listopad 2008

Data ostatniej modyfikacji:
2009-01-1

Zad. 1. Co występuje najwcześniej, a co najpóźniej w polskim alfabetycznym spisie liczb od jeden do miliona w kategorii wielokrotności czwórki?

Zad. 2. Napisz w użytym tu wymyślonym języku, co to jest prolostolokoląt olo wszylystkilich bolokalach rólównylych.

Zad. 3. Podane są formy czasowników języka matagalpa* i ich polskie tłumaczenia w zmienionym porządku:

idiguata, butataka, gualvali, yakati, dipalaka, yakalaguali, idiguatambira, dipalambira, gualvalam, butataguali

śpiewamy, piliście/piłyście, rysowali/rysowały, rysuję, śpiewają, płakałem, piliśmy/piłyśmy, on się kąpie, kąpiecie się, płakałeś

Ustal odpowiedniki i przetłumacz na matagalpa: płaczę, śpiewaliście/śpiewałyście, śpiewasz, pijemy, pili/piły, kąpał się.

* - Język matagalpa należy do rodziny miskito-sumo-matagalpa (misumalpa). Używa go ok. 1000 osób na zachodzie Nikaragui, w rejonie miasta Matagalpa.

 

Wyniki: 

Maksymalną możliwą ocenę (3 pkt.) za zadania listopadowe uzyskali: Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu, Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy i Wojciech Tomiczek - student z Bielska-Białej.
2,5 pkt. wywalczyli Małgorzata Wnętrzak z I LO w Kluczborku, Maciej Niemczyk z I LO w Lubinie, Maria Skrzypczak - nauczycielka z Poznania oraz grupa uczniów + nauczyciel z SP 6 w Śremie.

Po dwóch miesiącach w Lidze Lingwistycznej prowadzą:

  • 6 pkt. (na 6 możliwych!) - Wojciech Tomiczek, student z Bielska-Białej,
  • 5,5 pkt. - Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu,
    Małgorzata Wnętrzak z I LO w Kluczborku i Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy,
  • 5 pkt. - Maria Skrzypczak - nauczycielka z Poznania oraz grupa uczniów + nauczyciel z SP 6 w Śremie.

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Pierwsze jest 40, ostatnie 1336.

Zad. 2. Kwaladralat.

Zad. 3. śpiewamy = buta-t-aka, piliście/piłyście = dipa-l-ambira, rysowali/rysowały = yaka-l-aguali, rysuję = yaka-t-i, śpiewają = buta-t-aguali, płakałem = gualva-l-i, piliśmy/piłyśmy = dipa-l-aka, on się kąpie = idigua-t-a, kąpiecie się = idigua-t-ambira, płakałeś = gualva-l-am, płaczę = gualvat-i, śpiewaliście/śpiewałyście = buta-l-ambira, śpiewasz = buta-t-am, pijemy = dipa-t-aka, pili/piły = dipa-l-aguali, kąpał się = idigua-l-a

 

Powrót na górę strony