Matematyka w Szkole

Matematyka w Szkole nr 4 (76)/2015

Pismo wychodzące od 1999 roku, w latach 2001-2010 podzielone na osobne edycje dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (patrz poniżej), od marca 2010 powróciło do jednolitej edycji wspólnej dla wszystkich poziomów edukacyjnych. Nie zmieniła się natomiast koncepcja i zawartość czasopisma, które informuje o organizacji systemu edukacyjnego w Polsce i na świecie oraz dostarcza pomysłów i gotowych materiałów na lekcje, kółka i konkursy matematyczne.


10 przykazań nauczyciela matematyki

W swojej bestselerowej książce "Jak to rozwiązać" wydanej po raz pierwszy przed ponad 65 laty i do dziś przetłumaczonej na 17 języków, znany matematyk i teoretyk nauczania matematyki - George Polya - zawarł swoje przesłanie dla nauczycieli w formie swoistego dekalogu. Dziś stał się on klasyką dydaktyki matematyki. Prezentujemy przykazania, jakie radzi zachowywać Polya, a jednocześnie zachęcamy zarówno doświadczonych jak i początkujących nauczycieli do przesyłania podobnych dekalogów lub pojedynczych przykazań stworzonych na własny użytek lub zasłyszanych od swoich Mistrzów. Najciekawsze nagrodzimy egzemplarzami książki Polyi.


GeoGebra. Wprowadzanie innowacji pedagogicznej

DYDAKTYKA. To zbiór przykładowych lekcji matematyki (z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz zajęć dla studentów prowadzonych z wykorzystaniem GeoGebry – darmowego programu do wspomagania nauczania. Łączy on narzędzia do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych, rysowania wykresów funkcji, operowania na wzorach algebraicznych z arkuszem kalkulacyjnym.


Wielościany z rurek

Budowanie krawędziowych modeli brył ze słomek do picia może być zajęciem twórczym i kształcącym geometryczną wyobraźnię. Materiał jest tani i łatwo dostępny, technika łączenia elementów bardzo łatwa, a liczba możliwych do wykonania modeli - właściwie nieograniczona, co daje im znaczną przewagę nad różnego typu klockami geometrycznymi, które zawsze nakładają na 'modelarzy' pewne ograniczenia lub dają modele nietrwałe. 


Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat

PEDAGOGIKA. Książka przeznaczona nie tylko dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy stykają się z objawami agresji u uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy mają ogromny wpływ na rozwój i poczucie wartości swojego dziecka. Opisano w niej główne czynniki, które wpływają na to, że dziecko staje się agresywne (np. sytuacja domowa, niewłaściwe zabiegi wychowawcze). Autor wskazuje kolejne etapy rozwoju agresji u dzieci, począwszy od symptomów przekory pod koniec trzeciego roku życia. Walorem książki jest to, że zamiast teorii opisuje sytuacje z życia i na ich przykładach wskazuje metody radzenia sobie z dziećmi agresywnymi.

Powrót na górę strony