Wrocławskie sukcesy


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Nagroda im. Lipskiego dla wrocławianina

Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego został w 2010 roku laureatem nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków. Wyróżniła go również Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, przyznając stypendium badawcze w wysokości 288 tysięcy złotych. Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest od 2005 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.


Nagroda Prezydenta Wrocławia

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu Święta Wrocławia 24 VI 2010 w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza odbyło się doroczne wręczenie tytułów honorowego obywatela miasta, nagród Wrocławia i nagród Prezydenta Wrocławia. W tym roku jedną z nich prezydent wyróżnił Małgorzatę Mikołajczyk z Instytutu Matematycznego UWr za "krzewienie wiedzy i kultury matematycznej wśród mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska".   


Wrocławianie wśród laureatów "Papierowego świata"

15 maja 2010 w MDK im. Gałczyńskiego w Krakowie wręczono nagrody tegorocznym laureatom ogólnopolskiego konkursu origami "Mój papierowy świat". W gronie wyróżnionych od kilku lat niezmiennie znajdują się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 107 z Wrocławia, uczestnicy szkolnego kółka matematycznego origami prowadzonego przez Sylwię Szczęsna-Cichoń. Uroczystość połączona była z wernisażem wystawy nagrodzonych prac.


Nagrody im. Stefana Banacha

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha (Banach Prize) za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych przyznawana jest od 2009 roku. Wartość tego wyróżnienia to 20 tysięcy zł. W pierwszych dwóch edycjach konkursu zwyciężyli młodzi matematycy z Wrocławia, absolwenci XIV LO: w 2009 - Tomasz Elsner, a w 2010 - Jakub Gismatullin. Promotor pracy Elsnera - Tadeusz Januszkiewicz - został też wyróżniony nagrodą główną PTM im. Stefana Banacha za dorobek naukowy.


Wyróżnienie dla wrocławskiej matematyki

Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniająca jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów uczelni w Polsce przyznała wyróżnienie kierunkowi "matematyka" prowadzonemu na Uniwersytecie Wrocławskim m.in. za spełnienie wymagań kadrowych, organizacyjnych i programowych w stopniu znacznie przewyższającym obowiązujące standardy. 

Powrót na górę strony