Imprezy popularnonaukowe


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Kongres Młodych Matematyków Polskich (VI)

Ma umożliwić bezpośredni kontakt najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, dla których matematyka stała się pasją, z wybitnymi naukowcami i ze sobą nawzajem. Odbywa się co 2 lata w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, pod patronatem pierwszej damy RP. Uczestników typują kuratoria oświaty i Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Każdy z nich może zgłosić referat, z których najciekawsze zostaną wygłoszone podczas Kongresu.


Wykłady z astronomii w "Trzynastce"

Popularnonaukowe wykłady adresowane są do uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych astronomią. Prowadzą je pracownicy naukowi Instytutu Astronomicznego UWr oraz Zakładu Fizyki SłońcaCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.


Piknik Naukowy (XVII)

To największa plenerowa impreza popularnonaukowa w Europie. W tegorocznej edycji zaprezentuje się 200 instytucji z 22 krajów. W specjalnych namiotach odbędzie się ponad 1000 pokazów z niemal wszystkich dziedzin wiedzy: nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Najbardziej spektakularne widowiska odbywają się na scenie głównej Pikniku. Całość relacjonuje na żywo Polskie Radio we wszystkich programach.


Szlifowanie diamentów

Jest to innowacyjny program wspierania uzdolnionych uczniów z Dolnego Śląska w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest zwiększenie motywacji młodzieży do studiowania na takich kierunkach. W założeniach ma też wyrównywać szanse w dostępie do studiów wyższych dziewczętom z małych miejscowości. Realizowany jest pod patronatem MEN ze środków unijnych. Adresowany jest do uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych.


Wrocław Games Fest (VII)

Współtwórcy festiwalu gier planszowych "Gratislavia" zapraszają na III edycję nowego wydarzenia planszówkowego, ze stołami suto zastawione najnowszymi grami czołowych wydawców polskich i zagranicznych, w tym grami strategicznymi oraz logicznymi. Organizatorzy przewidzieli wiele konkursów z nagrodami. Ideą festiwalu jest promowanie współczesnych gier planszowych jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Wstęp na imprezę jest wolny.

Powrót na górę strony