USOS
 • recenzja książki Katarzyny Lipszyc "Kryptarytmy, czyli arytmetyka słów"
 • w Małej Delcie - projekt Astro Izery
 • w Domowych eksperymentach - reologia, czyli płynne ciała stałe
 • w Życiu na żywo - nauka oczami seniorów
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - krok w stronę komputera kwantowego
 • w Deltoidzie - drogi na kratach i kombinatoryka
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na IV okładce - "Zrób sobie matematyka" - portrety znanych matematyków z galerii IM UWr w wykonaniu Tomasza Brody.
W numerze 12 (475) 2013
 • Delta nr 12 (475) 2013 40 lat "Delty"
 • systemy rozproszone i teoria grafów
 • złoty podział w sortowaniu
 • łańcuchy Markowa po długim czasie
 • amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych
 • układanie optymalnych planów zajęć w USOS
 • Large Volume Detector w laboratorium w Gran Sasso
 • recenzja książki "Potęga i piękno" Bryana Gaenslera
 • w Małej Delcie - liczby geometryczne
 • w Kąciku przestrzennym - stożkowe i sfery Dandelina
 • w Życiu na żywo - pytania, na które nauka nie zna odpowiedzi
 • w Domowych eksperymentach - bateria z człowieka
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - Nagroda Nobla z fizyki 2014
 • w Deltoidzie - kąty trójścienne
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
W numerze 11 (474) 2013
 • Delta nr 11 (474) 2013 skojarzenia w grafach
 • grafy dwudzielne
 • obliczenia, czyli rachunki, dowody i gry
 • twierdzenie Morleya
 • meteoryt czelabiński
 • elektroniczna legitymacja
 • w Życiu na żywo - o naukowcach
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - wątpliwości Darwina
 • w Deltoidzie - istnienie trójkątów
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na wkładce - zadania zawodów I stopnia olimpiady informatycznej
 • na okładce - liczby na znaczkach pocztowych
W numerze 10 (473) 2013
 • Delta nr 10 (473) 2013 czy matematyk pracuje, czy się bawi?
 • alternatywny świat USOSa
 • informatyk gra na giełdzie
 • meteoryt tunguski
 • automaty komórkowe
 • w Kąciku przestrzennym - płaszczyzny przecinające się w punkcie
 • w Życiu na żywo - gdzie nas jeszcze nie było
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - fotosynteza i fotoliza
 • w Deltoidzie - oszustwa
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na wkładce - zadania zawodów I stopnia olimpiady astronomicznej
W numerze 9 (472) 2013
 • Delta nr 9 (472) 2013 wielościany drżące i multistabilne
 • łańcuchy Markowa
 • równania, których nie da się rozwiązać
 • siatka czworościanu
 • w Małej Delcie - lekcja rysunków (dwunastościan wielki)
 • w Życiu na żywo - bioetyka
 • w Doniesieniach SEM - podsumowanie LXIV Olimpiady Matematycznej (z wyborem zadań)
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - wyścig solitonów
 • w Deltoidzie - sześciany i wielomiany
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na wkładce - zadania zawodów I stopnia olimpiady fizycznej i olimpiad matematycznych (OM i OMG)
W numerze 8 (471) 2013
 • Delta nr 8 (471) 2013programowanie liniowe
 • synchronizacja zegarów
 • o nadświetlnych neutrinach
 • diagramy Woronoja
 • sortowanie biegunowe
 • ciekawe własności symetralnych i dwusiecznych
 • w Małej Delcie - lekcja rysunków (dwunastościan gwiaździsty mały)
 • w Deltoidzie - inwersyjne obrazy sytuacji geometrycznych
 • w Domowych eksperymentach - o dziale magnetycznym Gaussa
 • w Życiu na żywo - badania paleogenetyków na średniowiecznym cmentarzu w Londynie
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - materiały rozszerzające się pod ciśnieniem, wizualizacja przestrzeni kosmicznej, postęp możliwości komputerów kwantowych, ukrywanie sygnału w czasie
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 7 (470) 2013
 • Delta nr 7 (470) 2013czy nieskończoność jest?
 • czy nieskończoność jest potrzebna?
 • komputery i nieskończoność
 • nieskończoność wg Archimedesa
 • nieskończoność w matematyce stosowanej
 • nieskończoność w termodynamice
 • nieskończoność w teorii przepływów nieściśliwych
 • badanie równoliczności zbiorów metodą kaskadową
 • konsekwencje nieskończoności zbioru liczb pierwszych
 • twierdzenie Gödla o zupełności matematyki
 • funkcje tworzące, czyli nieskończoność w kombinatoryce
 • ciągłość i definicja krzywej
 • w Deltoidzie - różne nieskończoności
 • w Życiu na żywo - 60. rocznica odkrycia struktury DNA
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o odkryciu bozonu Higgsa
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 6 (469) 2013
 • Delta nr 6 (469) 2013kodowanie znaków w komputerze
 • gra NIM
 • gra Mastermind
 • słowa w geometrii
 • w Małej Delcie - kolejna lekcja rysunków (dwunastościan rombowy)
 • w Doniesieniach SEM - zadanie z zawodów II stopnia OMG
 • w Kąciku przestrzennym - zadania o sferze wpisanej w czworościan
 • w Deltoidzie - łańcuch sfer, czyli inwersja w przestrzeni
 • w Życiu na żywo - czym zajmują się współcześni genetycy
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - ciemna materia
 • na wkładce laureaci krajowych olimpiad: Fizycznej, Astronomicznej, Informatycznej i Matematycznej
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 5 (468) 2013

Delta nr 5 (468) 2013

 • złożoność obliczeniowa problemów geometrycznych
 • problem zawierania wielokątów
 • o klasyfikacji grup prostych
 • własności płaszczyzny rzutowej
 • pomiary w fizyce kwantowej
 • w Kąciku przestrzennym - minimalizacja odległości punktu od wierzchołków czworościanu 
 • w Deltoidzie - o inwersji względem okręgu
 • w Życiu na żywo - recenzja książki Nicka Lane'a "Największe wynalazki ewolucji"
 • w Małej Delcie - podróże w kosmos
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - kwantowa chłodziarka
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 4 (467) 2013

Delta nr 4 (467) 2013

 • o Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW
 • modelowanie kształtu sekwoi
 • hipoteza Kakei
 • o ekonomicznej nagrodzie Nobla AD 2012
 • kubełkowe struktury danych
 • ciągi k-parzyste
 • w Małej Delcie - kolejna lekcja rysunków (dwunastościan foremny) oraz o składnikach ciasta
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o rozmiarach liści wysokich drzew
 • w Życiu na żywo - największy współczesny GMO
 • w Domowych eksperymentach - o wytwarzaniu piany
 • w Deltoidzie - zadania geometryczne z krótkimi rozwiązaniami analitycznymi
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.  
W numerze 3 (466) 2013

