Matematyka

Data ostatniej modyfikacji:
2021-03-8
Autor recenzji: 
Marta Majewska
nauczycielka w SP 83 we Wrocławiu
Wydawca: 

okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2014 (412)

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
http://www.forum-media.pl

strona domowa miesięcznika

Numer bieżący: 
grudzień 2014 (412)
Adres redakcji: 

pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 509 125 444, e-mail: matematyka@raabe.com.pl

Redaktor naczelny: 
Jan Kraszewski
Częstotliwość: 
miesięcznik
Ukazuje się od: 
1948 roku
ISSN: 
0137-8848
Nakład: 
4640 egz.
Cena: 
34,65 zł
Prenumeratę można zamówić: 

1) RUCH S. A. www.prenumerata.ruch.com.pl,
2) GARMOND PRESS www.garmond.com.pl,
3) KOLPORTER S.A. www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl,
4) POCZTA POLSKA www.poczta-polska.pl/prenumerata,
5) INTERNET www.kiosk24.pl,
6) u wydawcy a.konon@raabe.com.pl.

 

Jest to czasopismo dla nauczycieli uczących na wszystkich poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół. Głównym jego zamierzeniem jest poszerzanie ich wiedzy i pomoc w pracy zawodowej. Zawiera artykuły o współczesnej matematyce i informatyce i ich historii, teksty z teorii nauczania, eseje o stanie współczesnej oświaty oraz materiały metodyczne, w tym dużo zadań. Autorami tekstów są osoby ze środowisk akademickich, metodycy oraz nauczyciele, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami i pytaniami. Od kilku lat każdy numer ma swojego "patrona", sławnego matematyka, któremu poświęcony jest pierwszy artykuł.

Najbardziej charakterystyczną cechą tego miesięcznika jest to, że jest bardzo nierówny we wszystkim, co proponuje. Wśród artykułów zdarzają się prawdziwe perełki, które czyta się z przyjemnością, a także teksty, których ukazania się drukiem żadną miarą nie da się usprawiedliwić, będące antytezą ciekawego nauczania i dobrej popularyzacji. Materiały metodyczne potrafią zaskoczyć błyskotliwością i innowacyjnością podejścia, to znów serwują pomysły standardowe, dobrze wszystkim znane oraz wielokrotnie omówione na łamach tego samego czasopisma.

Korzystanie z miesięcznika utrudnia to, że próbuje być adresowany do wszystkich - od nauczycieli klas I-III po kadrę akademicka. Teksty sprawiają wrażenie wybranych losowo, nie podporządkowanych żadnej myśli i koncepcji. Odnosi się wrażenie, jakby redakcja nie miała pomysłu do kogo chce pisać i jakie cele realizować. Wydaje się, że odpowiedzią na tę sytuację było powstanie konkurencyjnego pisma skierowanych do tego samego odbiorcy "Matematyka w szkole" (czytaj tutaj i tutaj), które w opiniach wielu nauczycieli-praktyków zdecydowanie wygrywa z pseudoakademicką "Matematyką".

"Matematyka", której niedawno "stuknęła sześćdziesiątka" ma swoje tradycje i stałych czytelników. Wydaje się jednak, że jeśli chce zdobyć także młodych nauczycieli, sama powinna "odmłodnieć"- lepiej określić swojego docelowego odbiorcę i jego potrzeby, zrezygnować z napuszonego stylu i zadbać o więcej nietuzinkowych propozycji metodycznych. A może po prostu wrócić do korzeni. Z wielką przyjemnością bowiem czyta się jej stare numery, redagowane przez tuzy polskiej matematyki, popularyzacji i teorii nauczania.

Stałe działy:

 • Matematyka dawniej i dziś - historia matematyki, teksty filozoficzne i naukowe,
 • Nauczanie matematyki - materiały metodyczne, porady, informacje o podstawach prawnych pracy nauczyciela,
 • Informatyka dawniej i dziś oraz Informatyka w szkole - działy pojawiające się niezbyt regularnie poświęcone filozofii i nauczaniu informatyki,
 • Zadania - dla kółek matematycznych i konkurs zadaniowy,
 • Mister-Mat - polsko-angielski ilustrowany słownik szkolnych terminów matematycznych z ćwiczeniami.

Ponadto wydzielono części z materiałami dla nauczycieli SP i GIM oraz LO, cyklicznie zamieszczane są także bibliografia, kronika i korespondencja.

 

Historia:

Pismo wychodzi od 1948 roku, początkowo jako dwumiesięcznik, przez kilka lat jako miesięcznik, a od 2015 roku znowu stanie się dwumiesięcznikiem. Pomysłodawcą pisma był Bolesław Iwaszkiewicz, dydaktyk i autor podręczników szkolnych (i prezydent Wrocławia). Pierwsza redakcja mieściła się w powojennym Wrocławiu, potem została przeniesiona do Łodzi, następnie do Warszawy, ale powróciła do Wrocławia w 1991. Redaktorem naczelnym została wtedy Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz. Pismo było wydawane we Wrocławiu do 2014, a od 2015  redakcja została przeniesiona do Poznania.

Czasopismo było wydawane kolejno przez:

 • Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (1948-1974)
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1974-2005)
 • Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. (2006- 2014)
 • Forum Media Polska (od nr 10/2014)

Kolejnymi redaktorami naczelnymi byli:

 • Bolesław Iwaszkiewicz (1948-1970)
 • Witold Janowski (1970-1973)
 • Włodzimierz Waliszewski (1973-
 • ...
 • Agnieszka Wojciechowska (1992-2012)
 • Jan Kraszewski (2013- 2014)
 • ... 
 • Marta Łyskawińska (obecnie)

      

