Nauczyciel w szkole. Jak przeżyć szkołę

PORADNIK. Czy niemiecki nauczyciel może napisać książkę, w której opowie o problemach niemieckiej szkoły i jej nauczycieli tak, by z zaciekawieniem sięgnął po nią polski nauczyciel? Jak najbardziej, bowiem szkoła i jej problemy są wszędzie takie same. Nauczyciele na całym świecie poddawani są krytyce ze względu na długie wakacje, niewielką liczbę godzin pracy w tygodniu itp. Tak samo spotykają się z agresją ze strony uczniów, przerzucaniem przez rodziców obowiązku wychowania na szkołę i ogromem bezsensownej pracy papierkowej. Książka próbuje rozprawić się z mitami związanymi z pracą nauczyciela, mówi szkolnej codzienności i o ciekawych pomysłach na ułatwienie sobie pracy.


Jak uczyć matematyki dziecko autystyczne?

Gdyby ktoś znał odpowiedź na tytułowe pytanie, z pewnością otrzymałby Nagrodę Nobla. Trudności w uczeniu się matematyki doświadcza wielu uczniów, także tych, którzy nie mają żadnych zaburzeń. Metodycy stale poszukują skutecznych sposobów nauczania, które pozwalałyby na osiągnięcie celów edukacyjnych przez każdego ucznia. Jednak w przypadku dzieci o mniej typowym rozwoju, znalezienie skutecznych metod nauczania jest dodatkowo utrudnione. Jak sobie radzić z tym problemem?


Jak napisać opinię do poradni?

Nierzadko zdarza się, że nauczyciel musi napisać opinię do poradni pedagogiczno - psychologicznej na temat ucznia, który ma poważne problemy z matematyką. W internecie można znaleźć zaledwie ogólne schematy takich opinii. Szczegóły trzeba dopracować samemu. Jednak ważne jest, aby osoba diagnozująca ucznia w takiej poradni otrzymała od nauczyciela przedmiotu pełne informacje potrzebne do dalszego zajęcia się problemem. Jak zatem taka opinia nauczyciela przedmiotu powinna wyglądać i co zawierać?  


Lęk dziecka przed szkołą

Do wychowawcy III klasy gimnazjum zgłasza się rodzic z prośbą o pomoc. Jego dziecko przesadnie przejmuje się szkołą. Uczy się dużo, co nie zawsze ma odzwierciedlenie w ocenach. Stale martwi się, czy nauczy się na sprawdzian, czy zdąży odrobić lekcje. Siedzi nad nimi bardzo długo. Rodzice nie wymagają samych dobrych ocen, nie karcą, gdy dostanie jedynkę, zachęcają, by trochę wyluzował. Mimo to dziecko stale chodzi spięte. Rodzic obawia się, że stały, chorobliwy strach przed szkołą może doprowadzić dziecko do załamania. Jak mu pomóc, by nauka nie była dla niego taką udręka?


Dokąd na wycieczki?

Jeżdżąc z uczniami na wycieczki i zielone szkoły, często bywamy w miejscach, gdzie znajdują się ciekawe muzea lub inne obiekty ściśle związane z matematyką, ale nie wiemy o tym i pomijamy je w programach tych wycieczek. O takich miejscach rzadko wspominają przewodniki, informacji na ten temat nie posiadają też biura podróży współpracujące ze szkołami. Ale jest na to rada.   

Powrót na górę strony