Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt (VI)

Olimpiady dla dziewcząt od 10 lat odbywały się w Chinach. W roku 2012 na ich wzór zorganizowano pierwsze takie zawody w Europie. I to od razu międzynarodowe. Wzięło w nich udział 19 krajów. Polki od początku odnoszą w olimpiadzie duże sukcesy (I edycję wygrały zespołowo). Skład reprezentacji jest ustalany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, który wybiera najlepsze zawodniczki uczestniczące w OM.


Małopolski Konkurs Prac Matematycznych (XVIII)

Konkurs organizowany jest przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przez 10 lat odbywał się jako konkurs regionalny województwa małopolskiego, ale jego zasięg ma być poszerzony na cały kraj. To cieszy, gdyż jest to jeden z ciekawszych konkursów matematycznych. Polega na napisaniu pracy z matematyki, gdyż jego celem jest rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się o matematyce. 


Olimpiada "Olimpus"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI SP i I-III GIM. Cieszy się dość dużą popularnością. Szkoła może zgłosić do niego minimum 8 osób. Zawody mają formę testu wielokrotnego wyboru z ciekawymi zadaniami o różnym stopniu trudności, które sprawdzają  zarówno wiedzę jak i zdolność logicznego myślenia. Konkurs ma trzy edycje w każdym roku szkolnym. W tej samej formule organizowane są zawody z innych przedmiotów.


Konkursy na math.edu.pl

Serwis math.edu.pl jest organizatorem sześciu matematycznych i logicznych konkursów internetowych: Alfa, Liga zadaniowa, Problem tygodnia, Głowicjusz, Logikus oraz Testy. Każdy z nich ma inną formułę, czas trwania oraz poziom trudności i charakter zadań. Konkursy te są adresowane do wszystkich miłośników matematyki bez względu na wiek i wykształcenie. Uczestnicy zdobywają punkty, które mogą wymieniać na wybrane ze strony organizatora książki i gry edukacyjne.


Stypendiada Gimnazjalna "Plus"

Konkurs gimnazjalistów (odbywa się też w wersji Plusik dla klas 1-3 oraz Plus dla klas 4-6 SP). Zadania są typowe, podobne do rozwiązywanych na lekcjach, więc może to być forma powtórzenia wiadomości przed testem gimnazjalnym. Na pewno rozczarują uczniów uzdolnionych matematycznie. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru i odbywają się na 3 poziomach, osobno dla każdej klasy. Spośród uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów.

Powrót na górę strony