W najnowszym numerze: 
W numerze 11/2014 (412)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2014 (412)W Matematyce dawniej i dziś - John Neper i historia odkrycia logarytmów (w 400 rocznicę tego wydarzenia), geometryczne maswerki i rozety w gotyckich oknach kościołów we Wrocławiu, historia czasopisma "Matematyka", omówienie zadania Steinhausa o czaszy pokrywającej kraje ONZ, kolejny odcinek historii rozumu ludzkiego.
 • W Nauczaniu matematyki - zadania o choinkach funkcyjnych, gry do nauki o ułamkach, uczenie matematyki i technologia.
 • W dziale dla SP i GM - zadania dla kółek matematycznych w SP.
 • W dziale dla LO - fizyczne kłopoty z matematyką i kolejny odcinek zadań z cyklu "Matematyka dla Myślących".
W numerze 10/2014 (411)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 10 listopad 2014 (411)W Matematyce dawniej i dziś - o związkach Mozarta z matematyką, geometryczne maswerki i
  rozety w gotyckich oknach kościołów we Wrocławiu.
 • W Nauczaniu matematyki - kolejna wizyta w ogrodzie wielościanów i matematyka nauczana z technologią.
 • W dziale dla SP i GM - zadania dla kółek matematycznych w SP, domino matematyczne, zadania otwarte z geometrii na egzaminach i fizyczne kłopoty z matematyką - maszyny proste.
 • W dziale dla LO - jak oceniać proste rozwiązania, ciągi arytmetyczne i geometryczne, wielomiany o całkowitych współczynnikach, signum i moduł, potęgi, odległość punktu od prostej, zadania z cyklu "Matematyka dla Myślących".
 • Konkurs zadaniowy.
W numerze 9/2014 (410)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 9 październik 2014 (410)W Matematyce dawniej i dziś - Maryam Mirzakhani - pierwsza kobieta nagrodzona medalem Fieldsa, dlaczego mechanik potrzebuje geometrii, geometryczne maswerki i
  rozety w gotyckich oknach kościołów we Wrocławiu.
 • W Nauczaniu matematyki - kolejna wizyta w ogrodzie wielościanów, matematyka nauczana z technologią, konkurs "Sowa matematyczna", rola nauczyciela w efektywnym uczeniu się matematyki, wyniki diagnozy klas II LO.
 • W dziale dla SP i GM - zadania dla kółek matematycznych w SP.
 • W dziale dla LO - wady zadań tekstowych na maturze, układy równań, podzielność przez 4, równe sumy, wielomian Eulera, zadania z cyklu "Matematyka dla Myślących".  
W numerze 8/2014 (409)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 wrzesień 2014 (409)W Matematyce dawniej i dziś - w cyklu "Geometria i sztuka" - proporcje odcinków, matematyka nauczana z technologią.
 • W Pocztówce z historii - Hippazus z Metapontu.
 • W dziale dla SP i GM - omówienie sprawdzianu szóstoklasisty, omówienie zadań zamkniętych i refleksje na temat egzaminu gimnazjalnego, zadania dla kółek matematycznych w SP.
 • W dziale dla LO - omówienie matury 2014, strzelanie do tarczy i prawdopodobieństwo, nierówności z cechą, równania z modułem oraz z liczbami względnie pierwszymi, granistosłup w walcu, wielomiany i logarytmy.
 • Konkurs zadaniowy.
W numerze 7/2014 (408)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 7 lipiec/sierpień 2014 (408)W Matematyce dawniej i dziś - Werner Mnich - redaktor "Matematyki", Dlaczego mechanik potrzebuje geometrii, historia rozumu ludzkiego, w cyklu "Geometria i sztuka" - proporcje.
 • W Nauczaniu matematyki - kolejna wizyta w ogrodzie wielościanów, matematyka nauczana z technologią.
 • W dziale dla SP i GM - zadania dla kółek matematycznych w SP, fizyczne kłopoty z matematyką - pole pod wykresem.
 • W dziale dla LO - dowodzenie z GeoGebrą, trygonometria na maturze, optymalizacja - podstawowe zastosowania pochodnej, zadania z trójkątem pomocniczym, sumy dwóch liczb złożonych, cyfry dzielące liczbę, parzystość funkcji, zadania z cyklu "Matematyka dla Myślących".
W numerze 6/2014 (407)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 6 czerwiec 2014 (407)Matura 2014 - wypowiedzi uczniów z forum matematyka.pl.
 • W Matematyce dawniej i dziś - dlaczego mechanik potrzebuje geometrii, część XIII Historii rozumu ludzkiego, część VII.3 Geometrii i sztuki - parkietaże Penrose'a.
 • W Pocztówce z historii - Johannes Kepler.
 • W Nauczaniu matematyki - krojenie czworościanu foremnego.
 • W dziale dla SP i GIM - dodawanie nieskończonej ilości liczb, zadania dla kółek w SP, sprawdzian litewskich ósmoklasistów.
 • W dziale dla LO - analogiczne odcinki w trójkącie, optyka geometryczna oraz zadania z Matematyki dla Myślących (liczby pierwsze i złożone) i zadania luźne: układy nierówności, graniastosłup trójkątny, funkcje parzyste i nieparzyste, równanie funkcyjne, nierówności wielomianowe, sinusy i potęgi.
 • Konkurs zadaniowy.
 • W Bibliografii - Łamigłówki zapałczane. 
W numerze 5/2014 (406)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2014 (406) W Matematyce dawniej i dziś - Nicolas Bourbaki i to, co z nich zostało w szkolnej matematyce, część XII Historii rozumu ludzkiego, część VII.2 Geometrii i sztuki - konstrukcje wielokątów foremnych.
 • W Pocztówce z historii - Albrecht Dürer.
 • W Nauczaniu matematyki - wycinanie 20-ścianu foremnego z sześcianu.
 • W dziale dla SP i GIM - klocki do uczenia o systemie dziesiętnym, konspekt lekcji o granistosłupach, litewski sprawdzian czwartoklasisty, informacje o badaniu PISA 2012.
 • W dziale dla LO - minimalizm w rozwiązywaniu zadań, estońska matura, zadania z Matematyki dla Myślących (liczby naturalne) oraz zadania luźne: wymierność liczb, układ równań, logarytmy wielomiany i trygonometria.
W numerze 4/2014 (405)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2014 (405) W Matematyce dawniej i dziś - część VII.1 Geometrii i sztuki - konstrukcje wielokątów foremnych, wspomnienia o studiach matematycznych sprzed pół wieku.
 • W Nauczaniu matematyki - od sześcianu do ośmiościanu.
 • W dziale dla SP i GIM - objętość prostopadłościanu, zadania wielkanocne, informacje o badaniu PISA 2012.
 • W dziale dla LO - dowody rysunkowe, optyka geometryczna i ułamki oraz zadania luźne: logarytmy i średnie, wielomiany i ich pochodne, miejsca zerowe i składanie funkcji, trójkąt o wymiarach całkowitoliczbowych.
 • Konkurs Zadaniowy.
 • We Wspomnieniach - Antoni Tryboń. 
W numerze 3/2014 (404)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2014 (404) W Matematyce dawniej i dziś - losy greckiego matematyka związanego z Wrocławiem Constantina Carathéodoriego, wspomnienie o Jerzym Przyjemskim, część VI.3 Geometrii i sztuki - parkietaże Ammana, część XI Historii rozumu ludzkiego.
 • W Pocztówce z historii - Robert Ammann.
 • W Nauczaniu matematyki - kwadratura liczby pi, czyli rozwinięcie pewnego znanego zadania.
 • W dziale dla SP i GIM - pole powierzchni prostopadłościanu, zadania dla kółek w GIM.
 • W dziale dla LO - rysunki matematyczne, estońska matura, rozpady promieniotwórcze i logarytmy oraz zadania luźne: sinusy, tangensy i ich cechy.
 • Konkurs zadaniowy- rozwiązanie jednego z zadań.
W numerze 2/2014 (403)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 2 luty 2014 (403) W Matematyce dawniej i dziś - część X Historii rozumu ludzkiego, część VI.2 Geometrii i sztuki - tworzenie deseni, wspomnienia o studiach matematycznych sprzed pół wieku, rozwiązanie pewnego zadania Hugona Steinhausa.
 • W Nauczaniu matematyki - uczeń multimedialny, czyli dziecko przed ekranem. 
 • W dziale dla SP i GIM - prostopadłościan, egzamin estońskiego dziewiątoklasisty.
 • W dziale dla LO - decybele i logarytmy, twierdzenia sinusów i kosinusów, parabola i prosta, podział trójkąta,  zadania urnowe, zadania z Kujawsko-Pomorskich Zawodów im. Rejewskiego, zadania o kwadracie zwieńczonym trójkątem oraz zadania luźne: nierówność z sinusem, suma prosta zbiorów, suma cyfr i ich kwadratów, nierówności funkcyjne, czworokąt i jego przekątne, liczby pierwsze w równaniach.
 • W Korespondencji - cyfry arabskie.
W numerze 1/2014 (402)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 1 styczeń 2014 (402) W Matematyce dawniej i dziś - Andrzej Mostowski w 100-lecie urodzin, część IX Historii rozumu ludzkiego, część VI.1 Geometrii i sztuki - desenia na siatkach.
 • W Pocztówce z historii - Abu al-Wafa Buzjani.
 • W Nauczaniu matematyki - telewizyjne wykłady z matematyki, nauczanie w szkole wieczorowej.
 • W dziale dla SP i GIM - pole prostokąta, egzamin estońskiego szóstoklasisty.
 • W dziale dla LO - odcinek antyrównoległy w trójkącie, twierdzenia o okręgu wpisanym w trójkąt, funkcje tworzące ułamki, zadania z Kujawsko-Pomorskich Zawodów im. Rejewskiego oraz zadania luźne: kwadraty, dzielniki, wielomian z sinusem, pięciokąt różnoboczny, nierówność funkcyjna, równania, całkowite odległości.
 • W Bibliografii recenzje książek: Romana Dudy Matematycy XIX i XX wieku zwiazani z Polską, Davida Wellsa I ty zostaniesz matematykiem, Iana Stewarta Gabinet zagadek matematycznych I i II, Richarda Elwesa Matematyka i już!, Marka Zakrzewskiego Markowe wykłady z matematyki. Analiza, Stanisława Kalisza i innych Matematyka. Egzamin gimnazjalny, Barbary Stryczniewicz Oswoić matmę, Janusza Karkuta Zadania konkursowe dla uczniów gimnazjum, Katarzyny Lipszyc Kryptarytmy, czyli arytmetyka słów, Nobuyuki Yoshigahara 101 łamigłówek, NN Domino i kości. Łamigłówki.
 • Konkurs zadaniowy.  
W numerze 11/2013 (401)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2013 (401) W Matematyce dawniej i dziś - wspomnienie o Włodzimierzu Waliszewskim, hipoteza Goldbacha, część VIII Historii rozumu ludzkiego, część V.2 Geometrii i sztuki - szablony i parkiety.
 • W Pocztówce z historii - trójkąt Sierpińskiego, krzywa Kocha.
 • W Nauczaniu matematyki - system edukacyjny w Estonii.
 • W dziale dla SP i GIM - pojęcie obwodu, choinki liczbowe, choinka i wartość bezwzględna, płatek Kocha, sprawdzian estońskiego trzecioklasisty.
 • W dziale dla LO - ekstrema bez pochodnej, ciągłość funkcji, zadania z XI Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej oraz zadania luźne: arytmetyka, cyfrowe wielomiany, równania logarytmiczne, iloczyny i sumy cyfr.
W numerze 10/2013 (400)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 10 listopad 2013 (400) W Matematyce dawniej i dziś - dzieje matematycznej rodziny Noetherów (ojca, brata i bratanków Emmy Noether), historia ludzkiego rozumu (cz. VII), geometria i sztuka (cz. V) - problemy starożytnych Greków i latawce z Isfahanu.
 • W dziale dla SP i GIM- mierzenia kątów w kl. IV, feralne piątki w kalendarzu,
 • W dziale dla LO - edukacja w Finlandii, ekstrema bez pochodnych, liczby nieparzystocyfrowe, znaki wielomianów, przykład funkcji okresowej, dwuwartościowej, niestałej na żadnym przedziale.
 • Konkurs zadaniowy
W numerze 9/2013 (399)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 9 październik 2013 (399) W Matematyce dawniej i dziś - Historia ludzkiego rozumu (cz. VI) oraz Geometria i sztuka (cz. IV) - podstawowe konstrukcje geometryczne.
 • W dziale dla SP i GIM - nauczanie początkowe w Polsce i USA, zadania z egzaminu wstępnego do klasy matematycznej w Gimnazjum Przymierza Rodzin w Warszawie, o prostokącie w klasie IV, warunek trójkąta i liczba złota, symetrie kwadratu z usuniętymi punktami, zadania o sumie, iloczynie i NWD liczb, zadania o datach świąt ruchomych.
 • W dziale dla LO - edukacja na Łotwie c. II, matura na Łotwie, uogólnienie zadania Camberousse'a (o trójkątach prostokątnych o całkowitoliczbowych bokach i polu równym obwodowi), nietypowy wzór na pole trójkąta, nierówności liniowe.
 • W Wydarzeniach - konferencja SEM i finał XI Mistrzostw Polski w Grach Logicznych i Matematycznych.
W numerze 8/2013 (398)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 wrzesień 2013 (398)W Matematyce dawniej i dziś - małżeństwo Papy'ch (Georges i Frédérique), dydaktyków wprowadzających w nauczanie matematyki idee New Math (dziś na szczęście będące już tylko obiektem dowcipów - patrz np. tutaj). Geometria i sztuka (cz. III) - konstrukcje geometryczne i używane do nich narzędzia.
 • W dziale dla SP i GIM - wyniki tegorocznego sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzamin po gimnazjum z 1932 roku.
 • W dziale dla LO - minimum wiedzy na maturę z matematyki na poziomie podstawowym w oczach ucznia i nauczyciela, zadania o zliczaniu liczb o zadanej własności, o funkcji f(n)=NWW(1, 2, ..., n) oraz o równaniu f(x)=f(-x).
 • Konkurs zadaniowy
 • W Wydarzeniach - laureaci III edycji konkursu Fotomatematyka.
W numerze 7/2013 (397)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 7 lipiec/sierpień 2013 (397)W Matematyce dawniej i dziś - biografia francuskiej matematyczki przełomu XVIII i XIX wieku Sophie Germain - uczennicy Lagrange'a oraz kolejna porcja wspomnień o studiach matematycznych we Wrocławiu przed 50 laty z licznymi anegdotami o nestorach Wrocławskiej Szkoły Matematycznej.
 • W Matematyce dawniej i dziś - c.d. omówienia fresku Rafaela "Szkoła Ateńska" (Szkoła Platońska i Aleksandryjska).
 • W dziale dla LO - zadania o trójkątach różnicowych z wykorzystaniem twierdzenia Ptolemeusza o czworokącie i twierdzenia o trójliściu, obalanie twierdzeń geometrycznych, równanie z częścią całkowitą liczby, wymierność sumy liczb.
 • W dziale dla SP i GM - rodzaje kątów oraz system edukacyjny i egzaminacyjny na Łotwie. 
 • W Nauczaniu matematyki - idee Edwarda de Bono w dydaktyce matematyki (cz. III) i historia ludzkiego rozumu (cz. V).
W numerze 6/2013 (396)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 6 czerwiec 2013 (396)W dziale dla SP i GIM - omówienie wyników badania trzecioklasistów TIMSS, zagadki dotyczące ważenia, zagadki o podziale tarczy zegara.
 • W dziale dla LO - zadania o ciągach arytmetycznych i geometrycznych, zadania o silniach, zadania o pochodnej wielomianu, zadanie o liczbie trójkątów, zadania o środkowych w trójkącie prostokątnym, o stycznych prostopadłych prowadzonych do stożkowych.