Delta nr 3 (466) 2013

 • o badaniu powierzchni metodami optyki nieliniowej
 • o sferycznych krzywych stożkowych i nawigacji morskiej
 • o równaniach różniczkowych i konstruowaniu zegarów słonecznych
 • o twierdzeniu Chevalleya-Warninga i grafach p-regularnych
 • jak wyznaczyć odległość Ziemia-Księżyc
 • recenzja książki Michała Hellera "Filozofia przypadku"
 • o miejscu logiki w programach nauczania matematyki
 • w Kąciku przestrzennym - o sferze stycznej do krawędzi czworościanu
 • w Małej Delcie - o fizyce tańca 
 • w Deltoidzie - o obrotach kwadratów
 • w Życiu na żywo - o śledztwach paleontologicznych
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 2 (465) 2013

Delta nr 2 (465) 2013

 • o strategii pogoni głodnego lwa za człowiekiem w kole
 • o zliczaniu podziałów liczby na składniki
 • o przestępności liczby 0,12345678910111213...
 • o grze w kropki i kreski 
 • o rozwiązywaniu nierówności metodą stycznych
 • o gigantycznym teleskopie w Namibii
 • w Małej Delcie - lekcja rysowania 20-ścianu i 12-ścianu foremnego
 • w Życiu na żywo - o projekcie badania 1000 genomów ludzkich
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o nagrodzie Fundamental Physics Prize
 • w Doniesieniach SEM - o konferencji SEM "Co jest najtrudniejsze"
 • w Deltoidzie - o zliczaniu prostokątów na szachownicy i ich pól
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 1 (464) 2013 

Delta nr 1 (464) 2013

 • o hipotezie geometryzacyjnej Williama Thurstona
 • o poprawie efektywności sita Erastotenesa
 • o szybkich algorytmach wyznaczania NWD
 • o wykresach funkcji w biegunowym i walcowym układzie współrzędnych
 • XXV-lecie Ośrodka Kultury Matematycznej w Mordach
 • o możliwym kształcie Wszechświata
 • w Życiu na żywo - o badaniu materii żywej w polu elektrycznym
 • w Kąciku przestrzennym - o sumie długości krawędzi czworościanu
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych - o kwantowej strzałce czasu 
 • w Deltoidzie - o okręgu Apoloniusza
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 12 (463) 2012

Delta nr 12 (463) 2012

 • elementarne zadania rozwiązywalne za pomocą pojęcia grupy,
 • skoki po okręgu wzdłuż stycznych do okręgu wewnętrznego,
 • uogólnienie twierdzenia Ptolemeusza o czworokącie,
 • w Małej Delcie strategiczna gra w monety,
 • w Kąciku przestrzennym inwersja i rzut stereograficzny,
 • w Deltoidzie o wiecznych kalendarzach na kostce,
 • w Doniesieniach SEM o gazetce OMG Kwadrat oraz wyniki XXXIV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki,
 • protokoły z wiedzą zerową,
 • jak zostać wynalazcą,
 • warsztaty z fizyki cząstek w XIV LO w Warszawie,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych o nagrodzie Nobla z fizyki i o XXVI Turnieju Młodych Fizyków,
 • w Życiu na żywo - nagrody Nobla w naukach przyrodniczych
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 11 (462) 2012

Delta nr 11 (462) 2012

 • matematycy na znaczkach pocztowych,
 • zera funkcji kwadratowej określonej w dziedzinie szerszej niż R,
 • zadanie o symetrii,
 • o geometrii doświadczalnej i powierzchniach prostokreślnych,
 • wyniki XXIX Sejmiku Matematyków,
 • w Małej Delcie o rysowaniu sześcioośmiościanu,
 • w Doniesieniach SEM - zadania z seminariów z cyklu "Poznajemy OMG",
 • w Deltoidzie - zadania grafowe i ich rozwiązania metodą ekstremów,
 • stopień trudności gier komputerowych,
 • o rotacji i grawitacji w historii astronomii,
 • w Domowych eksperymentach - tworzenie, likwidowanie i utajnianie tornad,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - nagrody Europejskiego Towarzystwa Matematycznego AD 2012,
 • w Życiu na żywo - edukacja w Kenii,
 • na wkładce: XX Olimpiada Informatyczna - zadania eliminacyjne
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 10 (461) 2012

Delta nr 10 (461) 2012

 • program pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci,
 • strategie rozwiązywania łamigłówek diagramowych,
 • wpływ promieniowania kosmicznego na bezpieczeństwo komputerowe,
 • o pamięci RAM,
 • o mierzeniu tempa rozszerzania się wszechświata,
 • o wpływie alkoholu na organizmy żywe,
 • w Małej Delcie o wyznaczaniu rozmiarów i odległości Wenus,
 • w Domowych eksperymentach o wytwarzaniu tornada,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych o odkryciu nowej cząstki elementarnej,
 • w Kąciku przestrzennym c.d. o czworościanach równościennych,
 • w Doniesieniach SEM o zastosowaniu twierdzenia o kącie między cięciwami okręgu
 • w Prosto z nieba - o alfie gwiazdozbioru Ryby Południowej,
 • w Deltoidzie o okręgach wielkich na sferze
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 9 (460) 2012

Delta nr 9 (460) 2012

 • zaproszenie na Szkoły Matematyki Poglądowej
 • okrąg dziewięciu punktów w wersji 2D i 3D oraz fakty z nim równoważne
 • projekt "Galaktyczne ZOO" i zbiorowe badania w astronomii
 • o próbach zdefiniowania cech charakterystycznych gatunku ludzkiego w -VI wieku
 • Febe - księżyc Saturna
 • bąble obserwowane przez teleskop Fermiego
 • w Małej Delcie kolejna lekcja rysunków - ośmiościan
 • w Życiu na żywo - o pierwszej polskiej edycji programu "FameLab"
 • w Domowych eksperymentach - o niezwykłym silniku elektrycznym 
 • w Doniesieniach SEM - o zastosowaniu matematyki w optyce
 • w Deltoidzie zadania o ortocentrum trójkąta i jego odbiciach
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • na wkładce zadania zawodów I stopnia olimpiad: astronomicznej, fizycznej i matematycznej (licealnej i gimnazjalnej).
W numerze 8 (459) 2012

Delta nr 8 (459) 2012Motywem przewodnim numeru są paradoksy, a zatem mamy:

 • wykorzystanie paradoksów logicznych
 • o skracaniu zapisu dużych liczb
 • paradoksalna gra
 • o algorytmach segregowania i instrukcjach skoków
 • teoria grafów i ucieczka przed radarami
 • efekty relatywistyczne
 • suma pędu pola elektromagnetycznego
 • o paradoksach w astronomii
 • w Małej Delcie opowieść o Sherlocku Holmesie i zagadkach logicznych Smullyana 
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - monstrualne fale
 • w Życiu na żywo o indywidualizacji terapii medycznej
 • w Doniesieniach SEM - I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Gimnazjalistów
 • w Prosto z nieba - o twarzy na Księżycu
 • w Deltoidzie - grafy i gry ze słowami
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 7 (458) 2012

Delta nr 7 (458) 2012Motywem przewodnim numeru jest krzem, a zatem mamy:

 • krzem okiem chemika i krzem w inżynierii materiałowej
 • w Jak to działa? - drugie życie tranzystora krzemowego
 • w Życiu na żywo - krzemowa planeta
 • kwarc i jego krewniacy
 • historia Doliny Krzemowej
 • teoria grafów a zarządzanie firmą informatyczną
 • reklama w internecie
 • Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym Warszawa 2012
 • w Doniesieniach SEM - LIII Olimpiada Matematyczna
 • w Deltoidzie - kryptografia wizualna
 • w Prosto z nieba - o planetach karłowatych w Układzie Słonecznym
 • w Recenzjach - "E-mailem z Doliny Krzemowej" Marka Hołyńskiego
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 6 (457) 2012
 • Delta nr 6 (457) 2012testowanie pierwszości liczb
 • zadania Martina Gardnera
 • błędy w dowodach V postulatu Euklidesa
 • Podlaskie Dni Matematyki
 • jak ręcznie mierzyć odległości między obiektami na sferze niebieskiej
 • wysokość wzgórz na powierzchni Księżyca
 • w Życiu na żywo - ludzie i bakteria
 • w Prosto z nieba - gwiazda Polarna
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - splątane stany kwantowe
 • w Lekcji rysunku - jak narysować stellę octangulę
 • w Deltoidzie - zadania o punkcie wewnątrz trójkąta
 • w Doniesieniach SEM - o zawodach finałowych VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo
 • wkładka olimpijska - wyniki i zadania olimpiad przedmiotowych: Astronomicznej, Fizycznej, Informatycznej oraz Matematycznej dla LO i GIM.
W numerze 5 (456) 2012
 • Delta nr 5 (456) 2012 konkurs matematycznego origami Żuraw
 • geometria japońskich świątyń
 • dowody V postulatu Euklidesa
 • czworokąty sferyczne
 • tajny transfer informacji
 • eksteremalne wartości w tablicy
 • jak działa kamerton?
 • czy istnieje stan niższej energii niż próżnia?
 • w Deltoidzie - ciąg Fibonacciego i geometria
 • w Prosto z nieba - nowe układy planetarne
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych -  ile energii pochłania pojedyncza operacja logiczna i eksperymenty z neutrinami
 • w Życiu na żywo - zapłodnienie in vitro
 • w Doniesieniach SEM - o zadaniu stereometrycznym z LXIII Olimpiady Matematycznej
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 4 (455) 2012
 • Delta nr 4 (455) 2012zagadki liczbowe Jarosława Wróblewskiego (miodzio!)
 • uogólnienie twierdzenia Newtona-Leibniza (zasadniczego twierdzenia rachunku różniczkowego)
 • sito Erastotenesa
 • arytmetyczne ciągi liczb pierwszych
 • zadanie Sophie Germain o liczbach złożonych
 • wielomiany przyjmujące wartości pierwsze
 • w Małej Delcie - problemy dotyczące liczb pierwszych
 • w Starej Delcie - kwadraty magiczne z liczb pierwszych, uogólnienie jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze
 • w Kąciku przestrzennym - czworościany równościenne
 • w Deltoidzie - twierdzenie Brianchona o przekątnych sześciokąta opisanego na okręgu
 • w Prosto z nieba - o Cyg X-1 i zakładzie o czarną dziurę
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - o diamentach i pamięci kwantowej
 • w Życiu na żywo - o niezamarzającym białku
 • w Domowych eksperymentach - silnik unipolarny z wirującą puszką
 • w Doniesieniach SEM - o etapie okręgowym VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 3 (454) 2012
 • Delta nr 3 (454) 2012metoda środków ciężkości i wyporów
 • prostokąty arytmetyczne
 • prawdopodobieństwo, wyznaczniki i pokrycia cyklowe - praca z KPUzM
 • o pewnej tożsamości algebraicznej
 • łamigłówka "krzyżak litewski"
 • podstawy energetyki jądrowej
 • czym różni się gwiazda od planety?
 • w Małej Delcie - twierdzenie o dwusiecznej w 3D
 • w Życiu na żywo - o popularyzacji nauki
 • w Prosto z nieba - o badaniach początków życia w kosmosie metodami spektroskopii
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - o wpływie alkoholu na rozwój życia
 • w Deltoidzie - o osiach potęgowych
 • w Doniesieniach SEM - o konferencji "Gdzie jest nauczyciel?"
 • recenzje książek: Pawła Strzeleckiego "Matematyka współczesna dla myślących laików", Iana Stewarta "Gabinet matematycznych zagadek" oraz Apostolosa Doxiadisa i Christosa Papadimitriou "Logikomiks" 
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 2 (453) 2012
 • Delta nr 2 (453) 2012suma nieskończona - co to jest?
 • poszukiwanie pierwiastków wielomianu
 • szachy - wygrana czy remis?
 • Czarnobyl 25 lat później - pomiary promieniotwórczości gleby w Prypeci
 • w Małej delcie - o sadzeniu drzew w rzędach
 • w Życiu na żywo - o zasiedlaniu Ameryki Południowej
 • w Domowych eksperymentach - silnik unipolarny z wirującą baterią
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - o badaniach nad naruszaniem symetrii przestrzenno-ładunkowej
 • w Prosto z nieba - o misji kosmicznej Kepler
 • w Deltoidzie - o potędze punktu względem okręgu
 • w Doniesieniach SEM - o nowej formule Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 1 (452) 2012
 • Delta nr 1 (452) 2012prezentacja Pracowni Matematyki z katowickiego Pałacu Młodzieży,
 • figury Chladiniego - prezentacja pracy nagrodzonej na XXVIII Sejmiku Matematyków,
 • metoda wyznaczników
 • zasada Cavaleriego,
 • o grze w Lotto na kumulację,
 • o obchodzeniu podatku Belki,
 • o pomiarach bez oddziaływania, czyli jak wykryć sprawną bombę,
 • w Małej Delcie - jak zrobić fleksagon, 
 • w Kąciku przestrzennym - zadanie o czworościanie, czyli jak wyjść z dżungli kresek,
 • w Deltoidzie - o dowodzeniu nierówności metodą najkrótszej łamanej,
 • w Prosto z nieba - żarłoczna czarna dziura,
 • w Życiu na żywo o genach i treningu piłkarskim,
 • w Domowych eksperymentach - najprostszy silnik elektryczny,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - czy neutrina mogą poruszać się z prędkością nadświetlną,
 • w Życiu na żywo - odkrycie penicyliny i oporność na antybiotyki,
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 12 (451) 2011
 • Delta nr 12 (451) 2011przegląd historyczny poglądów na budowę Układu Słonecznego,
 • przeszukiwanie grafu i obława na terrorystów,
 • arytmetyka wyborcza,
 • jeszcze jedno zadanie o kapeluszach,
 • wyniki XXXIII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki i XXVIII Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków,
 • w Doświadczeniach myślowych - bryły z talią,
 • w Kąciku przestrzennym - trzy rozwiązania zadania o czworościanie,
 • w Deltoidzie - dalszy ciąg zadań geometrycznych rozwiązywanych za pomocą środka ciężkości,
 • w Zawsze na 21 - zadania z obozu naukowego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,
 • w Prosto z nieba - paradoks nocnego nieba - dlaczego niebo w nocy jest czarne,
 • w Domowych eksperymentach - wykonanie magicznej soczewki,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - obserwacje supernowych i nagroda Nobla,
