Pomoce naukowe


Redaktor działu:
Marek Matejuk (matma(at)matejuk.pl)
matematyk, przedsiębiorca z Wałbrzycha


Gra symulacyjna "Kaczki"

Gra "Symulacja przedsiębiorstwa" znana pod popularną nazwą "Kaczki" jest symulacją działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Przeznaczona jest dla grupy od 20 do 100 osób, a w zależności od liczby uczestników można rozwijać jej fabułę. Daje mnóstwo frajdy niezależnie od wieku. Dla uczniów jest okazją do ćwiczenia biegłości rachunkowej na liczbach naturalnych, ułamkach, procentach, rozwija znajomość terminologii ekonomicznej i wyobraźnię geometryczną.  


Wielościany z rurek

Budowanie krawędziowych modeli brył ze słomek do picia może być zajęciem twórczym i kształcącym geometryczną wyobraźnię. Materiał jest tani i łatwo dostępny, technika łączenia elementów bardzo łatwa, a liczba możliwych do wykonania modeli - właściwie nieograniczona, co daje im znaczną przewagę nad różnego typu klockami geometrycznymi, które zawsze nakładają na 'modelarzy' pewne ograniczenia lub dają modele nietrwałe. 


Plakaty "Mathematical Moments"

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne opracowało serię 73 plakatów promujących rozumienie i docenienie roli, jaką matematyka odgrywa we współczesnym świecie. Seria jest stale uzupełniana o nowe plakaty. Można pobrać je w wersji pdf ze strony internetowej AMS. Część jest przetłumaczona na język polski. Autorzy udostępnili prawo do produkcji i dystrybucji tych plakatów w celach niekomercyjnych.


Plakaty SEM

Plakaty edukacyjne Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej wśród innych podobnych publikacji wyróżniają się tym, że są niebanalne, prezentują elementarne, choć nieznane szerszemu gronu uczniów i nauczycieli treści geometryczne, zmuszają do zastanowienia i motywują do rozwiązania ciekawych problemów. Ich celem jest przyciąganie uwagi, intrygowanie i inspirowanie do zadawania pytań.


Plakaty z siatkami wielościanów

Nie tylko miłośników klejenia brył ucieszą kolorowe siatki różnych wielościanów wydrukowane na grubym kartonie, przygotowane do wycięcia. Wystarczy tylko taśma klejąca do połączenia krawędzi i modele gotowe. Są wśród nich bryły platońskie i atrakcyjne wielościany archimedesowe. Poradzi sobie z nimi nawet najmniej wprawny modelarz.

Powrót na górę strony