Twierdzenie sinusów

Inna nazwa:
twierdzenie Snelliusa


Twierdzenie kosinusów

Inne nazwy:

  • wzór Carnota
  • uogólnione twierdzenie Pitagorasa


Dwusieczna kąta

Definicja:
Dla kąta płaskiego to półprosta o początku w wierzchołku kąta, dzielącą go na dwa kąty przystające.

 

Własności:

  • Prosta zawierająca dwusieczną jest jedyną osią
    symetrii kąta.


Liczby Fermata

Definicja:

Liczbami Fermata nazywamy liczby postaci $2^{2^n}+1$, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną.
Przez $F_n$ oznacza się n-tą liczbę Fermata.

Powrót na górę strony