Muzeum Mineralogiczne UWr

Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego jest najstarszym tego typu muzeum w Polsce. Posiada bogate zbiory mineralogiczne zaliczane do największych w kraju. Liczą ponad 27 tysięcy okazów, w tym: ok. 7,5 tys. minerałów zebranych z obszaru Polski, ponad 19 tys. minerałów pochodzących z różnych miejsc na świecie, ponad 400 kamieni szlachetnych i ozdobnych oraz największy w kraju zbiór meteorytów.


Muzeum Geologiczne UWr

Kolekcja Muzeum liczy ponad 20 000 okazów o znacznej wartości naukowej i dydaktycznej. Zgromadzone są one w pięciu zbiorach: regionalnym, stratygraficznych - paleozoologicznym i paleobotanicznym, dydaktycznym oraz szlifów i preparatów. Zbiory pochodzą z zachowanych kolekcji przedwojennego muzeum oraz zostały zebrane lub podarowane po roku 1945.


Muzeum Przyrodnicze UWr

Muzeum Przyrodnicze UWr powstało z połączenia dawnych muzeów zoologicznego, botanicznego oraz zielnika (herbarium). Kolekcje bezkręgowców, owadów, ptaków, ssaków, ryb, gadów i płazów oraz ziół prezentowane są na kliku tematycznych wystawach stałych. Celem ekspozycji jest pokazanie różnorodności świata roślin i zwierząt, a także edukacja i zwrócenie uwagi na piękno przyrody.


Muzeum Iluzji we Wrocławiu

Wystawa łączy iluzję ze sztuką i wynalazkami naukowymi. Wykorzystuje zjawiska optyczne i fizyczne, żeby oszukać ludzkie zmysły. Obok klasycznych złudzeń optycznych można tu eksperymentować z tworzeniem cieni, rysowaniem światłem lub odwiedzić "świat do góry nogami".


Magia matematyki

Podtytuł książki "Ćwiczenia aktywne w nauczaniu... nie tylko matematyki" dobrze oddaje charakter tej książki, która może być pomocna nauczycielom i rodzicom we wzbogaceniu standardowego nauczania matematyki w ćwiczenia manualne i konstrukcyjne, logiczne i geometryczne oraz zabawy i gry dydaktyczne. Niektóre z omawianych w książce zagadnień można wykorzystać na lekcjach przy omawianiu działań na liczbach naturalnych, ułamków, symetrii osiowej, twierdzenia Pitagorasa czy wielokątów foremnych.

Powrót na górę strony