 • w Życiu na żywo - odkrycie penicyliny i oporność na antybiotyki,
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 11 (450) 2011
 • Delta nr 11 (450) 2011czym jest ciemna materia i czy można ją stworzyć w laboratorium,
 • czym są pulsary,
 • gra w czekoladę i podkradanie strategii,
 • zasada Cavaleriego i trójkąty,
 • zasada Cavaleriego i psikus Toricellego,
 • odtwarzanie grafu z ciągu,
 • w Małej Delcie - szyfry z publicznym kluczem,
 • w Deltoidzie - zadania z geometrii i środek ciężkości,
 • w Zawsze na 21 - zadania z internetowego Koła Matematycznego Gimnazjalistów,
 • w Prosto z nieba - zorza polarna,
 • w Domowych eksperymentach - magiczna soczewka,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - nanorurki i nanowstążki,
 • w Życiu na żywo - wszystko o pająkach,
 • na wkładce - XIX Olimpiada Informatyczna,
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 10 (449) 2011
 • Delta nr 10 (449) 2011globalnie ocieplenie - prawda czy fikcja,
 • co jest większe: pi^e czy e^pi,
 • historia twierdzenia Esther Klein,
 • alfametyki,
 • o cyfrowym zapisie dźwięku,
 • o błądzeniu w terenie i znajdowaniu właściwej drogi,
 • w Małej delcie o związku między siatką, grafem i wielościanem dla sześcianu i ośmiościanu,
 • w Deltoidzie zadania z polem trójkąta w tle,
 • w Kąciku przestrzennym o kątach dwuściennych, 
 • w Zawsze na 21. o zadaniach z Olimpijskiego Kółka Matematycznego,
 • w Prosto z nieba o mierzeniu odległości w kosmosie,
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych o najnowszych odkryciach w fizyce cząstek,
 • w Życiu na żywo - kim właściwie jest człowiek, 
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 9 (448) 2011
 • Delta nr 9 (448) 2011o prostej Simsona,
 • o programowaniu na platformie "Cuda",
 • o fizycznych podstawach badania zmian klimatu,
 • w Małej delcie o liczbach wielokątnych i wielościennych, 
 • w Zawsze na 21. o publikacji SEM "Matematyka. Poszukuję - odkrywam",
 • w Deltoidzie kolejne przykłady zadań z planimetrii, które łatwiej rozwiązać za pomocą przestrzeni,
 • w Życiu na żywo - polityczne zwierzę,
 • w Domowych eksperymentach - samozasilające silniki magnetohydrodynamiczne,
 • w Prosto z nieba o gromadzie galaktyk w Pannie,
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych o kosmicznym mikrofalowym reliktowym promieniowaniu tła,
 • na wkładce zadania I stopnia z olimpiad: astronomicznej, fizycznej i matematycznej
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 8 (447) 2011
 • Delta nr 8 (447) 2011matematyka rekreacyjna i szaradziarska m.in. kryptarytmy i alfametyki, krzyżówki liczbowe i figuralne,
 • ornamenty wstęgowe,
 • w Domowych eksperymentach - silniki magnetohydrodynamiczne,
 • w Życiu na żywo o różnicy między wirusem i bakterią,
 • w Prosto z nieba - brązowe karły,
 • w Zawsze na 21. rozwiązania pewnego zadania z finału LXII OM,
 • w Deltoidzie o grafach niespłaszczalnych
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 7 (446) 2011
 • Delta nr 7 (446) 2011wszystko o fraktalach: co to jest wymiar w ogóle i wymiar fraktalny w szczególności, o interpolacji fraktalnej, fraktale kwantowe, wycinanki myślowe, fraktalny świat papierowej tasiemki, układ przekształceń iterowanych, twórca fraktali - Benoît Mandelbrot,
 • w Życiu na żywo - Jane Goodall w Polsce,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych - polowanie na cząstki elementarne,
 • w Prosto z nieba - mikrokwazary,
 • w Zawsze na 21. o najtrudniejszym zadaniu VI OMG,
 • w Deltoidzie - obrazkowe sumy nieskończone
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 6 (445) 2011
 • Delta nr 6 (445) 2011o płaszczyźnie rzutowej,
 • o anamorfozie,
 • o budowaniu perpetum mobile,
 • zadanie Steinhausa o podziale trójkąta,
 • recenzja książki Iana Stewarta "Krowy w labiryncie..."
 • w Małej Delcie o obserwacjach planet pozasłonecznych,
 • w Kąciku przestrzennym o kątach płaskich w przestrzeni,
 • w Prosto z nieba o najcięższej gwieździe neutronowej,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych o zapachu deuteru,
 • W Zawsze na 21. - jedno z zadań okręgowej Olimpiady Matematycznej,
 • w Życiu na żywo - pytania dzieci o mutacje,
 • w Deltoidzie - zadania, które łatwo rozwiązać, gdy się coś dobrze ustawi, 
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo,
 • a na wkładce wyniki olimpiad: fizycznej, astronomicznej, informatycznej i matematycznej (LO i GIM).
W numerze 5 (444) 2011
 • Delta nr 5 (444) 2011o konkursach Fundacji Matematyków Wrocławskich (głównie o KOMIE),
 • o medalach Fieldsa AD 2010,
 • o ciągu EKG,
 • o tym, jak poruszają się planety w Układzie Słonecznym,
 • o fizycznych absurdach w produkcjach SF,
 • o katastrofie nuklearnej w Japonii,
 • w Życiu na żywo o klonowaniu wymarłych stworzeń,
 • w Małej Delcie - algorytm układania kostki Rubika,
 • w Zawsze na 21. o wykładach popularnych z matematyki na Politechnice Warszawskiej,
 • w Deltoidzie o zadaniach rozwiązywalnych przez dorysowanie równoległoboku
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo,
 • a na IV stronie okładki reklama studiów matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
W numerze 4 (443) 2011
 • Delta nr 4 (443) 2011o drzewie Steinra i wielu problemach pokrewnych,
 • o symetryzacji Steinera (czytaj także na Portalu),
 • o własnościach zbioru punktów, dla których suma kwadratów odległości ustalonej chmury punktów od dowolnej prostej przechodzącej przez ten punkt jest stała (praca z KPUzM),
 • o tym, ilu mamy przodków,
 • o ruchu bąka,
 • o sieciach optycznych,
 • w Małej Delcie o tańczących pchłach, 
 • w Domowych eksperymentach ciecze o dużych lepkościach w ruchu obrotowym,
 • w Życiu na żywo o rozszyfrowaniu genomu orangutana,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych o rozmnażaniu koralowców w czasie pełni,
 • w Zawsze na 21. zadanie o kulach upakowanych w czorościanie z OMG,
 • w Deltoidzie zadania o numerowaniu wierzchołków, krawędzi i ścian wielościanów
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 3 (442) 2011
 • Delta nr 3 (442) 2011o słowach kwadratowych,
 • jak obliczać sumy potęg za pomocą rachunku różnicowego,
 • o skojarzeniach w grafach kubicznych,
 • o nanotechnologii,
 • o kosmicznym pyle,
 • doświadczenia z interfejsem mózg - komputer,
 • w Kąciku przestrzennym zadania w 3D rozwiązywane za pomocą 2D,
 • w Małej Delcie o rozgrywkach ligowych,
 • w Domowych eksperymentach ciecze o małych lepkościach w ruchu obrotowym,
 • w Życiu na żywo o tym, co się kryje w morzach,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych prezentacja Instytutu Fizyki UW,
 • w Zawsze na 21 rozwiązanie zadania eliminacyjnego z LXII Olimpiady Matematycznej,
 • w Deltoidzie - twierdzenie Menelaosa,
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 2 (441) 2011
 • Delta nr 2 (441) 2011prezentacja Koła Matematyków Studentów UJ,
 • o funkcjach parkingowych,
 • o wielościanach ruchomych,
 • o odtwarzaniu sekretu przez członków grupy,
 • o wielomianach Lagrange'a,
 • jak matematyk rzuca igłą, czyli o empirycznym wyznaczaniu liczby pi - praca ucznia I LO w Opolu nagrodzona w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki,
 • jak zbudować interfejs mózg - komputer,
 • w Życiu na żywo - gdańska debata o szacunku,
 • w Zawsze na 21. o konferencji SEM "Gdzie jest matematyka?",
 • w Deltoidzie o twierdzeniu Cevy,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych o zagadce cefeid
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo. 
W numerze 1 (440) 2011

