Stypendia


Redaktor działu:
Jolanta Lazar (j.lazar(at)wcdn.wroc.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu


Program stypendialny „Klasa BGŻ”

Program stypendialny dla absolwentów gimnazjów, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów pochodzącym z niezamożnych środowisk ze wsi lub małych miast. Zapewnia naukę w renomowanych liceach (m. in. w XIV LO we Wrocławiu). Oferuje 4-letnie stypendium na pokrycie kosztów internatu, przygotowuje do prestiżowych stypendiów zagranicznych, zapewnia wieloletnie wsparcie oraz bogatą ofertę rozwoju zawodowego.


Orzeł Dolnośląski

O nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” ubiegać się mogą wybitni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może wystąpić o nagrodę tylko dla jednego kandydata.


Stypendium Fundacji "Efekt motyla"

Celem funduszu jest promowanie nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich, stwarzanie szans dzieciom ze środowisk wiejskich na włączenie w globalny obieg informacji, zapewnienie im lepszych perspektyw edukacyjnych oraz rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Warunkiem uzyskania stypendium jest mieszkanie na wsi, wysoka średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.


Fundusz Pomocy Młodym Talentom (XIX)

Stypendia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich przyznawane są od 1996 roku wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, głównie niepełnosprawnym oraz z pochodzącym z biednych rodzin. Stypendia wręczane są przez parę prezydencką w Warszawie podczas listopadowych obchodów Święta Niepodległości.


zDolny Śląsk (XXIII)

Stypendia przyznawane są corocznie od 2001 roku w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Program ma na celu docenienie i promowanie uczniów z terenu Dolnego Śląska uzdolnionych artystycznie, sportowo i naukowo oraz aktywnych społecznie. Stypendia fundowane są uczniom wszystkich typów szkół, począwszy od kl. IV SP.

Powrót na górę strony