Imprezy popularnonaukowe


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Akademia Młodych Odkrywców

To cykl wykładów i pokazów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (7-16 lat), który ma zainteresować ich naukami ścisłymi. Projekt ruszył w roku 2008/09. Wzięło w nim udział 250 uczniów. Pomysłodawczynią Akademii jest Anna Hajdusianek z Instytutu Fizyki PWr. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (w piątki lub soboty) i są bezpłatne, ale obowiązują zapisy we wrześniu. Na koniec roku każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Młodych Odkrywców.


Szkolne Warsztaty Astronomiczne (XIII)

To wyjazdy terenowe w Góry Izerskie, które odbywają się dwa razy w roku począwszy od jesieni 2007. Ich celem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i nauczenie młodzieży astronomii praktycznej, a także nauka stawiania pytań na temat otaczającego nas świata i poszukiwania na nie odpowiedzi. Podczas obserwacji nieba uczniowie przeprowadzają m.in. pomiary ciemności nieba, uczą się obsługiwać mapki nieba, lunety i teleskopy oraz rozpoznawać gwiazdozbiory, gwiazdy, mgławice i planety.   


Lekcje z astronomii i pokazy w planetarium

Od 2009 roku w Instytucie Astronomicznym UWr działa Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii oferująca bogaty program zajęć dla uczniów wszystkich typów szkół, a nawet przedszkoli. Składają się nań lekcje pokazowe i największa atrakcja - seanse w planetarium. Z braku planetarium z prawdziwego zdarzenia w naszym mieście, musi nam wystarczyć to niewielkie planetarium cyfrowe zorganizowane siłami uniwersyteckich dydaktyków. 


Lekcje pokazowe z fizyki

Wydział Fizyki i Astronomii proponuje szkołom ponadpodstawowym lekcje pokazowe. Ich celem jest demonstrowanie doświadczeń, których nie dałoby się przeprowadzić w warunkach szkolnych ze względu na wysoki koszt lub niedoposażenie pracowni. Ilustrują one wiedzę z zakresu podstawy programowej fizyki. Tematyka zajęć jest co rok cyklicznie powtarzana. Zajęcia cieszą się dużą popularnością. Przeznaczone są tylko dla grup zorganizowanych i wcześniej zgłoszonych. 


Wykłady z fizyki z pokazami

Cykle wykładów popularnonaukowych na Wydziale Fizyki UWr mają wieloletnią tradycję. Mają na celu propagowanie tej trudnej, ale ciekawej dziedziny nauki. Poruszają problemy, o których uczniowie raczej nie usłyszą w szkole. Ilustrowane są zadziwiającymi doświadczeniami. Adresowane są do grup szkolnych oraz indywidualnych chętnych. Cieszą się dużą frekwencją. Wcześniejsze zgłoszenia grup nie są wymagane. Harmonogram i tematyka spotkań w danym semestrze podana jest na stronie organizatora.

Powrót na górę strony