Zrób sobie choinkę

Z kilku kwadratowych kartek nawet najmniej wprawna osoba w kilka chwil złoży ekologiczną, papierową choinkę, którą można wykorzystać jako świąteczną ozdobę lub proste ćwiczenie rozwijające wyobraźnię na lekcji geometrii nawet w najmłodszych klasach.


Ośmiościan dla leniwych

To chyba najprostsza z brył wykonanych w technice origami, jaką można sobie wyobrazić, dlatego polecamy ją wszystkim początkującym, leniwym, zabieganym, posiadającym "dwie lewe ręce" lub dowolną kombinację tych cech. Na dodatek dla otrzymanego foremnego ośmiościanu można znaleźć rozmaite zastosowania, nie tylko na lekcjach matematyki.


Wielościany toroidalne

Definicja:

 Podobnie nie są toroidami inne wielościany toroidalne, czyli
powierzchnie wielościenne z genusem 1 (tzn. zawierające jedną
"dziurę").

Z łatwością można jednak podać przykłady wielościanów, które swoim
kształtem przypominają torus. Używając zaawansowanej terminologii,
powiedzielibyśmy, że są z nim topologicznie równoważne (czyli
homeomorficzne). Oczywiście nie może to być żaden wielościan platoński
czy archimedesowy, bo one nie mają "dziur". Ale dobrym modelem będzie
sześcian z wydrążonym na przestrzał prostopadłościennym "kanałem" (rys.
3). Jeszcze bardziej przypominają torus wielościenne "ramki" z rys. 4 i
5.

Rys.
3                          Rys. 4                          Rys. 5


Toroid

Definicja:
Powierzchnia obrotowa powstała przez obrót dowolnej płaskiej krzywej zamkniętej wokół osi leżącej w płaszczyźnie tej krzywej, ale nieprzecinającej jej.


Twierdzenie tangensów

Inna nazwa:
wzór Regiomontana

Sformułowanie:
W dowolnym trójkącie Jeśli a i b są długościami boków trójkąta, a α i β są miarami kątów leżących odpowiednio naprzeciwko tych boków, wówczas prawdziwa jest zależność

Powrót na górę strony