 • W Informatyce w szkole - o prezentowaniu stożkowych w programie SketchUp
 • W Matematyce dawniej i dziś - omówienie fresku Rafaela "Szkoła Ateńska" (Szkoła Pitagorejska) i prezentowanych na nim postaci matematyków i c.d. wspomnień o studiach matematycznych we Wrocławiu przed 50 laty.
 • W Nauczaniu matematyki - idee Edwarda de Bono w dydaktyce matematyki (cz. II) i historia ludzkiego rozumu (cz. IV).
 • Konkurs zadaniowy
 • W Korespondencji - tablica pamiątkowa ku czci Alfreda Tarskiego na warszawskim Żoliborzu.
W numerze 5/2013 (395)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2013 (395)W Matematyce dawniej i dziś - matematyka grecka i arabska, podmieniony portret Legendre'a, studia matematyczne we Wrocławiu przed 50 laty.
 • W Nauczaniu matematyki - idee Edwarda de Bono w dydaktyce matematyki, historia ludzkiego rozumu (cz. III).
 • W Informatyce w szkole - szyfrowanie z obrotową matrycą, projekty architektoniczne z programem SketchUp.
 • W dziale dla SP i GIM - wprowadzenie definicji koła i okręgu w kl. IV SP, metoda projektu edukacyjnego w gimnazjum.
 • W dziale dla LO - zadanie probabilistyczne z matury niemieckiej, liczby jedynkowe w systemach pozycyjnych, równoległe boki i przekątne wielokątów foremnych, trójkąty różnicowe, zadania o ciągach, o wielomianach, o funkcjach i nierównościach.
 • W Korespondencji - podziały trapezu liniami równoległymi do podstaw.
W numerze 4/2013 (394)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2013 (394)W Matematyce dawniej i dziś - XIX-wieczna edukacja i matura w Kłodzku, studia matematyczne we Wrocławiu przed 50 laty, postać Leona Trzeciakowskiego - matematyka z przedwojennego Wilna i nauczyciela matematyki w powojennym Wolsztynie, matematyka babilońska i egipska.
 • W Nauczaniu matematyki - historia ludzkiego rozumu (cz. II).
 • W Informatyce w szkole - rozkład graniastosłupa na trzy ostrosłupy z programem SketchUp. 
 • W dziale dla SP i GIM - omówienie zadań ze sprawdzianu TIMSS dla kas II GM - międzynarodowego badania wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych, karta pracy dla klas IV-VI SP dotycząca kalendarza i czasu, wprowadzanie jednostek długości w klasie IV SP.
 • W dziale dla LO - specyficzne pięciokąty i sześciokąty wpisane w okrąg, równania z parametrem, prędkości średnie, wzory na objętość kuli i stożka, liczby kwadraty z kwadratowymi cyframi, hipoteza Dickinsona, trójki bezkwadratowe, trójki pierwsze, równania diofantyczne, funkcja "suma dzielników", zadania o wielomianach i funkcjach, zadania z cechą i mantysą.
 • Konkurs zadaniowy
 • W Wydarzeniach - o otwarciu restauracji Steinhaus we Wrocławiu i odsłonięciu popiersia tego uczonego w Galerii Sławnych Wrocławian w tutejszym Ratuszu.
 • W Korespondencji - soroban do rachunków systemie szesnastkowym.
W numerze 3/2013 (393)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2013 (393)W dziale dla SP i GIM - omówienie zadań ze sprawdzianu TIMSS dla kas III SP - międzynarodowego badania wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych, przybliżenia liczby pi, zadania o wielkanocnych jajkach.
 • W Matematyce dawniej i dziś - sylwetka Marii Cunitz - śląskiej Hypatii, islamskie ornamenty świątyni Hagia Sophia w Stambule, równoważność przez rozkład sześciokąta foremnego i kwadratu.
 • W Nauczaniu matematyki - pokonywanie trudności występujących w uczeniu się matematyki, historia ludzkiego rozumu.
 • W dziale dla LO - zadania o własnościach liczb wymiernych i niewymiernych, własnościach funkcji "liczba dzielników", "cecha" i "signum" oraz ciekawe zadanie o funkcji okresowej, rozwiązanie pewnego równania sześciennego, cecha podzielności przez 3 w układzie dwójkowym.
 • W Konkursie zadaniowym rozwiązanie jednego z archiwalnych zadań o trójkącie.
 • W Bibliografii - recenzja książki Anne Rooney "Fascynująca matematyka".
 • W Korespondencji - o obchodach dnia pi.
W numerze 2/2013 (392)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 2 luty 2013 (392)W Nauczaniu matematyki - o przecenianiu umiejętności uczniów SP do prowadzenia rozumowań na poziomie formalnym
 • W dziale dla SP i GIM - konspekt lekcji w kl. IV SP o mierzeniu długości, wybór zadań z książki Hansa Enzensbergera "Diabeł liczbowy" przeznaczonej do poduszki dla wszystkich, którzy boją się matematyki.
 • W dziale dla LO - zadanie o robaczku harmonicznym, o stopniu liczby algebraicznej, o badaniu całkowitości liczby, o trójkącie i czworokącie z równym polem i obwodem, o rozwiązywaniu równań wielomianowych z wykorzystaniem reguły Kartezjusza, o zależnościach między potęgami i liczbami trójkątnymi, o bezpośrednim dodawaniu ułamków okresowych, o sumach n-tych potęg dwóch liczb, o liczbach z równą ilością dzielników, o podzielności liczb wyrażonych symbolem Newtona, zadania o wielomianach i liczbach pierwszych, zadania o wymiernych iloczynach liczb niewymiernych, zadania o części całkowitej, zadania z elementarnej geometrii o pewnym czworokącie wpisanym w okrąg oraz o okręgach dopisanych do trójkąta. 
 • W Matematyce dawniej i dziś o XX-leciu powstania Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Polsce, o matematycznych aspektach ornamentów bizantyjskich, postaci i osiągnięcia starożytnych matematyków: Herona z Aleksandrii, Antemiusza z Tralles i Izydora z Miletu.
 • W Nauczaniu informatyki - o odkrywaniu płaskiej geometrii w metryce nieeuklidesowej  z GeoGebrą.
 • W MisterMat - krzywe.
W numerze 1/2013 (391)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 1 styczeń 2013 (391)W Matematyce dawniej i dziś sylwetka Williamia Thurstona - zmarłego w 2012 roku laureata medalu Fieldsa za postawienie hipotezy geometryzacyjnej (który zresztą odebrał w 1983 roku w Warszawie), wybitnego popularyzatora  matematyki i zwolennika ogromnej roli wyobraźni w twórczości naukowej. Jest też jego wypowiedź n.t. edukacji matematycznej oraz informacja o prowadzonych przez niego warsztatach dla studentów nt. "Geometria i wyobraźnia". Ponadto artykuł o matematycznych aspektach perły architektury bizantyjskiej - świątynia Hagia Sofia w Istambule.  
 • W Nauczaniu matematyki - opinia na temat e-podreczników
 • W dziale dla LO - c.d. wzorów redukcyjnych z wykorzystaniem koła trygonometrycznego, zadania z elementarnej geometrii o środkach boków trójkąta, zadania o zbiorach zawierających część całkowitą i ułamkową każdego swojego elementu, układy nierówności kwadratowych i nierówności wielomianowe, zadania o sumach dzielników liczb naturalnych, zadania przygotowujące do matury 2015.
 • W dziale dla SP i GIM - o zgubnym wpływie dokumentów edukacyjnych (takich jak podstawa programowa i rozkłady materiału) oraz zeszytów ćwiczeń na praktykę nauczania w klasach I-III SP.
 • Konkurs zadaniowy.
 • W Bibliografii - recenzja zbiorów zadań maturalnych wydawnictwa Aksjomat, które ze względu na niezbyt szczęśliwą szatę graficzną zyskały sobie w powszechnej opinii uczniów ksywki "Katyń" oraz "Smoleńsk".
 • W MisterMat - powierzchnie.
W numerze 11/2012 (390)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2012 (390)W Matematyce dawniej i dziś sylwetka Witolda Hurewicza -polskiego topologa wykształconego w Austrii i Holandii, a pracującego w USA.
 • W Nauczaniu matematyki - odcinki i proste w SP oraz użycie kalkulatorów prostych.
 • W dziale dla SP i GM - zadania arytmetyczne dla SP i zadania o choinkach.
 • W dziale dla LO - zadania arytmetyczne, zadania z wartością bezwzględną i parametrem, zadania z geometrii elementarnej, matematyka inspirowana fotografią, wzory Viete'a, punkty stałe funkcji logarytmicznych i wykładniczych - iteracyjne metody rozwiązywania równań, obsługa kalkulatora prostego, indukcja matematyczna.  
 • W Bibliografii - recenzja książki Im więcej dziur, tym mniej sera Holgera Dambecka.
 • W Wydarzeniach o XXVII Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu.
 • W Korespondencji - twierdzenie Feynmana, o indukcji i rekurencji, wspomnienie o nauczycielu z Mławy - Tadeuszu Posamencie.
 • W MisterMat - teoria grafów.
W numerze 10/2012 (389)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 10 listopad 2012 (389)W Matematyce dawniej i dziś sylwetka Julii Robinson - specjalistki z teorii liczb, teorii gier i teorii rekursji, pierwszej kobiety piastującej funkcję prezesa AMS (American Mathematical Society).
 • W Nauczaniu matematyki - c.d. zadań konstrukcyjnych o ornamentach okiennych i rozetach, zadania z nadmiarem informacji, liczby pierwsze Sophie Germain oraz gry planszowe.
 • W Nauczaniu informatyki - c.d. rysowania wielościanów w programie SketchUp - tym razem dwudziestościan foremny kreślony na różne sposoby.
 • W dziale dla SP i GM - pentomino. W dziale dla LO - równania i nierówności trygonometryczne. 
 • Konkurs zadaniowy.
 • W Wydarzeniach o VI Europejskim Kongresie Matematyki, który odbył się w 2012 roku Krakowie oraz o Konferencji GeoGebry, która co rok we wrześniu odbywa się w Warszawie, ale w 2012 miała też edycję międzynarodową.
 • W MisterMat - c.d. grafów.
W numerze 9/2012 (388)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 9 październik 2012 (388)W Matematyce dawniej i dziś sylwetka legendarnego węgierskiego matematyka (zmarłego w 1996 roku w Warszawie) Pala Erdösa.
 • W Nauczaniu matematyki - zadania konstrukcyjne o ornamentach okiennych i rozetach oraz wypowiedzi polskich pedagogów z początku XIX wieku o nauczaniu matematyki.
 • W dziale dla SP i GM - zadania o podziale prostokąta, wielokątne witraże, II część zadań finansowych dotyczących wrocławskich krasnali.
 • W dziale dla LO - II część zadań finansowych dotyczących wrocławskich krasnali, konstruowanie trójkątów pitagorejskich, gawęda o klasyfikowaniu wielościanów, uogólnienie twierdzenia Feynmana dla trójkątów, symetrie w ujęciu analitycznym i trygonometrycznym, zadania o ciągu arytmetycznym i geometrycznym, o szczególnych liczbach kwadratowych, funkcjach liniowych, rozwiązywanie równania sinx=1/2 w ograniczonej dziedzinie, funkcje wymierne o danym przedziale wartości, pochodne wielomianów.
 • W Wydarzeniach - o konkursie CASIO Matma mnie kręci (szkoda, że nazwa konkursu pisana jest z fatalnym błędem).
 • W Korespondencji - przykład zadania pseudorealistycznego.
 • W MisterMat - grafy.
W numerze 8/2012 (387)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 sierpień/wrzesień 2012 (387)W Matematyce dawniej i dziś - Andriej Kołmogorow oraz ciekawie opowiedziana historia jego życia i twórczości matematycznej, a także obliczanie pól w starożytnym Egipcie.
 • W dziale dla SP i GM - ocena sprawdzianu po klasie VI oraz nowej formuły egzaminu gimnazjalnego.
 • W dziale dla LO - omówienie zadań maturalnych, trygonometria w czworokątach, ciągi arytmetyczne i geometryczne w trapezie, wielościany platońskie, wykorzystanie nierówności między średnimi, zadania z X Mistrzostw Wrocławia w Geometrii Elementarnej oraz wrześniowej edycji Korespondencyjnego Kursu z Matematyki prowadzonego na PWr.
 • W MisterMat - algebra grup.
 • Konkurs zadaniowy.
W numerze 7/2012 (386)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 7 lipiec 2012 (386)W Matematyce dawniej i dziś - sylwetka genialnego i wszechstronnego matematyka, pioniera informatyki, węgierskiego Żyda - Johna von Naumana oraz arytmetyka starożytnej Mezopotamii.
 • W Nauczaniu matematyki - zadania o wrocławskich krasnoludkach.
 • W dziale dla SP i GM - o przełamywaniu schematów w zadaniach obliczeniowych.
 • W dziale dla LO - liczby kwadratowe, funkcje o zadanych zbiorach wartości, nierówności wykładnicze, funkcja Dirichleta, ciąg arytmetyczny współczynników i pierwiastków wielomianu, punkty szczególne trójkąta, objętości wielościanów archimedesowych.
 • W Informatyce w szkole - badanie własności trójkąta za pomocą GeoGebry, opis programu SketchUp.
 • W Bibliografii recenzja serii "Świat jest matematyczny" wydawnictwa REA, wychodzących co tydzień z "Rzeczpospolitą", książki Iana Stewarta z historii matematyki "Oswajanie nieskończoności", wznowienia znakomitej książki Leonarda Młodinowa "Matematyka niepewności" oraz serii esejów Pawła Strzeleckiego "Matematyka współczesna dla myślących laików".
 • W Mister Mat - izomorfizm grup.
 • Konkurs zadaniowy.
W numerze 6/2012 (385)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 6 czerwiec 2012 (385)W Matematyce dawniej i dziś - międzywojenna Polska Szkoła Matematyczna przedstawiona w gałęzi warszawskiej w osobach: Wacława Sierpińskiego, Stefana Mazurkiewicza, Zygmunta Janiszewskiego, Kazimierza Kuratowskiego i Karola Borsuka oraz gałęzi lwowskiej w osobach: Stefana Banacha, Hugona Steinhausa, Antoniego Łomnickiego i innych.
 • W Nauczaniu matematyki - o podręcznikach do matematyki dla klas integracyjnych.
 • W dziale dla SP i GIM - mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, ciąg arytmetyczny w ujęciu elementarnym i ciekawe własności kwadratów liczb.
 • W dziale dla LO - c.d. zadań z elementarnej geometrii - czworokąty cykliczne, c.d. gawędy o wielościanach - rozkłady sześcianu, czworościanu i ośmiościanu, rozwinięcia okresowe ułamków oraz zadania o prostopadłych dwusiecznych i nierówność z silniami.
 • W Informatyce w szkole - wszystko o Euro - historia, drużyny, stadiony, obliczanie pól figur z GeoGebrą.
 • W Bibliografii recenzja zbioru zadań konkursowych dla gimnazjalistów.
 • W Korespondencji - o kółku matematycznym dla trzecioklasistów, o dzielnikach będących kwadratami lub sześcianami i zliczanie trójkątów o stałym obwodzie.
 • W Wydarzeniach - o konferencji krajowej SNM.
 • W MisterMat - grupy permutacji.
