Interdyscyplinarne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Wrocławski Licealista (X)

Ten interdyscyplinarny konkurs organizuje wrocławska redakcja "Gazety Wyborczej" we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Filologiczną dla licealistów z miasta i regionu. W eliminacjach rozwiązują oni opracowane przez wrocławskich naukowców testy z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii i języka polskiego oraz sprawdzające znajomość dwóch języków obcych. 


Z matematyką na wakacjach

Od kilku lat na portalu ogłaszamy wakacyjny konkurs fotograficzny. Czekamy na zdjęcia ciekawych obiektów architektury i przyrody o matematycznych konotacjach. Tutaj prezentujemy najciekawsze prace nadesłane przez naszych użytkowników.  


Memoriada

Memoriada znana również jako Pamięciowe Igrzyska Olimpijskie (ang. World Mental Olympic Games™) to międzynarodowe zawody w zapamiętywaniu, liczeniu pamięciowym oraz szybkim czytaniu. Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów: memory, mental math i olymiad. Zawody są organizowane w cyklu olimpijskim, czyli  co cztery lata. Najbliższe odbędą się w roku 2016 w Las Vegas (USA).


KoALa (VI)

Konkurs jest wzorowany na Kangurze matematycznym i także wywodzi się z Australii, gdzie odbywa się od 2005 roku. Od 2017 roku adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (wcześniej tylko do GM i LO). W Australii i Oceanii bierze w nim udział ok. 7000 uczestników rocznie.


Świetlik Przyrodniczy (VIII)

Jest to ogólnopolski konkurs przyrodniczy "Świetlik" skierowany do uczniów SP (klasy I-VI). Ma formę testu jednokrotnego wyboru wzorowaną na matematycznym "Kangurze", jednak wcześniej uczestnicy muszą się do niego przygotować, przeprowadzając proste eksperymenty. Doświadczenia mogą być wykonywane w domu z rodzicami, na lekcjach lub na kółkach pozalekcyjnych.

Powrót na górę strony