Toroid

Definicja:
Powierzchnia obrotowa powstała przez obrót dowolnej płaskiej krzywej zamkniętej wokół osi leżącej w płaszczyźnie tej krzywej, ale nieprzecinającej jej.


Twierdzenie tangensów

Inna nazwa:
wzór Regiomontana

Sformułowanie:
W dowolnym trójkącie Jeśli a i b są długościami boków trójkąta, a α i β są miarami kątów leżących odpowiednio naprzeciwko tych boków, wówczas prawdziwa jest zależność


Twierdzenie Pitagorasa

Sformułowania:

  • W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.


Twierdzenie sinusów

Inna nazwa:
twierdzenie Snelliusa


Twierdzenie kosinusów

Inne nazwy:

  • wzór Carnota
  • uogólnione twierdzenie Pitagorasa

Powrót na górę strony