Delta nr 1 (440) 2011Wszystkie artykuły poświęcone są Martinowi Gardnerowi, światowej sławy popularyzatorowi nauki, który zmarł w maju 2010 w wieku 96 lat.

 • Dlaczego Gardner był matematykiem, choć matematykiem nie był?
 • o walce Gardnera z pseudonauką,
 • przykłady zadań matematycznych, logicznych, zagadek oraz magicznych sztuczek z kolekcji Gardnera,
 • w Małej Delcie o nieperiodycznych parkietażach Penrose'a,
 • w Życiu na żywo o syntetyzowaniu życia,
 • w Kąciku przestrzennym o czworościanach ortocentrycznych,
 • w Zawsze na 21. omówienie najciekawszych zadań VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,
 • w Deltoidzie zabawy z plasteliną, czyli o topologicznej równoważności,
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych o pierwszym roku działania Wielkiego Zderzacza Hadronów,
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 12 (439) 2010
 • Delta nr 12 (439) 2010 o rozkładzie Benforda,
 • o słowach pierwszych,
 • o liczbie pi,
 • o gwieździe Mira,
 • o zdjęciach całego nieba,
 • w Małej Delcie o szczęściu w małych miasteczkach i ewolucji wszechświata,
 • w Kąciku przestrzennym o prostych i płaszczyznach prostopadłych,
 • w Życiu na żywo o genomie człowieka,
 • w Domowych eksperymentach o ruchu obrotowym bryły c.d.,
 • w Aktualnościach fizycznych o grafenie i zdobywcy Nobla i IgNobla,
 • w Zawsze na 21 o zadaniach z programu "Mazowieckie Talenty",
 • w Deltoidzie o zastosowaniu własności Darboux w zadaniach geometrycznych,
 • a także wyniki XXXII Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki i XXVII Sejmiku Matematyków
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 11 (438) 2010
 • Delta nr 11 (438) 2010o fraktalach na znaczkach pocztowych,
 • o poszukiwaniu liczb pierwszych,
 • o przestrzeniach ilorazowych, czyli o sklejaniu kartki papieru,
 • o współczynnikach dwumianowych modulo m,
 • o modelu zachorowań na grypę, 
 • o wylewaniu wody z różnych pojemników,
 • w Życiu na żywo o konsekwencjach ochłodzenia klimatu,
 • w Małej Delcie o budowaniu języka nad danym alfabetem,
 • w Aktualnościach fizycznych o wykrywaniu neutrin i o konkursie Lwiątko,
 • w Domowych eksperymentach o ruchu obrotowym bryły,
 • w Zawsze na 21 o Internetowym Kole Matematycznym,
 • w Deltoidzie zadania olimpijskie rozwiązywane za pomocą elips,
 • na wkładce zadania z zawodów I stopnia Olimpiady Informatycznej
 • oraz kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 10 (437) 2010
 • Delta nr 10 (437) 2010o równaniach na słowach,
 • o strategii zdawania egzaminu,
 • o funkcjach odwrotnych do siebie,
 • o permanencie,
 • o falach grawitacyjnych,
 • o wykrywaniu wyładowań atmosferycznych,
 • o równaniach rekurencyjnych i chaosie,
 • o konstrukcji konchoidografu,
 • w Życiu na żywo o teorii wspólnego przodka w biologii,
 • w Małej Delcie o wyznaczaniu liczby pi za pomocą zderzeń,
 • w Starociach geometrycznych zadanie olimpijskie o trójkącie i zadanie o parabolach stycznych do prostych,
 • w Zawsze na 21 o zadaniach z plakatu SEM "Równe odcinki",
 • w Deltoidzie zadanie o robaku i elipsach,
 • a także recenzje książek: "Logika popularna" Andrzeja Grzegorczyka i "Orzeł czy reszka" Hugona Steinhausa
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 9 (436) 2010
 • Delta nr 8 (435) 2010o cząstkach elementarnych,
 • o zadaniach z numerami wypisanymi na czole,
 • o dżetach w astronomii,
 • o świetlnych wiatraczkach i nanowiatraczkach,
 • w Małej Delcie o sztuczce z parzystością cyfr i wzorze Eulera dla wielościanów,
 • w Kąciku przestrzennym o zadaniach rozwiązywanych metodą objętości,
 • w Zawsze na 21. o zadaniach ze zbioru "Przed konkursem matematycznym",
 • w Deltoidzie zadania z nieprawdziwymi rozwiązaniami,
 • na wkładce zadania z zawodów I stopnia olimpiad: Astronomicznej, Fizycznej i Matematycznej
 • oraz informatyczny kącik olimpijski, kącik zadań matematycznych i fizycznych, Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 8 (435) 2010
 • Delta nr 8 (435) 2010jak działa Słońce?
 • jak działa zegar słoneczny?
 • Jak powstaje tęcza?
 • jak działają ogniwa słoneczne?
 • o skupianiu promieni słonecznych,
 • o Słońcu w różnych mitologiach,
 • o ruchu trzech ciał oddziaływujących grawitacyjnie,
 • w Małej Delcie o korzeniach fotografii,
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych o asymetrii  w świecie cząstek i zagłuszaniu vuvuzeli,
 •  w Domowych eksperymentach o tarciu w cieczach i gazach,
 • w Zawsze na 21 o Piotrkowskim Konkursie Matematycznym, 
 • w Deltoidzie o księżycach Hipokratesa,
 • na okładkach tarcze równikowego i horyzontalnego zegara słonecznego,