 • Konkurs zadaniowy.
W numerze 5/2012 (384)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2012 (384) W Matematyce dawniej i dziś - sylwetka wybitnego austriackiego filozofa, logika i... lingwisty Kurta Gödla, autora twierdzenia o nierozstrzygalności teorii matematycznych oraz rachunki w starożytnym Egipcie.
 • W Nauczaniu matematyki - o roli indukcji matematycznej oraz rysunku w nauczaniu matematyki, a także o technice rozwiązywania zadań maturalnych.
 • W dziale dla SP i GIM - porównywanie liczb dziesiętnych przez sprowadzanie do ułamków dziesiętnych, test wiadomości o matematykach krakowskich.
 • W dziale dla LO - dowody indukcyjne, wielościany platońskie, funkcje okresowe oraz zadania z geometrii elementarnej, zadanie o prostokątnych trójkącie i trapezie, o wymiernych wartościach wielomianu w niewymiernych argumentach, o funkcjach, które po wykonaniu na nich działań arytmetycznych są rosnące, o logarytmach na osi liczbowej, o liczbie dzielników liczby naturalnej, a także zestaw zadań na kółko matematyczne.
 • W Informatyce w szkole - wygodne narzędzie do rysowania wielościanów - program SketchUp.
 • W Korespondencji - rozwiązania zadań z elementarnej geometrii z poprzedniego numeru, zastosowanie nierówności między średnimi do zadania olimpijskiego.
 • W Mister Mat - grupy.
W numerze 4/2012 (383)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2012 (383) W Matematyce dawniej i dziś - sylwetka matematyka i dydaktyka (niemieckiego Żyda związanego głównie z holenderskim Uniwersytetem w Utrechcie) Hansa Freudenthala - ojca matematyki realistycznej.
 • W Nauczaniu matematyki - granice funkcji i nietypowe pierwiastki.
 • W dziale dla SP i GIM - jak liczyli starożytni Arabowie, postać dziesiętna ułamka i klocki dziesiętne.
 • W dziale dla LO - c.d. zadań z elementarnej geometrii - odległości punktów szczególnych trójkąta, białoruska matura, zadania o miejscach zerowych funkcji, o sumie cyfr liczby naturalnej i o ortocentrum trójkąta równoramienniego, konieczność i dostateczność wzorów Viete'a.
 • W Informatyce w szkole - symulacje zdarzeń losowych.
 • W Bibliografii - recenzja książki Dariusza Laskowskiego "Jak tego dowieść", zbioru arkuszy egzaminacyjnych do gimnazjum (nowa formuła) wydawnictwa Aksjomat.
 • W Wydarzeniachh - o nadaniu imienia Banacha ZSTiO w Jarosławiu i o konferencji steinhausowskiej w I LO w Jaśle.
 • W Korespondencji - nierówności między średnimi i metody przybliżania pierwiastków kwadratowych.
 • W MisterMat - o zastosowaniach macierzy w algebrze.
 • A także Konkurs zadaniowy.   
W numerze 3/2012 (382)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2012 (382) W Matematyce dawniej i dziś ciąg dalszy biografii najwybitniejszego polskiego matematyka - Stefana Banacha.
 • W Nauczaniu matematyki - o algorytmach obliczania pierwiastka, o wynikach badania PISA oraz c.d. opowieści o orientacji.
 • W dziale dla SP i GIM - jak liczyli starożytni Żydzi, ćwiczenia z ułamków dziesiętnych, zadanie o pociągach, konkurs o Lwowskiej Szkole Matematycznej.
 • W dziale dla LO - zadania z elementarnej geometrii dotyczące okręgu Eulera oraz informacja o Mistrzostwach w Geometrii Elementarnej, zadanie optymalizacyjne o stożku bez pochodnych, zadania dla kółek, zadanie o wielomianach i ciągu arytmetycznym, nierówność funkcyjna, sumy liczb naturalnych i sumy potęg dziewiątki, ekstrema i złożenia funkcji, ekstremum i wielomiany, diofantyczne równania logarytmiczne i wykładnicze.
 • W Informatyce w szkole - nowości GeoGebry wersja 4.0, c.d. projektu dotyczącego mostów.
 • W Korespondencji - problem użycia kalkulatorów graficznych na maturze.
 • W Mister Mat - zastosowania macierzy w geometrii. 
W numerze 2/2012 (381)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 2 luty 2012 (381) W Matematyce dawniej i dziś o najwybitniejszym polskim matematyku - Stefanie Banachu.
 • W Nauczaniu matematyki - c.d. kłopotów w kl. IV, jakie przynieść może obniżenie wieku szkolnego oraz zadania o tangramach, o wykorzystaniu błędów uczniowskich w nauczaniu oraz o orientacji.
 • W dziale dla SP i GIM - jak liczyli starożytni Rzymianie, skracanie i rozszerzanie ułamków, zadanie o sumie liczb n-cyfrowych i zadania o czworokątach.
 • W dziale dla LO zadania z geometrii elementarnej o czworokątach cyklicznych, ciekawostki o liczbach pierwszych, zadania o części ułamkowej i całkowitej.
 • W Informatyce w szkole - kąty i GeoGebra oraz projekt dotyczący mostów.
 • W Wydarzeniach - jubileusz 80-lecia prof. Stefana Turnaua.
 • Konkurs zadaniowy.
 • W Mister Mat - diagonalizacja macierzy.
W numerze 1/2012 (380)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 1 styczeń 2012 (380) W Matematyce dawniej i dziś sylwetka lwowskiego i wrocławskiego matematyka Hugona Steinhausa, opis wynalezionego przezeń longimetru, zmyślny dowód "papierowy" niewymierności √2 z "Kalejdoskopu matematycznego", zadania, jakie Steinhaus układał dla "Matematyki" oraz liczne "złote myśli" bohatera numeru.
 • W Nauczaniu matematyki - kłopoty w kl. IV, jakie przynieść może obniżenie wieku szkolnego i problem rozdzielności potęgowania względem mnożenia.
 • W dziale dla SP i GIM - jak liczyli starożytni Grecy, ułamek jako wynik dzielenia, geometryczne witraże i powtórka gimnazjalna o polach wielokątów, zadanie o przekątnych trapezu.
 • W dziale dla LO - elementarna geometria w zadaniach, o sumie kwadratów odległości punktu od wierzchołka wielokąta, o wykresie funkcji rosnącej, składanie funkcji, zadanie o rozwiązaniu równania wielomianowego, ciekawe nierówności.
 • W Informatyce w szkole -  arytmetyka z GeoGebrą w SP.
 • W Wydarzeniach -  Konferencja SNM oraz Mistrzostwa w GMiL w Paryżu.
 • W Bibliografii - recenzja zbioru zadań Stefana Mizi z geometrii elementarnej oraz zbioru zadań z Kujawsko-Pomorskich Konkursów Matematycznych, książka "50 teorii matematyki, które powinieneś znać" widziana okiem gimnazjalisty oraz plansze ścienne poświęcone wielościanom.
 • W Korespondencji - o ciągłym zmienianiu programów i podręczników, rozwiązanie zadania o odcinkach w czworokącie.
 • W Mister Mat - c.d. macierzy.
W numerze 11/2011 (379)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2011 (379) W Matematyce dawniej i dziś o Wacławie Sierpińskim oraz jego słynnym trójkącie i dywanie, o zadaniach, jakie układał dla "Matematyki" oraz o nieznanej historii łamania szyfrów w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
 • W dziale dla SP i GIM - jak liczyli starożytni Egipcjanie, świąteczne zadania dla SP, zadania o gwiazdozbiorach dla GIM i konstrukcje wielokątów gwiaździstych.
 • W dziale dla LO nierówności funkcyjne, kolejne zastosowanie nierówności między średnimi, twierdzenie o wysokości trójkąta i średniej harmonicznej promieni okręgów dopisanych, własności ciągu arytmetycznego, konstrukcje wielokątów foremnych.
 • W Informatyce w szkole - stereometria z Cabri 3D i Boże Narodzenie na lekcji informatyki.
 • W Korespondencji - o lekcjach z tablicą interaktywną i programem ClassPad Manager oraz o błędach uczniowskich.
 • Konkurs zadaniowy i zadanie o trójkątach, w których suma długości dwóch boków jest podwojeniem sumy promieni okręgów - opisanego i wpisanego.
 • W Mister Mat - wyznaczniki. 
W numerze 10/2011 (378)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 10 listopad 2011 (378)W Matematyce dawniej i dziś o Marianie Rejewskim - pogromcy niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
 • W Nauczaniu matematyki - wyprowadzanie wzorów w geometrii z wykorzystaniem obliczania wartości wyrażeń algebraicznych, dowodzenie twierdzeń z eksperymentem funkcyjnym w tle, kąty wielokątów foremnych.
 • W dziale dla SP i GIM scenariusz lekcji o działaniach na ułamkach i zagadkowe działania na ułamkach, Superfamer na lekcji w gimnazjum oraz jak liczyli starożytni Hindusi.
 • W dziale dla LO - zadania z geometrii rozwiązywane na sieci (czworokątów i trójkątów), przybliżanie pierwiastka z dwóch.
 • W Informatyce w szkole - zastosowania Cabri 3D do nauczania stereometrii, wykresy funkcji w GeoGebrze oraz ClassPad Manager, czyli kalkulator graficzny na tablicy interaktywnej.
 • W Bibliografii - recenzje książek Geogebra i Matematyka. Daj się uwieść.  
 • W Korespondencji - sprawozdanie z XXV Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych.
 • W słowniczku MisterMat - Macierze.
W numerze 9/2011 (377)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 9 październik 2011 (377)W Matematyce dawniej i dziś sylwetka Alfreda Tarskiego - wielkiego polskiego logika, autora (wraz ze Stefanem Banachem) paradoksalnego rozkładu kuli.
 • W Nauczaniu matematyki druga część artykułu o uzdolnieniach matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
 • W dziale dla SP i GIM scenariusz lekcji o dodawaniu i odejmowaniu ułamków, zadania o trapezie, egzamin gimnazjalny w Norwegii oraz artykuł i zadania o tym, jak liczyli Majowie.
 • W dziale dla LO zadanie o równości entier średniej arytmetycznej i średniej geometrycznej liczb, geometryczne dowody tożsamości algebraicznych, zliczanie trójkątów o danym obwodzie i całkowitych bokach.
 • W Informatyce w szkole - o kółkach zainteresowań prowadzonych w Multicentrum.
 • Konkurs zadaniowy.
 • W Korespondencji - zachęta do korzystania ze smartboardów.
 • W słowniczku Mister Mat o potęgowaniu i pierwiastkowaniu liczb zespolonych.
W numerze 8/2011 (376)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 wrzesień 2011 (376)W Matematyce dawniej i dziś Herman Weyl - matematyk, fizyk, filozof, popularyzator nauki.
 • W Nauczaniu matematyki ostatni odcinek zaocznej dyskusji o matematyce edukacyjnej oraz rozważania o tym, kiedy u dziecka kształtuje się talent do nauk ścisłych.
 • W dziale dla SP i GIM omówienie testów kompetencji i o tym, jak liczono w starożytnych Chinach.
 • W dziale dla LO omówienie matury 2011.
 • W Informatyce w szkole o nauczaniu stereometrii przy użyciu Cabri. 
 • W słowniczku Mister Mat o liczbach zespolonych.
W numerze 7/2011 (375)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 7 lipiec/sierpień 2011 (375)W Matematyce dawniej i dziś o twórcy cybernetyki Norbercie Wienerze, jego życiu, osiągnięciach i opowiadanych o nim anegdotach.
 • W Nauczaniu matematyki o źródłach błędach uczniowskich i ich profilaktyce oraz przedostatni odcinek zaocznej dyskusji o matematyce edukacyjnej.
 • W dziale dla SP i GIM o porównywaniu ułamków i o tym, jak liczyli Babilończycy.
 • W dziale dla LO analiza zadań maturalnych, twierdzenia o odcinkach w czworokącie i zadania o obwodach czworokątów.
 • W Informatyce w szkole zastosowanie GeoGebry do badania własności figur płaskich.
 • W Bibliografii Wykłady z historii matematyki Marka Kordosa na płytach DVD oraz Ćwiczenia z matematyki przed maturą Nowak i Romanowskiej.
 • W MisterMat - test chi-kwadrat.
 • Na okładce informacja o projekcie Matematyka innego wymiaru.
 •  A także konkurs zadaniowy i ogłoszenie o konkursie filmowym Matma mnie kręci
W numerze 6/2011 (374)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 6 czerwiec 2011 (374)W Matematyce dawniej i dziś znane i nieznane fakty z biografii George'a Poly'i, w tym jego "10 przykazań dla nauczycieli" i inne złote myśli oraz anegdoty, a także charakterystyka różnych kierunków w filozofii nauki: platonizmu, konceptualizmu i nominalizmu. 
 • W Nauczaniu matematyki ciąg dalszy zaocznej dyskusji o matematyce edukacyjnej oraz uwagi o rozwiązywaniu elementarnych zadań zaawansowanymi metodami.
 • W dziale dla SP i GM o ułamkach na osi liczbowej i konkurs "Piramidka wiedzy" (przestrzegamy przed szaradami na żenująco niskim poziomie).
 • W dziale dla LO o ułamkach związanych z liczbami Fibonacciego i o sumowaniu szeregu harmonicznego i o dowodzie nierówności pomiędzy średnimi: arytmetyczną, geometryczną i sześcienną. 
 • W Informatyce w szkole lekcje matematyki z Geometrią Cabri oraz GeoGebrą.
 • W Bibliografii recenzja książek Adama Płockiego i Pavela Tlustego "Kombinatoryka wokół nas" oraz Witolda Bednarka Jeśli lubisz matematykę.
 • W Wydarzeniach o finale V edycji konkursu Matmix organizowanego przez XL LO w Warszawie i o Powszechnym Internetowym Konkursie dla Uczniów Szkół Średnich organizowanym przez Politechnikę Warszawską.
 • W Korespondencji uwagi o geometrycznej interpretacji nierówności między średnimi.
 • W słowniczku Mister Mat o testach istotności.
W numerze 5/2011 (373)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2011 (373)W Matematyce dawniej i dziś - sylwetka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego - Stanisława Zaremby - animatora nowoczesnej polskiej matematyki.
 • W Nauczaniu matematyki artykuł Marka Kordosa o związkach paradoksów Zenona z Elei z równaniami różniczkowymi oraz dalszy ciąg zaocznej dyskusji o matematyce edukacyjnej.
 • W materiałach dla SP i GM o ułamkach różnych wielkości, o rachunkach na sorobanie, czyli japońskim liczydle, o nowych typach zadań na egzaminie gimnazjalnym.
 • W materiałach dla LO o geometrycznym rozwiązywaniu nierówności z wartością bezwzględną i o wykresach funkcji logarytmicznych.
 • W Informatyce w szkole o ćwiczeniu umiejętności obsługi programów Paint, Word i Excel w SP na przykładzie lekcji o parkach narodowych.
 • Konkurs zadaniowy i dyskusja o tym, co to jest figura ze środkiem symetrii. 
 • W Wydarzeniach o konferencjach dla nauczycieli: Szkole Dydaktyki Matematyki i Zastosowaniach TI w Nauczaniu Matematyki, a także o Olimpiadzie Logiczno-Matematycznej (przedsięwzięciu o mocno dyskusyjnej jakości i autoramencie).
 • W Mister Mat o estymatorach statystycznych.
