Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "M@tando" (IV)

Konkurs organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który popularyzuje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu matematyki, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i umiejętności przeprowadzania rozumowań. W zawodach startują 3-osobowe drużyny, które zarówno rozwiązują po 10 zadań za pomocą specjalnej platformy e-learningowej. Uczniowie mogą wcześniej przygotować się do konkursu, gdyż po po zgłoszeniu ich przez szkołę do zawodów mają dostęp do zasobów platformy.


Wrocławski Konkurs Matematyczny (XIII)

Jest to konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów, wskrzeszony po wieloletniej przerwie. Honorowy patronat nad nim objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Jak rzadko w którym konkursie zadania ze wszystkich etapów mają charakter otwarty, co wymaga wykazania się umiejętnościami poprawnego argumentowania i zapisu matematycznego. 


Maks matematyczny (V)

To pomysł na połączenie konkursu matematycznego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół (z podziałem na kategorie wiekowe) i ich nauczycieli. Uczestnicy muszą zmierzyć się z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi w formie interaktywnych gier matematycznych. Od roku szkolnego 2016/17 organizowane są też internetowe konkursy językowe: Verstehen, Understand i Rozumiem.


Ogólnopolski Sejmik Matematyków (XXXIII)

Adresowany jest do uczniów liceów. Jego celem jest kształcenie umiejętności wypowiadania się na tematy matematyczne. Polega na napisaniu pracy matematycznej na dowolny temat (w szczególności na temat podany przez organizatorów). Prace nie muszą zawierać oryginalnych wyników, mogą być popularnym ujęciem tematu. Finaliści zapraszani są na 2-3 dniowe spotkanie, podczas którego prezentują swoje prace, a jury wyłania laureatów.


Zobaczyć Matematykę (VIII)

Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą narzędzi komputerowych. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnik powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując powszechnie dostępne niekomercyjne oprogramowanie i technologie. Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści.

Powrót na górę strony