a ponadto

 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 7 (434) 2010
 • Delta nr 7 (434) 2010o technikach sztucznej inteligencji w programach grających, m.in. w brydża,
 • o grze NIM
 • matematyczny model gry w mafię,
 • o smarowaniu nart i curlingu,
 • w Małej Delcie o rzucaniu monetą (tekst archiwalny z numeru 1/1976)
 • w Domowych eksperymentach o osobliwościach tarcia,
 • w Zawsze na 21. zadania z finału LXI Olimpiady Matematycznej,
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych o tym, czy można biegać po wodzie,
 • w Deltoidzie o grach strategicznych

i jak zwykle

 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 6 (433) 2010
 • Delta nr 6 (433) 2010o meteorach,
 • o planecie Małego Księcia (w Małej Delcie)
 • o konstruowaniu okręgu stycznego do trójki wzajemnie stycznych okręgów i o pakowaniu okręgów stycznych trójkami,
 • o mnożeniu trapezowym i pierwszości,
 • o rezonansie parametrycznym,
 • łamigłówki o liczbach palindromicznych,
 • wyniki olimpiad krajowych: Astronomicznej, Fizycznej, Informatycznej i Matematycznej
 • w Domowych eksperymentach o wyznaczaniu współczynnika tarcia,
 • w Aktualnościach nie tylko fizycznych o samoelektryzowaniu się pyłu,
 • w Zawsze na 21. o zawodach finałowych OMG,
 • w Deltoidzie o przestrzennym patrzeniu na płaski rysunek,

a ponadto

 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 5 (432) 2010
 • Delta nr 5 (432) 2010o ułamkach Fareya,
 • o kwadratowych równaniach diofantycznych,
 • o soczewkach skupiających - skrót pracy nagrodzonej na dinale XXI Konkursu Młodych Naukowców UE,
 • o amatorskich pomiarach meteorologicznych,
 • w Małej Delcie o rysowaniu strzałek na kratkach,
 • w Domowych eksperymentach o właściwościach tarcia,
 • w Kąciku przestrzennym o wpisywaniu czworościanu w równoległościan,
 • w Zawsze na 21. o zawodach II stopnia OM,
 • w Deltoidzie o płaskich zadaniach rozwiązywanych metodami geometrii przestrzennej. 

Ponadto:

 • podsumowanie Roku Astronomii,
 • recenzja książki Iana Stewarta "Oswajanie nieskończoności",
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.

Na IV stronie okładki reklama studiów matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

