październik 2022

Data ostatniej modyfikacji:
2022-11-14

Zad. 1. Liczbę 2022 przedstaw w postaci różnicy kwadratów dwóch liczb naturalnych.

Zad. 2. W kwadracie długość przekątnej jest o 2 większa od długości boku. Wyznacz pole tego kwadratu.

Zad. 3. Czy suma trzech kolejnych liczb naturalnych może być liczbą pierwszą? Odpowiedź uzasadnij

 

Wyniki: 

W październiku punkty zdobyli:

  • 3 – Emilia Cichowska II LO Lubin, Urszula Derkacz XL LO Warszawa, Klaudiusz Drzewiecki VII LO Legnica, Aleksander Kiszkowiak I TE Warszawa, Aleksandra Strzelecka LO Jarocin, Michał Węgrzyn ALO PWr Wrocław; 
  • 2 – Artur Bumażnik ZSE Jelenia Góra, Marek Chotnicki II LO Oleśnica, Jakub Garbaczewski II LO Oleśnica, Ewa Kucharska I LO Leszno, Aleksandra Niedbała L LO Warszawa, Karolina Szymandera I LO Inowrocław, Igor Wojtasik I LO Jelenia Góra, Miłosz Zakrzewski LO Tuchola; 
  • 1 – Radosław Górzyński I LO Lubin, Miłosz Olszewski I LO Głubczyce. 

 Pozostali uczestnicy otrzymali poniżej 1 punktu.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Dzielniki liczby 2022 to: 1, 2, 3, 6, 337, 674, 1011 i 2022. Zachodzi 2022 = 2022.1 = 1011.2 = 674.3 = 337.6. Szukamy liczb n i k, dla których 2022 = n2k2 = (nk)(n+k). Otrzymujemy układy równań n+k = 2022 i nk = 1 lub n+k = 1011 i nk = 2, lub n+k = 674 i nk = 3, lub n+k = 337 i nk = 6. Rozwiązania tych układów nie są liczbami naturalnymi, zatem liczby 2022 nie można zapisać w postaci różnicy kwadratów liczb naturalnych.

Zad. 2.
Oznaczmy przez a długość boku kwadratu. Wówczas długość przekątnej wynosi a√2. Z treści zadania wynika, że a√2 = a+2, skąd a = 2√2+2. Pole kwadratu wynosi a² = (2√2+2)² = 12+8√2.

Zad. 3. Wśród trzech kolejnych liczb naturalnych jedna jest podzielna przez 3 (dlaczego?), a pozostałe dwie dają z dzielenia przez 3 reszty 1 i 2 (dlaczego?). Stąd wynika, że suma tych trzech liczb jest zawsze podzielna przez 3. Aby była to liczba pierwsza, suma ta musiałaby być równa 3, ale najmniejsza taka suma to 1+2+3 = 6. Zatem suma trzech kolejnych liczb naturalnych nie może być liczbą pierwszą. Uwaga. Jeżeli przyjmiemy, że 0∈N, to 0+1+2 = 3 jest jedyną liczbą pierwszą spełniającą warunki zadania. Jednak liczba zero jest przyjmowana za naturalną w teorii zbiorów, a nie w arytmetyce.

 

Powrót na górę strony