Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Projekt "Euler"

Ideą projektu jest dostarczenie wyzwań matematyczno-informatycznych tym, którzy chcą się sprawdzić na pograniczu tych dwóch dziedzin. Umiejętności matematyczne są wymagane, by znaleźć rozwiązanie problemu "na papierze", natomiast informatyczne, by skutecznie je zaprogramować. Oprócz tego, aby rozwiązanie działało, należy również dążyć do tego, by było możliwie najszybsze, najbardziej eleganckie, najbardziej minimalistyczne, najbardziej czytelne i najlepiej wyczerpywało warunki zadania.


Klub 44, czyli liga zadaniowa "Delty"

Uczestnictwo w lidze polega na rozwiązywaniu zadań do wyboru: z matematyki lub fizyki, które ukazują się w każdym numerze Delty z wakacyjną przerwą, i przesyłaniu rozwiązań do redakcji. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. Zdobyte punkty są sumowane oddzielnie dla matematyki i fizyki. Z chwilą osiągnięcia 44 punktów zostaje się członkiem Klubu 44 M lub Klubu 44 F. Trzykrotne uzyskanie członkostwa Klubu daje tytuł Weterana.


Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt (VI)

Olimpiady dla dziewcząt od 10 lat odbywały się w Chinach. W roku 2012 na ich wzór zorganizowano pierwsze takie zawody w Europie. I to od razu międzynarodowe. Wzięło w nich udział 19 krajów. Polki od początku odnoszą w olimpiadzie duże sukcesy (I edycję wygrały zespołowo). Skład reprezentacji jest ustalany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, który wybiera najlepsze zawodniczki uczestniczące w OM.


Małopolski Konkurs Prac Matematycznych (XVIII)

Konkurs organizowany jest przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przez 10 lat odbywał się jako konkurs regionalny województwa małopolskiego, ale jego zasięg ma być poszerzony na cały kraj. To cieszy, gdyż jest to jeden z ciekawszych konkursów matematycznych. Polega na napisaniu pracy z matematyki, gdyż jego celem jest rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się o matematyce. 


Olimpiady przedmiotowe "Olimpus"

To komercyjny konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI SP oraz szkół średnich. Cieszy się dość dużą popularnością. Szkoła może zgłosić do niego minimum 8 osób. Zawody mają formę testu wielokrotnego wyboru z ciekawymi zadaniami o różnym stopniu trudności, które sprawdzają  zarówno wiedzę jak i zdolność logicznego myślenia. Konkurs ma trzy edycje w każdym roku szkolnym. W tej samej formule organizowane są zawody z innych przedmiotów.

Powrót na górę strony