W numerze 4/2011 (372)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2011 (372)W Matematyce dawniej i dziś o jednym z twórców Polskiej Szkoły Matematycznej - Kazimierzu Żorawskim.
 • W Nauczaniu matematyki ciąg dalszy zaocznej dyskusji o matematyce edukacyjnej i refleksja o efekcie topaza w nauczaniu (czyli działaniach służących uzyskaniu doraźnego efektu).
 • W materiałach dla SP i GM lekcja ćwiczeniowa o ułamkach, zadania związane z prędkością, drogą i czasem, a także diagramami i wykresami oraz test powtórzeniowy przed sprawdzianem szóstoklasisty.
 • W materiałach dla LO o szukaniu trzeciego wiechołka trójkątów równobocznych danych dwóch wierzchołkach, o ciekawych własnościach wielomianów, o równaniach funkcyjnych, zadania o hiperboli i paraboli, kongruencje i zadania zegarowe, a także o maturze na Ukrainie.
 • W Informatyce w szkole jak ciekawiej uczyć matematyki z Geometrią Cabri.
 • W Wydarzeniach o jubileuszowej XX Konferencji SNM.
 • W Mister Mat o tablicach liczb losowych. 
W numerze 3/2011 (371)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2011 (371)W Matematyce dawniej i dziś serię biografii polskich matematyków okresu międzywojennego otwiera postać Samuela Dicksteina.
 • W Nauczaniu matematyki zaoczna dyskusja o edukacji matematycznej pomiędzy jej dawnymi i obecnymi twórcami, ciąg dalszy dyskusji o nauczaniu w celu osiągnięcia doraźnego efektu oraz wyznaczanie pi za pomocą... kropli deszczu - przykład uczniowskiej pracy badawczej.
 • W dziale dla SP i GIM o zmianach w egzaminie gimnazjalnym i jego holistycznym ocenianiu (kto wymyślił taką pisownię? powinno być jednak chyba wholistycznym), zadania przed sprawdzianem w SP, powtórka wiadomości o jednostkach miar i skali, o wprowadzaniu ułamków w klasie IV SP.
 • W dziale dla LO wykorzystanie podobieństwa w zadaniach geometrycznych, konstrukcja "dowolnego" kąta, miejsca zerowe funkcji kwadratowej z parametrem, dzielenie wielomianów wysokich stopni przez trójmian, nierówności z silniami i potęgami, matematyczna jolka.
 • W Informatyce w szkole interdyscyplinarne zadania na lekcje w SP.
 • Konkurs zadaniowy,
 • W Korespondencji internetowy kurs GeoGebry.
 • W słowniczku Mister Mat próbkowanie losowe.
W numerze 2/2011 (370)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 2 luty 2011 (370)w Matematyce dawniej i dziś przedstawiono postać Franciszka Mertensa - matematyka austriackiego o polskich korzeniach, profesora UJ, jest też opis funkcji pola trójkąta, którego wierzchołki dzielą w danym stosunku boki danego trójkąta;
 • w Nauczaniu matematyki o ocenianiu zadań rozwiązanych metodą odgadywania, o nadmiarze oznaczeń w treściach zadań i o technice rozwiązywania zadań tekstowych;
 • w dziale dla SP i GIM zadania powtórzeniowe przed sprawdzianem dla klas VI, powtórzenie wiadomości z geometrii, zadania z wynikami 2009, 2010, 2011 i 2012 oraz figury magiczne;
 • w dziale dla LO diagramy Venna w rachunku prawdopodobieństwa, składanie funkcji, signum, cecha i mantysa oraz zadania dla kółek;
 • w Informatyce w szkole zadania z Painta dla SP i GIM;
 • w Korespondencji komentarze po próbnej maturze 2010, dowód nieistnienia trójkąta o bokach całkowitych i pierwszym polu;
 • w Wydarzeniach LI Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna;
 • w Mister Mat - współczynnik korelacji liniowej.
W numerze 1/2011 (369)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 1 styczeń 2011 (369)w Matematyce dawniej i dziś przedstawiono postać zmarłego w październiku 2010 w wieku 86 lat Benoîta Mandelbrota oraz  jego największego matematycznego wynalazku - fraktali;
 • w Nauczaniu matematyki o błędach dydaktycznych polegających na uczeniu dla doraźnego efektu, a nie dla rozumienia idei, o poprawności języka matematycznego, o kompetencjach matematycznych nauczycieli nauczania początkowego;
 • w dziale dla SP i GIM zadania powtórzeniowe przed sprawdzianem dla klas VI oraz powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych;
 • w dziale dla LO omówienie zadań z próbnej matury (ze I 2010), fizyczne dowody twierdzenia o długości odcinka dwusiecznej trójkąta i twierdzenia Pitagorasa, zadania na prawdopodobieństwo warunkowe oraz zadania z kujawsko-pomorskich zawodów im. Rejewskiego;
 • w Informatyce w szkole o dynamicznych kartach pracy w programie GeoGebra i zagrożeniach związanych z powszechnym dostępem do internetu;
 • w Wydarzeniach o LI Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, o Internetowej Olimpiadzie Logiczno-Matematycznej oraz o Konferencji z Historii Matematyki;
 • w MISTerMat o funkcjach regresji.
W numerze 11/2010 (368)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2010 (368)w Matematyce dawniej i dziś przedstawiono postać francuskiego matematyka Henriego Lebesque'a - twórcy współczesnej teorii miary;
 • w Nauczaniu matematyki o rozwiązywaniu zadań metodą zgadywania i perełki geometryczne;
 • w dziale dla SP i GIM zadania o choinkach oraz o liczbach naturalnych;
 • w dziale dla LO również zadania o liczbach naturalnych a także o trójkątach z bokami będącymi kolejnymi liczbami pierwszymi, o czworokącie złożonym z trójkątów prostokątnych, o magicznych gwiazdach i zestaw zadań na kółko matematyczne;
 • w Informatyce w szkole o możliwościach arkusza kalkulacyjnego w GeoGebrze;
 • w Wydarzeniach o podwyżce VATu, zakręcaniu kurka z gazem i zjazdach PTM;
 • w Mister Mat o prezentowaniu danych statystycznych
 • oraz konkurs zadaniowy;
 • na okładce reklama książki "Bryłki dla każdego", a na wkładce reklama Centrum Nauki Kopernik.
W numerze 10/2010 (367)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 10 listopad 2010 (367)w Matematyce dawniej i dziś o  Erneście Zermelo, który stworzył podstawy współczesnej teorii mnogości;
 • w Nauczaniu matematyki hazardowe zadania w nauczaniu rachunku prawdopodobieństwa oraz wielkości średnie w figurach geometrycznych;
 • w dziale dla SP i GIM ćwiczenia przed sprawdzianem klas VI oraz zadania z ułamków zwykłych i liczb dziesiętnych;
 • w dziale dla LO amerykański powszechny test z matematyki na poziomie maturalnym oraz zadania dotyczące proporcjonalności;
 • w Informatyce w szkole o nauce o funkcjach z GeoGebrą;
 • w Wydarzeniach o nagrodzie Paliczki dla uczniów VIII LO w Katowicach, o Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków i o I Konferencji GeoGebry;
 • w Mister Mat o przybliżaniu innych rozkładów rozkładem normalnym
 • oraz recenzja książki "Przygoda z niemożliwymi kształtami"
 • zaś na okładce reklama budzącej kontrowersje Olimpiady Logiczno-Matematycznej.
W numerze 9/2010 (366)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 9 październik 2010 (366)w Matematyce dawniej i dziś o  Emmie Noether - najważniejszej kobiecie w historii matematyki;
 • w Nauczaniu matematyki pośmiertne wspomnienie o Martinie Gardnerze - największym popularyzatorze matematyki u uwagi o rozwiązywaniu równań z wartością bezwzględną;
 • w dziale dla SP i GIM zadania egzaminacyjne z Norwegii;
 • w dziale dla LO o ciekawym zadaniu maturalnym,
 • w Informatyce w szkole o tworzeniu narzędzi w GeoGebrze;
 • w Wydarzeniach o konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki;
 • w Mister Mat o rozkładzie normalnym
 • oraz Konkurs Zadaniowy.
W numerze 8/2010 (365)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 wrzesień 2010 (365)w Matematyce dawniej i dziś o rosyjskim matematyku Nikołaju Łuzinie i jego trudnej drodze do matematyki;
 • w Nauczaniu matematyki wspomnienia szkolne Antoniego Kościelskiego;
 • w dziale dla SP i GIM - ocena sprawdzianu dla klas VI i egzaminu gimnazjalnego;
 • w dziale dla LO - zadania o przedziałach liczbowych, uwagi o egzaminie maturalnym, zadania z matury litewskiej i o rozwiązywaniu równań i nierówności z wartością bezwzględną;
 • w Informatyce w szkole o konstrukcjach geometrycznych za pomocą GeoGebry;
 • w Mister Mat o ciągłych rozkładach prawdopodobieństwa (jednorodnym, liniowym, trójkątnym i wykładniczym).
W numerze 7/2010 (364)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 7 lipiec/sierpień 2010 (364)w Matematyce dawniej i dziś o współpracy jednego z największych brytyjskich matematyków przełomu XIX i XX wieku - Godfreya Hardy'ego i genialnego hinduskiego matematyka-samouka - Srinivasy Ramanujana;
 • w Nauczaniu matematyki próba kompleksowego spojrzenia na polski system edukacji matematycznej: od podstawy programowej, przez system egzaminów, aż po kształcenie nauczycieli w świetle badań nad nauczaniem matematyki przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, a także o nauczaniu konstrukcji geometrycznych;
 • dla SP i GIM są zagadki dotyczące liczb naturalnych, a dla LO graficzne rozwiązanie równania uwikłanego, litewskie zadania egzaminacyjne, oraz karty pracy dotyczące równań i nierówności z wartością bezwzględną;
 • w Informatyce w szkole kolejny odcinek przewodnika po programie GeoGebra;
 • w Zadaniach o ciekawych własnościach liczb i iloczynów palindromicznych, o złożeniach wielomianów oraz zadania konkursowe;
 • w Korespondencji o święcie liczby pi w Katowicach oraz o dokładnym mnożeniu liczb spoza zakresu kalkulatora;
 • w MisterMat - zmienne losowe o rozkładzie ciągłym.
W numerze 6/2010 (363)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 6 maj 2010 (363)w Matematyce dawniej i dziś o trzech przedstawicielach dziedziny nazywanej podstawami matematyki: Gottlobie Frege, Alfredzie Whiteheadzie i Bertrandzie Russellu;
 • w Nauczaniu matematyki o roli rysunku i przyborów geometrycznych i o teorii sytuacji dydaktycznych;
 • w dziale Liceum uwagi o zadaniach maturalnych i sposobach rozwiązywania nierówności modułowych;
 • w Zadaniach równania z wartością bezwzględną, złożenia i miejsca zerowe funkcji oraz diagnoza w norweskich szkołach podstawowych;
 • w Informatyce w szkole o wykorzystaniu programu GeoGebra na lekcjach matematyki;
 • w Wydarzeniach o konferencji kończącej projekt "Strategia nauczania matematyki w Polsce" i o Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki;
 • w MisterMat - dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa.
W numerze 5/2010 (362)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2010 (362)Przedstawienie sylwetki niemieckiego matematyka o polskich korzeniach - Hermanna Minkowskiego.
 • W Nauczaniu matematyki o wyrażeniach algebraicznych, o popularnonaukowych wykładach z matematyki oraz o działalności szkół polskich na Litwie.
 • W dziale zadaniowym seria zadań na koniec szkoły podstawowej, o kartach pracy z zadaniami wyrównawczymi dla uczniów SP, ćwiczenia dotyczące zapisywania liczb w systemie rzymskim, obliczenia procentowe w liceum, ciekawe własności trójkąta Pascala oraz problemy otwarte z zakresu teorii liczb zebrane w serii "Każdy może być odkrywcą".
 • W Informatyce w szkole o modelu komputera jakim jest maszyna RAM.
 • Ponadto "Konkurs zadaniowy", recenzja skryptu Jerzego Nowika "Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej", zbiorów zadań "Jeśli lubisz matematykę" Witolda Bednarka oraz "Matematyka dla odważnych" Jana Kowalika i Tomasza Szweda (stanowiącej archiwum opolskich małych olimpiad matematycznych) oraz aforyzmów matematycznych "O matematyce nie tylko poważnie" Kazimierza Skórzyńskiego.
 • W słowniczku polsko-angielskim "Zmienne losowe dyskretne". 
W numerze 4/2010 (361)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2010 (361)Bohaterem numeru jest Dawid Hilbert i jego słynne problemy - najważniejsze wyzwania stojące przed matematykami XX wieku.
 • W Informatyce dawniej i dziś filozoficzne spojrzenie na konsekwencje powszechnego używania komputera.
 • W Nauczaniu matematyki o problemie implikacji prostej i odwrotnej, twierdzenie o stosunku pól trójkątów mających wspólny kąt, układy nierówności, o pewnej własności ciągu Fibonacciego, o pewnej własności wielokątów foremnych, tematyczny zestaw dla SP o dzieleniu tabliczki czekolady oraz zadania maturalne z Norwegii.
 • W Bibliografii recenzja książki Witolda Więsława Matematyka w Polsce ery Oświecenia.
 • W Słowniczku polsko-angielskim o prawdopodobieństwie warunkowym.
W numerze 3/2010 (360)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2010 (360)Bohaterem numeru jest włoski matematyk Giuseppe Peano, który wskazał m.in. ciągłe odwzorowanie odcinka na kwadrat zwane krzywą Peana. W rodzinnym mieście wystawiono mu pomnik w kształcie jednej z takich krzywych. Był też twórcą sztucznego języka interlingwa, zwanego "łaciną bez końcówek".
 • W Nauczaniu matematyki jest głos w dyskusji o problemie tablic na egzaminie maturalnym, omówienie wyników próbnej matury (matura jest powszechna, próba była dobrowolna) oraz II część norweskich zadań maturalnych. Jest też polemika wrocławskiego nauczyciela z matematykiem amerykańskim, który swoje poglądy w "Lamencie matematyka" przedstawił w numerach 9, 10/2008 i 2/2009.
 • W dalszej części działu znajdziemy zastosowanie pojęcia sprzężenia do liczb niewymiernych, uogólnienie własności rzutów wierzchołka trójkąta na jego dwusieczne, zadania o trapezie. Jest też karta pracy do działań na liczbach całkowitych.
 • W Informatyce i nauczaniu znajdujemy prezentacje wykorzystywanego często w gimnazjach programu POV-Ray, za pomocą którego można tworzyć trójwymiarowe obrazy, podając ich opis. 
 • Wśród Zadań znajdują się też: rozwiązanie problemu nieskończonej liczby punktów okręgu jednostkowego o współrzędnych będących niewymiernościami kwadratowymi, ciekawostki dotyczące własności potęgowania i niestandardowe zadania o równaniach kwadratowych. Ponadto jest gra ćwicząca biegłość w rachunkach pamięciowych i konkurs zadaniowy.
 • W słowniczku polsko-angielskim jest wstęp do zagadnień związanych z prawdopodobieństwem.

