Wrocławskie sukcesy


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Matematyk laureatem Kolumba

26 marca 2012 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała pięciu młodym badaczom stypendia 'Kolumb' na sfinansowanie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W tej grupie jest Marcin Sabok z Instytutu Matematycznego UWr. Wyjedzie na pół roku do Instytutu Badań Matematycznych im. Johna Fieldsa w Toronto, gdzie będzie prowadził badania w grupie najwybitniejszych specjalistów w zakresie.


Zamawiana matematyka bis

W 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uniwersyteckiej matematyce (jako jedynemu kierunkowi matematycznemu na Dolnym Śląsku) status studiów zamawianych. Projekt nosi nazwę "Studia pełne możliwości". Po 60 osób rozpoczynających naukę w X 2011 oraz w II i X 2012 przez trzy lata będzie otrzymywało stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie. To już druga edycja studiów zamawianych na matematyce. Pierwsza była realizowana w latach 2008-2011.


Order kawalerski dla Damy

W stulecie wręczenia nagrody Nobla polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Bronisław Komorowski uhonorował odznaczeniami państwowymi wybitne kobiety polskiej nauki. Była wśród nich prof. Ewa Damek z Instytutu Matematycznego UWr, która została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Nagroda Cara dla prof. Sysły

Pod koniec września 2010 roku w Miedzeszynie w czasie XVI Forum Teleinformatyki zostały wręczone po raz dziewiąty nagrody im. Marka Cara. Jednym z dwóch tegorocznych laureatów został prof. Maciej Sysło z Instytutu Informatyki UWr. Nagroda ta przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


Nagroda Forda dla wrocławskich matematyków

W sierpniu 2010 roku w Pitsburgu podczas dorocznego zebrania członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Matematycznego nagrodę im. Lestera Forda za najlepszy artykuł w roku akademickim 2009/2010 opublikowany w czasopiśmie "The American Mathematical Monthly" odebrało dwóch wrocławskich matematyków: Jerzy Kocik (obecnie Southern Illinois University, USA) i Andrzej Solecki (obecnie Universidade Federal we Florianopolis, Brazylia). Nagrodzony artykuł zawiera m. in. elementarne geometryczne dowody tożsamości trygonometrycznych.

Powrót na górę strony