W numerze 4 (431) 2010 
 • Delta nr 4 (431) 2010o paradoksie urodzin i rozmieszczeniu kul w komórkach,
 • o generowaniu chaosu,
 • o przenikaniu się różnych działów matematyki na przykładzie zadania z OM,
 • o rozwiązywaniu problemów przez ich degenerowanie,
 • o zliczaniu foremnych wielokątów gwiaździstych,
 • o pomiarach meteorologicznych,
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • w Małej Delcie o konstruowaniu okręgów stycznych II rzędu, 
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o obrazach otrzymywanych przez soczewki,
 • w Aktualnościach (nie tylko fizycznych) o kroplach wody na pajęczynie, 
 • w Zawsze na 21. o zadaniach z geometrii przestrzennej na OMG,
 • w Deltoidzie o niezmiennikach i kolorowych szachownicach
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 3 (430) 2010
 • Delta nr 3 (430) 2010o potęgach dwójki,
 • o rysowaniu zderzeń,
 • o nierówności Schwarza i fizyce cząstek elementarnych,
 • o tym, jak działa wyszukiwanie stron internetowych,
 • zadania z Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej,
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • w Kąciku przestrzennym o najmocniejszym twierdzeniu stereometrii,
 • w Małej Delcie o ustalaniu, na jaki dzień tygodnia wypada dana data,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o zdolności skupiającej soczewek,
 • w Aktualnościach (nie tylko fizycznych) o uruchomieniu LHC, 
 • w Zawsze na 21 omówienie jednego z zadań LXI OM,
 • w Deltoidzie o zastosowaniu składania jednokładności w zadaniach
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 2 (429) 2010
 • Delta nr 2 (429) 2010o rozkładzie leku w organizmie,
 • o logice intuicyjnej,
 • o problemie kapeluszy,
 • o człowieku stereometrycznym,
 • o radioteleskopie w Arecibo,
 • o gwiazdach nowych,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o kuli wodnej ciąg dalszy,
 • w Aktualnościach (nie tylko fizycznych) o sztucznym polu magnetycznym, 
 • w Deltoidzie - zadanie o 20 prostych
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 1 (428) 2010
 • Delta nr 1 (428) 2010o optymalizacji programów,
 • o ciekawym wzorze na pole trójkąta,
 • o staropolskich miarach,
 • o eksperymentach w wagoniku roller coastera,
 • o obliczeniach dwójkowych i chaotycznym ruchu punktu po odcinku,
 • o oszacowaniu sumy długości przekątnych wielokąta,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • w Kąciku przestrzennym - zadania olimpijskie rozwiązywane metodą siatek,
 • w Małej Delcie o generowaniu labiryntów,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o kuli wodnej ciąg dalszy,
 • w Aktualnościach (nie tylko fizycznych) o tym, skąd się wzięły lit i azot, 
 • w Zawsze na 21 o kolejnym plakacie SEM Wspólny punkt,
 • w Deltoidzie o zastosowaniu jednokładności w zadaniach
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo,
 • na okładce plakat SEM Wspólny punkt.
W numerze 12 (427) 2009
 • Delta nr 12 (427) 2009o wielościanach Catalana,
 • o optymalizacji algorytmów,
 • o astronomii rentgenowskiej,
 • o mikrofalowym promieniowaniu tła,
 • o tablicach Younga i dowodzie prawa haczykowego,
 • o grze w piętnastkę i rudego osła,
 • recenzja książki "Jak to rozwiązać?" George'a Polyi,
 • wyniki XXVI Sejmiku Matematyków i XXXI Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • kącik zadań matematycznych i fizycznych,
 • w Małej Delcie o środku potęgowym trzech okręgów,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o kuli wodnej,
 • w Aktualnościach (nie tylko fizycznych) o nagrodzie Nobla z fizyki, 
 • w Zawsze na 21 o wykorzystaniu pojęcia grupy w z pozoru różnych zadaniach,
 • w Deltoidzie - zadanie o 6 osobach na przyjęciu w różnych odmianach
 • oraz Klub 44 i Patrz w niebo.
W numerze 11 (426) 2009
 • Delta nr 11 (426) 2009o teorii liczb na znaczkach pocztowych (na okładkach zewnętrznych prezentacja znaczków z różnych państw),
 • o krzywej łańcuchowej,
 • o wyszukiwaniu wzorca w tekście,
 • o istnieniu grawitina,
 • o kwazarze 3C 273,
 • o ponownym uruchomieniu LHC w CERNie,
 • w Małej Delcie c.d. konstrukcji rozety z katedry w Metz,
 • w Domowych eksperymentach o właściwościach dźwięków,
 • w rubryce SEM rozwiązanie zadania z II OMG o czworościanie,
 • w Deltoidzie zadania o wielokątach z rozwiązaniami,
 • na wkładce zadania z XVII Olimpiady Informatycznej,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, informatyczny kącik olimpijski, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa.
W numerze 10 (425) 2009
 • Delta nr 10 (425) 2009o topologii programów współbieżnych, czyli uruchamianych sekwencyjnie na wielu komputerach jednocześnie,
 • o przyspieszaniu działania programów, czyli pamięć cache w praktyce,
 • o rekonstruowaniu porządku w zbiorze,
 • o różniczkowalności prawie wszędzie,
 • o własności Darboux,
 • o Wielkim Atraktorze, czyli dokąd płyną galaktyki,
 • o wykorzystaniu technologii CCD (charged-coupled device) do rejestrowania obrazów w astronomii,
 • o wyprzedzaniu na zakrętach w sportowych konkurencjach wyścigowych,
 • w Małej Delcie o ciekawych efektach komputerowego rysowania wykresów funkcji,
 • w Zawsze na 21. o pojęciu orientacji,
 • w Domowych eksperymentach o wyznaczaniu modułu Younga,
 • w Aktualnościach (nie tylko) fizycznych o związku między wielkością kropel deszczu a intensywnością opadów,
 • w Deltoidzie o grach ze strategią wygrywającą,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, informatyczny kącik olimpijski, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa.
W numerze 9 (424) 2009
 • Delta nr 9 (424) 2009skąd się wzięły kalendarzowe jednostki czasu,
 • o galaktyce M87,
 • o problemach nierozstrzygalnych,
 • jak znaleźć najlepszą żonę, czyli tzw. problem sekretarki,
 • o funkcji w liczbach naturalnych z własnościami funkcji logarytmicznej,
 • dodatek z zadaniami olimpijskimi zawodów I stopnia (astronomia i matematyka),
 • w Małej Delcie ciąg dalszy konstrukcji rozety z katedry w Metz,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o rzucie ukośnym,
 • w Zawsze na 21. o rozkładzie ułamków na ułamki prostej o długości okresu w rozwinięciu dziesiętnym,
 • w Deltoidzie rozwiązania zadań o podziale figur z poprzedniego numeru,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa, informatyczny kącik olimpijski,
W numerze 8 (423) 2009
 • Delta nr 8 (423) 2009o galaktyce karłowatej Fornax,
 • o mierzeniu odległości kątomierzem,
 • o Galileuszu i wynalezieniu lunety,
 • o energii Plancka i (nie)możliwości wysyłania zwierząt w kosmos,
 • w Małej Delcie o rozecie z katedry w Metz,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o rzucie poziomym,
 • w Zawsze na 21 o konstruowaniu stycznych do okręgu samą linijką,
 • w Deltoidzie o podziale figur,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa, informatyczny kącik olimpijski,
 • na IV stronie okładki plakat SEM Styczne do okręgu samą linijką.
