Twierdzenie Pitagorasa

Sformułowania:

  • W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.


Twierdzenie sinusów

Inna nazwa:
twierdzenie Snelliusa


Twierdzenie kosinusów

Inne nazwy:

  • wzór Carnota
  • uogólnione twierdzenie Pitagorasa


Dwusieczna kąta

Definicja:
Dla kąta płaskiego to półprosta o początku w wierzchołku kąta, dzielącą go na dwa kąty przystające.

 

Własności:

  • Prosta zawierająca dwusieczną jest jedyną osią
    symetrii kąta.

Powrót na górę strony