W numerze 2/2010 (359)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 2 luty 2010 (359)Bohaterem numeru jest francuski matematyk, fizyk i astronom Henri Poincaré.
 • W Nauczaniu matematyki można przeczytać c.d. artykułu o kształtowaniu pojęć matematycznych, poznać zadania z egzaminu kończącego naukę matematyki na poziomie średnim w szkołach norweskich, jest propozycja rozwiązania jednego z zadań matury próbnej, przykładowy zestaw na egzamin gimnazjalny, kolejny odcinek zadań na obliczenia procentowe, ciekawy przykład równania funkcyjnego oraz ciekawostki liczbowe.
 • W Bibliografii znajdujemy recenzję książki "Alfred Tarski. Życie i logika".
 • W słowniczku polsko-angielskim opisane są zagadnienia z kombinatoryki.
W numerze 1/2010 (358)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 1 styczeń 2010 (358) W Matematyce dawniej i dziś przedstawiono sylwetkę niemieckiego matematyka Feliksa Kleina - twórcy m.in. powierzchni zwanej butelką Kleina i znanego modelu geometrii Bolyai-Łobaczewskiego - i jego wizję nauczania matematyki zawartą w tzw. programie erlangeńskim i programie merańskim. Cytowany jest też fragment odczytu Kleina wygłoszonego w USA, dotyczącego systemu organizacji studiów matematycznych w Getyndze.
 • W Nauczaniu matematyki można przeczytać o kształtowaniu pojęć matematycznych i o umiarze w formalizowaniu języka matematyki szkolnej, zapoznać się z uwagami redakcji dotyczącymi próbnej matury i kolejnym cyklem zadań bankowych na obliczenia procentowe. Jest też karta pracy dla SP dotycząca pól wielokątów oraz zabawy z liczbami. Są ciekawe obserwacje dotyczące wielokątów foremnych, których liczba boków jest wielokrotnością czwórki, podciągów ciągów arytmetycznych i odchylenia standardowego. Jest krytyczna analiza zadania o ramce i wywiad z urzędniczką warszawskiego KO dotyczący reformy nadzoru pedagogicznego.
 • W dziale Zadania przedstawiono wybór problemów z L MOM, jest też konkurs zadaniowy.
 • W słowniczku polsko-angielskim omówiono własności relacji.
W numerze 11/2009 (357)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2010 (357)Na okładce i w Matematyce dawniej i dziś wreszcie kobieta - Zofia Kowalewska - rosyjska matematyczka, która studiowała u najlepszych uczonych swoich czasów i przecierała drogę kobiet do naukowej kariery. Są tu też artykuły o twierdzeniu Cauchy'ego-Kowalewskiej, dotyczącym rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych, i twierdzeniu Feynmana, dowodzonym za pomocą przekształceń afinicznych.
 • W Nauczaniu matematyki jest artykuł o metodzie analizy położenia miejsc zerowych w celu rozwiązania równania kwadratowego z parametrem i kolejny odcinek obliczeń procentowych. Są dość trudne zadania o prędkości rozwiązywane z wykorzystaniem ważonej średniej harmonicznej i omówienie systemy nauczania w Norwegii, w tym nauczania matematyki na poziomie szkoły średniej. Są też uwagi dotyczące próbnej matury i sposobu oceniania zadań maturalnych.
 • W Zadaniach są tematyczne zestawy o gwiazdkach i choinkach, zadania dla kółek w LO, ciekawe zadanie o pierwiastkach wielokrotnych wielomianów i omówienie jednego z zadań konkursowych.
 • W Kronice zamieszczono informacje o różnych konkursach: LX OM, L MOM, III Środkowoeuropejskiej OM, XXXI KPUzM i XXIII Mistrzostwach w GMiL. 
 • W słowniczku polsko-angielskim pojawia się temat relacje.
W numerze 10/2009 (356)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 10 listopad 2009 (356) W Matematyce dawniej i dziś zaprezentowano sylwetkę mało znanego szwedzkiego matematyka Gösty Mittag-Lefflera, pierwszego redaktora znanego skandynawskiego czasopisma "Acta Mathematica".
 • W Nauczaniu matematyki esej o wyższości sprowadzania do niedorzeczności nad autorytarnymi zakazami oraz uwagi o wykorzystaniu gier planszowych do rozwijania logicznego myślenia i ciekawostki liczbowe. Są też ciekawe przykłady zadań wiązanych z prędkością oraz zadań realistycznych dotyczących ilorazu różnicowego.
 • W Zadaniach przedstawiono własności trapezu wpisanego w okrąg i jednocześnie opisanego na okręgu, ciekawe nierówności funkcyjne i własności sumy wielomianu z funkcją wykładniczą. Jest też zestaw tematyczny dla SP, zadania z bydgoskich zawodów im. Rejewskiego i konkurs zadaniowy.
 • W Bibliografii prezentowana jest książka "Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka".
 • W słowniczku polsko-angielskim opisano własności działań na zbiorach. 
W numerze 9/2009 (355)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 9 październik 2009 (355)w Matematyce dawniej i dziś biografia Georga Cantora - twórcy teorii mnogości,
 • w Nauczaniu matematyki zadania w formie zagadek, o typowych błędach w zadaniach z rachunku prawdopodobieństwa, o kolorowaniu map, których kontur jest linią zamkniętą, o geometrycznych własnościach średniej arytmetycznej, geometrycznej i kwadratowej, o własnościach sumy kwadratów odległości punktów od wierzchołków wielokąta, o ciekawych związkach miarowych w stożku, równania z cechą i mantysą, informacja o portalu nauczyciel.pl, relacja z pierwszego gdańskiego seminarium nauczycieli matematyki, miniwywiad z byłym wiceministrem EN prof. Zbigniewem Marciniakiem,
 • w Nauczaniu informatyki przykład tematu do pracy metodą webquestu, o rozwiązywaniu zadań metodami probabilistycznymi,
 • w Zadaniach zestaw dla gimnazjum oraz seria zadań dotyczących potęgi punktu względem okręgu,
 • w Korespondencji dowód niewymierności pierwiastka z iloczynu kolejnych liczb naturalnych, 
 • w słowniczku polsko-angielskim działania na zbiorach.

