Stożek w klatkach

Rozważać będziemy druciane klatki w kształcie szkieletów graniastosłupów prawidłowych idealnie dopasowane do stożka.


100-lecie urodzin Stanisława Hartmana

W dniach 6-7 VI 2014 w Instytucie Matematycznym UWr odbyła się konferencja wspomnieniowo-naukowa z okazji 100-lecia urodzin wrocławskiego matematyka i działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL - profesora Stanisława Hartmana. Udział wzięli w niej: rodzina, uczniowie, przyjaciele i... współwięźniowie z czasów internowania. Sesji towarzyszyła wystawa zdjęć, dokumentów i innych pamiątek po profesorze. Wykład "O etosie uczonego" wygłosił jego syn - prof. Jan Hartman z Wydziału Filozofii UJ.


Funkcje i pisanki

Czy pisankę można opisać równaniem analitycznym? Jak najbardziej, wszak matematyka jest wszędzie, nawet  w zdobionych jajkach. Najpierw sam stworzyłem moją matematyczną pisankę, a potem rzuciłem wyzwanie uczniom i podjęli je. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Przedstawiamy je w artykule. A teraz podejmij nasze wyzwania także Ty!


Międzynarodowy Dzień Napierowski

4 IV 2014 roku w rocznicę śmierci szkockiego matematyka Johna Napiera obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Napierowski w 400-lecie wynalezienia logarytmów. W 2014 roku mija bowiem 400 lat od opublikowania przez Napiera dzieła "Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio" [opis zdumiewającej zasady logarytmów], w którym ogłosił on światu swój najnowszy wynalazek. We Wrocławiu obchody Dnia Napierowskiego będą miały miejsce 12 IV 2014 o godz. 10 w Instytucie Matematycznym UWr.


Średnia długości przekątnych

Rozważamy średnią długości przekątnych n-kąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu R. Uzasadnimy (prawie elementarnie), że dla dla dużych n jest ona niemal równa 4/ R. Pokażemy też zastosowania tego wzoru. Dorosłych czytelników zapraszamy najpierw do przeczytania tekstu Średnia długości przekątnych (tylko dla dorosłych).

Powrót na górę strony