W numerze 7 (422) 2009
 • Delta nr 7 (422) 2009o kolorowaniu trójkąta Pascala,
 • o kupowaniu akcji giełdowych,
 • o cichych supernowych i centrum Galaktyki,
 • o algorytmach aproksymacyjnych,
 • o zastosowaniu wartości własnych i o macierzach widzianych okiem informatyka,
 • w Małej Delcie o rozetach i ostrołukach,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o wykrywaniu prądów,
 • w Deltoidzie o kolorowaniu szachownic,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa, informatyczny kącik olimpijski,
W numerze 6 (421) 2009
 • Delta nr 6 (421) 2009 o tym skąd się bierze harmonia w muzyce,
 • o twierdzeniu Helly'ego i jego zastosowaniach w demokracji,
 • o tym, czym zajmuje się asterosejsmologia,
 • o średnich odległościach planety od Słońca,
 • o mgławicy Kraba,
 • w Małej Delcie o gotyckich rozetach i o tym, czy komputer potrafi rozwiązywać równania,
 • w Domowych eksperymentach fizycznych o obserwacjach ruchów konwekcyjnych,
 • w Aktualnościach o wykorzystaniu fizyki w sporcie (dyfuzory w F1 i taliowane narty),
 • w Zawsze na 21 zadania o wielościanach z zadaną liczbą krawędzi, o konstruowaniu wielokątów foremnych i o liczbach względnie pierwszych z daną liczbą,
 • w Deltoidzie o twierdzeniu Ptolemeusza o przekątnych czworokąta,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • wyniki finałów olimpiad: astronomicznej, fizycznej, informatycznej i matematycznej,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa, informatyczny kącik olimpijski,
W numerze 5 (420) 2009
 • Delta nr 5 (420) 2009o związkach grawitacji z geometrią,
 • o sieciach pajęczych i grafach bez podgrafów pełnych,
 • od maszyny Turinga do mikroprocesora,
 • o komórkach macierzystych,
 • o tym, czy podczas hamowania może rosnąć prędkość obiektu,
 • o mierzeniu odległości w kosmosie (mgławica Koński Łeb),
 • uzupełnienie artykułu z Delty 3/2007 o "Ciągu, który lubi nierówności",
 • w Małej Delcie o wiosennych przymrozkach w sadzie i układzie szronu na torach kolejowych,
 • w Domowych eksperymentach o wytwarzaniu baniek mydlanych,
 • w Aktualnościach o zjawisku nadprzewodnictwa,
 • w Zawsze na 21 rozwiązania wybranych zadań z finału IV OMG,
 • w Deltoidzie o zastosowaniu liczb zespolonych w geometrii,
 • konkurs zadań astronomicznych, 
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa, informatyczny kącik olimpijski,
 • na IV stronie okładki reklama studiów matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
W numerze 4 (419) 2009
 • Delta nr 4 (419) 2009o śledzeniu drogi promieni świetlnych,
 • o obserwacjach mikrosoczewek grawitacyjnych,
 • o 43. Międzynarodowym Młodzieżowym Obozie Astronomicznym, który po raz pierwszy odbędzie się w sierpniu w Polsce,
 • o mierzeniu odległości w kosmosie (Gwiazda Polarna),
 • co wydarzyło się 18! sekund temu,
 • o hipotezie Kemnitza udowodnionej przez genialnego 19-latka,
 • praca nagrodzona w KUPzM "Nierówności między średnimi",
 • w Aktualnościach o biopaliwach i energii słonecznej,
 • w Domowych eksperymentach o wahadłach chaotycznych,
 • w Logomotywach o geometrii przyrody i geometrii architektury,
 • w Zawsze na 21 o plakacie Równe sumy pól, oraz najłatwiejsze i najtrudniejsze zadanie II etapu IV OMG,
 • w Deltoidzie 10 wzorów na pole trójkąta,
 • konkurs zadań astronomicznych, 
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa, informatyczny kącik olimpijski.
W numerze 3 (418) 2009
 • Delta nr 3 (418) 2009o figurach geometrycznych widzianych z nieskończoności,
 • o własnościach paraboli i równaniach funkcyjnych,
 • o robieniu wykresów,
 • o ciągach de Bruijna,
 • o prawach Cassiniego ruchu Księżyca,
 • o mierzeniu odległości w kosmosie (Procjon),
 • recenzja książki Iana Stewarta Listy do młodego matematyka,
 • praca nagrodzona w KUPzM "Combinatorial Nullstellensatz w kombinatoryce przestrzennej",
 • w Małej Delcie o tym, czy komputer zna się na matematyce,
 • w Domowych eksperymentach o elektrolizie,
 • w Logomotywach o tworzeniu "niematematycznych" obrazków naśladujących twory natury,
 • w Aktualnościach o kolorowej biofizykochemii, czyli o nagrodzie Nobla za prace nad luminescencją białek,
 • w Deltoidzie o tym, czy zawsze co za dużo, to niezdrowo, czyli o rozmieszczeniu plam na kratkowanym obrusie,
 • w Zawsze na 21: strona Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej,
 • konkurs zadań astronomicznych, 
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa.
W numerze 2 (417) 2009
 • Delta nr 2 (417) 2009 o czarnych dziurach,
 • o mierzeniu odległości w kosmosie (Proxima Centauri),
 • o algorytmie szukania najkrótszej drogi w grafie,
 • o geometrycznej interpretacji sum ciągów arytmetycznych,
 • w Małej Delcie c.d. o konstruowaniu gotyckich okien,
 • w Deltoidzie o zastosowaniu zasady szufladkowej Dirichleta w geometrii,
 • w Domowych eksperymentach o rozszerzalności cieplnej,
 • w Logomotywach o tworzeniu ruchomych obrazów,
 • w Aktualnościach o przewidywaniu trzęsień Ziemi,
 • zadania z Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • informatyczny kącik olimpijski,
 • konkurs zadań astronomicznych,
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki oraz matematyczna i fizyczna liga zadaniowa,
 • na IV okładce kolorowy plakat SEM.
W numerze 1 (416) 2009
 • Delta nr 1 (416) 2009pierwszy odcinek konkursu zadań astronomicznych, ogłoszonego z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii,
 • o mierzeniu odległości od gwiazd (obłok Oorta),
 • o misji PAMELA i badaniu promieniowania kosmicznego,
 • o filozofii nauki i paradygmatach,
 • o grze w kości Sichermana,
 • o grze w zgadywanie i programowaniu dynamicznym,
 • o punktach charakterystycznych na prostej Eulera (praca nagrodzona w konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki),
 • w Małej Delcie konstrukcje gotyckich okien,
 • w Domowych eksperymentach badanie własności ciał sypkich,
 • w Logomotywach o uczeniu się i twórczości plastycznej,
 • w Deltoidzie o nietypowych zastosowaniach nierówności trójkąta,
 • informatyczny kącik olimpijski
 • stałe działy: Patrz w niebo, zadania z matematyki i fizyki, matematyczna i fizyczna liga zadaniowa,
 • na IV okładce - recenzja naszego Portalu.

   

Delta jest unikatowa

Witam. Jestem wieloletnim czytelnikiem Delty. Ostatnio przebywam od dłuższego czasu za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria, czasem Austria) i poszukuję (ale w zasadzie niestety nie znajduję) analogicznych czasopism. Tutejsze mają - mam przynajmniej takie wrażenie - pewien zauważalny charakter komercyjny. Powoli skłaniam się do twierdzenia, że Delta jest pismem unikatowym w skali prawie że europejskiej! Proszę państwa, nie znajdziecie podobnego pisma na "zachodzie", ja rozglądam się już ładnych parę lat. Jak tylko jestem w Polsce, to co kupuję? Nie, nie Poli.... ;-) ... oczywiście Deltę! Pozdrawiam serdecznie.

Powrót na górę strony