 

W numerze 8/2009 (354)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 wrzesień 2009 (354) w Matematyce dawniej i dziś biografia Gastona Darboux - francuskiego geometry i analityka z XIX w.
 • Nauczaniu matematyki omówienia zadań z matury 2009 i nietypowych uczniowskich rozwiązań oraz zadania dotyczące wymierności liczb, procentów, własności trójkątów i czworokątów oraz funkcji kwadratowej. Wykorzystanie kostek domina do dowodzenia własności liczb Fibonacciego. O kwadratach będących sumami kwadratów.
 • w dziale Zadania o arytmetycznych rozwiązaniach zadań z treścią, zestaw zadań dla SP, zadania I stopnia z OMG, konkurs zadaniowy i różne rozwiązania zadania o wieku babci i dziadka,
 • w słowniczku angielskich terminów matematycznych - zbiory.

 

W numerze 7/2009 (353)

okładka czasopisma Matematyka nr 7 lipiec/sierpień 2009 (353)

 • w Matematyce dawniej i dziś biografia Sophusa Lie - jednego z najsłynniejszych matematyków norweskich - oraz zapis wykładu wygłoszonego podczas uroczystości odsłonięcia we Wrocławiu pamiątkowej tablicy poświęconej profesorowi Stanisławowi Hartmanowi przez jego syna - Jana Hartmana - absolwenta XVI LO, obecnie profesora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Nauczaniu matematyki rozwiązania zadań z plakatu edukacyjnego SEM "Równe sumy pól" i ciąg dalszy porad dla początkujących nauczycieli, jak przygotować lekcję. W tym numerze bardzo rozbudowana jest część zadaniowa, a przykłady dotyczą własności współrzędnych punktów leżących na okręgu, obliczeń procentowych, pól trójkątów i innych ciekawych własności tych figur, optymalizacji bez stosowania pochodnej i arytmetycznych tricków rachunkowych,
 • w dziale Zadania prezentowane zagadki dla podstawówki i gimnazjum związane tematycznie z bohaterami dziecięcych lektur,
 • w słowniczku angielskich terminów matematycznych MisterMat ciąg dalszy zastosowań wektorów do opisu położenia prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

 

W numerze 6/2009 (352)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 6 czerwiec 2009 (352)w Matematyce dawniej i dziś biografia Kamila Jordana znanego studentom matematyki z miary Jordana, krzywej Jordana i rozkładu macierzy na klatki Jordana. Podobnie do Elementów Euklidesa zawierających wykład geometrii, jego wykład analizy uznany został za wzorzec klasycznego podręcznika w tym zakresie,
 • w Nauczaniu matematyki uwagi o tegorocznej maturze i o formułowaniu celów lekcji oraz pomysły na powtórzenie wiadomości o figurach geometrycznych w SP, wprowadzenie wzoru na pole koła w GIM i lekcję o odchyleniu standardowym w LO, warto polecić kilka ciekawych zadań: elementarny problem kombinatoryczny o podziale koła cięciwami rozwiązywany za pomocą liczb zespolonych, zadanie o trójkącie prostokątnym o pierwszym polu i całkowitych promieniach okręgów wpisanych i opisanych, badanie wzajemnego położenia okręgi i hiperboli (analogiczny problem dla paraboli omówiono w numerze 9/2008), o związku pewnych własności wielokąta z liczbą jego boków i zagadki o przedziałach liczbowych,
 • w dziale Zadania test kompetencji dla SP, zadania na kółko matematyczne dla LO i konkurs zadaniowy. Jest też informacja o dwóch ogólnopolskich konkursach odbywających się w Warszawie MATMIX (organizowany przez XL LO) i MINI (organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW),
 • w MisterMat o zastosowaniu wektorów do zapisu równań prostych i płaszczyzn.

 

W numerze 5/2009 (351)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2009 (351)w Matematyce dawniej i dziś biografia Richarda Dedekinda, twórcy definicji liczb rzeczywistych oraz prezentacja znaczków pocztowych z podobiznami matematyków,
 • w Nauczaniu matematyki o stosowaniu 'metod' i 'sposobów' w obliczeniach procentowych oraz o strategii rozwiązywania zadań, zadania z geometrii: o przekątnej czworokąta oraz o środku ciężkości trójkąta, zadania minimaksowe: optymalizacja bez pochodnych, ekstremum funkcji kwadratowej, minima i maksima w równaniach, zadania arytmetyczne: ciekawostki o liczbach 1-8, część ułamkowa liczby, o sumie kwadratów,
 • w Informatyce i nauczaniu o kodowaniu znaków oraz o hipotezie Artina,
 • w dziale Przedstawiamy o zagranicznych stypendiach dla nauczycieli,
 • w dziale Zadania arytmetyka dla SP, astronomia dla GIM i zestaw na kółko dla LO,
 • w Bibliografii recenzja Listów do młodego matematyka Iana Stewarta,
 • w Korespondencji m.in. o nazwach jednostek i o zadaniach primaaprilisowych,
 • w MISTer MAT c.d. wektorów w układzie współrzędnych.

 

W numerze 4/2009 (350)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2009 (350)o Georgu Riemannie pisze Roman Duda,
 • o różnicy między zdrowym rozsądkiem, a schematami oceniania arkuszy egzaminacyjnych,
 • powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych,
 • zestaw przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego,
 • o pożytku z poszukiwaniu układu równań o znanym rozwiązaniu,
 • o niemieckiej "małej maturze",
 • tangram "jajko Kolumba",
 • w Informatyce dawniej i dziś ciąg dalszy artykułu o pracach Jacquesa Herbrandta,
 • zadania tematyczne o jajku,
 • konkurs zadaniowy,
 • w Mister Mat o wektorach w układzie współrzędnych.

 

W numerze 3/2009 (349)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2009 (349)o włoskiej szkole geometrii różniczkowej pisze prof. Marek Kordos,
 • o metodach sprawiedliwego podziału,
 • o programie nauczania i wymaganiach maturalnych we Włoszech,
 • o automatyzacji dowodzenia twierdzeń matematycznych,
 • zadania przygotowawcze do obowiązkowej matury 2010,
 • zadania giełdowe dla gimnazjum,
 • zadania o NWD i NWW,
 • zadania dla kółek matematycznych w SP i GIM,
 • propozycja zadań z testu kompetencji dla gimnazjum,
 • doniesienia z konferencji metodycznej Childrens' Mathematical Education,
 • recenzja książki Nie bój się pochodnej
 • w słowniczku polsko-angielskim - wektory.

 

W numerze 2/2009 (348)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 2 luty 2009 (348)biografia pochodzącego z Legnicy Leopolda Kroneckera,
 • o krytycznym myśleniu i bezkrytycznym nauczaniu na poziomie wczesnoszkolnym pisze prof. Zbigniew Semadeni,
 • trzecia część Lamentu matematyka krytykuje rewelacyjny skądinąd pomysł "dowodów tabelkowych". Dobry pomysł to nie wszystko, trzeba umieć go jeszcze zapisać,
 • zagadki arytmetyczne dotyczące liczb 2008 i 2009,
 • cykl tematyczny zadań walentynkowych,
 • zadania testowe przygotowane przez CKE na powszechną maturę z matematyki,
 • zadania na koło matematyczne w liceum,
 • dowcipne zadanie z geometrii trójkąta,
 • konkurs zadaniowy,
 • w słowniczku polsko-angielskim - rozwiązywanie trójkątów.

 

W numerze 1/2009 (347)

okładka czasopisma Matematyka nr 1 styczeń 2009 (347)

 • W Matematyce dawniej i dziś przedstawiono sylwetkę Charlesa Hermite'a, znanego głównie z dowodu przestępności liczby e. Jest też okolicznościowy wierszyk o tej liczbie.
 • w Nauczaniu podano konspekt lekcji o mierzeniu kątów oraz treningowy arkusz maturalny. Jest też esej o praktycznych zastosowaniach matematyki i pożytku z jej uczenia oraz pomysł na projekt dotyczący rozpinania sieci minimalnych między punktami płaszczyzny,
 • w Zadaniach cykl tematyczny dla SP tym razem związany z napadami i złodziejami (choć ma to dość wątpliwą wymowę wychowawczą), zestaw zadań dotyczących własności funkcji różnowartościowych, zadania z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej oraz konkurs na rozwiązanie zadań z plakatu edukacyjnego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej,
 • jest też kronika wydarzeń dydaktycznych w roku 2008,
 • w słowniczku polsko-angielskim pojawiają się tożsamości trygonometryczne.

 

W numerze 10/2008 (346)

okładka czasopisma Matematyka nr 10 grudzień 2008 (346)

 • przedstawiona jest sylwetka brytyjskiego matematyka Arthura Cayley'a - twórcy abstrakcyjnej definicji grupy, znanego z konstrukcji oktaw, czyli struktury liczbowej w przestrzeni ośmiowymiarowej,
 • znalazły się tu kontynuacje tekstów z poprzedniego numeru o nauczaniu matematyki we Włoszech i w USA. Jest też projekt nowej podstawy programowej do liceum,
 • jest ciekawa propozycja konkursu dla każdego ucznia SP realizowanego przez 5 tygodni na każdej lekcji matematyki oraz zadania na Gwiazdkę, również dla SP. Jest też kilka ciekawych pytań o własności największego dzielnika liczby,
 • w słowniczku polsko-angielskim prezentowane są podstawowe pojęcia z trygonometrii.

 

W numerze 9/2008 (345)

okładka czasopisma Matematyka nr 9 listopad 2008 (345)

 • bohaterem odcinka historycznego jest Pafnucy Lwowicz Czebyszew - matematyk rosyjski kojarzony głównie z problemami gęstości rozkładu liczb pierwszych i prawem wielkich liczb. Okazał się być również zapalonym reformatorem oświaty,
 • w Nauczaniu matematyki znajdujemy projekt podstawy programowej dla gimnazjum i eseje o organizacji systemu nauczania we Włoszech i edukacji matematycznej w USA. Jest scenariusz lekcji o ciągach arytmetycznych uzupełniony ciekawymi pytaniami problemowymi. Są też rady, jak prowadzić konstruktywną dyskusję z uczniami oraz problemy zadaniowe związane z nierównościami funkcyjnymi, wzajemnym położeniem okręgu i paraboli oraz zginaniem kartki papieru w określoną liczbę warstw,
 • w Nauczaniu informatyki mowa jest o poszukiwaniu rekordowych liczb pierwszych,
 • w dziale zadaniowym jest zestaw tematyczny dla SP, zadania o wieku członków rodziny, rozwiązanie jednego z zadań OMG oraz zestaw z Kujawsko-Pomorskich Zawodów Matematycznych im. Rejewskiego,
 • w słowniczku polsko-angielskim zaprezentowano rozmaite przykłady błędnych rozumowań.

 

W numerze 8/2008 (344)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 8 październik 2008 (344)przedstawiono sylwetkę Karla Weierstrassa - matematyka, któremu zawdzięczamy sformalizowanie podstawowych definicji analizy, czyli uporządkowanie bałaganu ciągnącego się od czasów Newtona,
 • w Nauczaniu matematyki zaprezentowano projekt nowych podstaw programowych dla I i II etapu edukacji matematycznej (nauczanie zintegrowane i SP) i esej o edukacji matematycznej w USA. Są scenariusze lekcji dotyczących funkcji liniowej i kwadratowej oraz przekrojów graniastosłupów i ostrosłupów. Są też ciekawe zadania dotyczące elementarnych nierówności, łamigłówki o wieku członków rodziny, oraz zadania geometryczne - optymalizacyjne i dotyczące średnich,
 • w dziale zadaniowym jest zestaw tematyczny dla SP, zadania finałowe ze Śląskiego Konkursu Matematycznego, zagadkowe kalambury i ciekawe przykłady zadań na kółko gimnazjalne, dotyczące procentów i nierówności trójkąta,
 • w Bibliografii  zamieszczono recenzję książki dostępnej na polskim rynku tylko za pośrednictwem zagranicznych księgarni wysyłkowych - The Balik Swan. The Impact of the Highly Improbable, dotyczącą ryzyka operacji giełdowych,
 • w słowniczku polsko-angielskim pokazano opatentowany w krajach anglosaskich niezwykle ciekawy pomysł na to, jak nauczyć przeprowadzania i notowania dowodów. To ciekawa kontrpropozycja dla powszechnego w naszej szkole "machania rękami" lub zapisywania długich stron niejasnych i często pełnych luk wywodów. Rzecz jest warta polecenia nie tylko osobom zajmującym się nauczaniem matematyki w języku angielskim.

 

W numerze 7/2008 (343)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 7 wrzesień 2008 (343)bohaterem numeru jest George Boole - genialny irlandzki samouk, nauczyciel i matematyk, twórca nowoczesnej logiki. Do tematyki współczesnej logiki nawiązuje też artykuł w dziale Informatyka dawniej i dziś,
 • w Nauczaniu matematyki  znalazła się dyskusja o zadaniach maturalnych i kilka ciekawych pomysłów metodycznych, dotyczących m.in. własności czworokątów, prostopadłości prostych i rozwiązywania zadań metodą klasyfikowania. Są też scenariusze lekcji poświęconych dodawaniu pisemnemu oraz równaniu prostej i paraboli,
 • w dziale zadaniowym znajdziemy zestaw tematyczny dla szkół podstawowym i zadania z I stopnia OMG. Zaś w słowniczku polsko-angielskim przedstawiono różne metody dowodzenia twierdzeń geometrycznych. 

 

W numerze 6/2008 (342)

okładka czasopisma Matematyka nr 6 czerwiec 2008 (342)

 • w Matematyce dawniej i dziś prezentowana jest postać Josepha Liouville'a - odkrywcy liczb przestępnych - i wspomnienie o Hugonie Steinhausie. Ta ostatnia postać przewija się też w recenzji książki Romana Dudy Lwowska Szkoła Matematyczna, zamieszczonej w Bibliografii.
 • w Nauczaniu matematyki można znaleźć: konspekt lekcji o wprowadzaniu liczb niewymiernych, konspekt lekcji Skala i plan, omówienie błędów w zadaniach maturalnych, uwagi o wprowadzaniu warunku prostopadłości prostych,badanie symetrii prostych w różnych położeniach na płaszczyźnie, zadania o ważeniu na wadze szalkowej (lub płaceniu za zakupy) przy ustalonym zestawie odważników (monet), ciekawe zadanie o czworokącie z kilkoma rozwiązaniami, projekt uczniowski o łączeniu punktów na różnych powierzchniach nieprzecinającymi się drogami,
 • w Informatyce dawniej i dziś przedstawiono kilka elementarnych sposobów obliczania liczby pi,
 • w Zadaniach zestaw o piłce nożnej dla SP, łamigłówkowe zadania o wieku, ciekawostki arytmetyczne związane z numerem roku 2008, ciekawostki o ciągach,
 • kolejny rozdział Mister-Mat poświęcony jest dowodzeniu indukcyjnemu.

 

W numerze 5/2008 (341)

  okładka czasopisma Matematyka nr 5 maj 2008 (341)

 • w Matematyce dawniej i dziś jest biografia Hermana Grassmanna - matematyka-samouka z XIX-wiecznego Szczecina zajmującego się podstawami algebry liniowej oraz próba formalnego wywiedzenia wzoru na pole prostokąta.
 • w Nauczaniu matematyki znajdujemy:kontynuację artykułu z numeru 10/2007 o problemach uczniów ze szkolną algebrą, wskazówki dotyczące metodologii mierzenia długości, wyprowadzenie wzoru na iloczyn logarytmów (tu przydarzył się autorowi i redakcji paskudny błąd - pomylone zostały prawa przemienności oraz rozdzielności!), twierdzenie Ptolemeusza o czworokącie wpisanym w okrąg - kolejne znane ciekawe i elementarne twierdzenie, które rzadko pojawia się w zadaniach szkolnych, a często w konkursowych, ćwiczenie biegłości w przekształcaniu wykresów funkcji trygonometrycznych w formie kart pracy - pomysł raczej archaiczny przy powszechnej obecności komputerów i kalkulatorów graficznych, turniej matematyczny z zakresu podzielności,
 • w dziale Informatyka i nauczanie z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi przedstawiono kilka algorytmów jej obliczania,
 • w Zadaniach zamieszczono po jednym zestawie na kółko dla SP i Gim,
 • w Korespondencji znajdziemy ciekawą polemikę na temat modnego i często bezmyślnego upraktyczniania zadań matematycznych na siłę,
 • Mister-Mat poświęcony jest różnym rodzajom dowodów.

 

W numerze 4/2008 (340)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 4 kwiecień 2008 (340)w dziale Matematyka dawniej i dziś prof. Marek Kordos przybliża postać irlandzkiego matematyka Williama Hamiltona - wynalazcy kwaternionów, a prof. Jan Waszkiewicz recenzuje książkę swojego niemieckiego kolegi Matematyka a wojna,
 • w Nauczaniu matematyki są scenariusze lekcji o porównywaniu różnicowym i ilorazowym oraz zastosowaniach funkcji homograficznej. Ponadto są ciekawe uwagi o podzielności i o błędach w rozwiązywaniu układów równań spowodowanych nierównoważnością dodawania równań stronami. Są też eseje o konieczności powszechnego kształcenia matematycznego i ocena skuteczności tego nauczania na poziomie klas I-III,
 • w Zadaniach autorskie propozycje arkuszy egzaminacyjnych dla SP, GIM i zestaw maturalny. Jest też Konkurs zadaniowy, garść ciekawych pytań ze statystyki oraz potęg i logarytmów, a także wybrane zadania z konkursu w grach logicznych dotyczące wieku. W takim zestawieniu widoczny jest ogromny kontrast - w zadaniach egzaminacyjnych unika się jak ognia konieczności myślenia, odpytując z podstawowych pojęć i jednoetapowych czynności. Smutne te egzaminy.
 • Mister-Mat poświęcony jest indukcji przyrodniczej i myśleniu intuicyjnemu.

 

W numerze 3/2008 (339)
 • okładka czasopisma Matematyka nr 3 marzec 2008 (339)patronem numeru jest Peter Gustav Lejeune-Dirichlet. Dowiadujemy się o jego życiu i najważniejszych osiągnięciach matematycznych,
 • w dziale Nauczanie matematyki są m.in. cztery propozycje lekcji dla szkół podstawowych dotyczące własności czworokątów (z gotowymi materiałami). Oprócz tego jest scenariusz lekcji w kl. II gimnazjum dotyczący punktu przecięcia wysokości w trójkącie (ortocentrum). Artykuł Inspirujące puzzle zawiera propozycję prostej pomocy naukowej - swoistego tangramu, rozwijającego wyobraźnię geometryczną,
 • w dziale Zadania znajdujemy zestaw dotyczący zasady szufladkowej Dirichleta dla różnych poziomów nauczania z rozwiązaniami oraz przykładowe zadania maturalne, pokazujące jak będzie wyglądał obowiązkowy egzamin w 2010 r.
 • Mister-Mat opisuje różne aspekty myślenia dedukcyjnego i związaną z nim terminologię.

 

Powrót na górę strony