Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Konkursy na math.edu.pl

Serwis math.edu.pl jest organizatorem sześciu matematycznych i logicznych konkursów internetowych: Alfa, Liga zadaniowa, Problem tygodnia, Głowicjusz, Logikus oraz Testy. Każdy z nich ma inną formułę, czas trwania oraz poziom trudności i charakter zadań. Konkursy te są adresowane do wszystkich miłośników matematyki bez względu na wiek i wykształcenie. Uczestnicy zdobywają punkty, które mogą wymieniać na wybrane ze strony organizatora książki i gry edukacyjne.


Stypendiada Gimnazjalna "Plus"

Konkurs gimnazjalistów (odbywa się też w wersji Plusik dla klas 1-3 oraz Plus dla klas 4-6 SP). Zadania są typowe, podobne do rozwiązywanych na lekcjach, więc może to być forma powtórzenia wiadomości przed testem gimnazjalnym. Na pewno rozczarują uczniów uzdolnionych matematycznie. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru i odbywają się na 3 poziomach, osobno dla każdej klasy. Spośród uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów.


Stypendiada matematyczna dla SP "Plus"

Konkurs dla klas 4-6 SP (odbywa się też w wersji "Plusik" dla klas 1-3 oraz "Plus" dla gimnazjów). Ma formę testu z niezbyt trudnymi zadaniami - uzdolnieni matematycznie uczniowie będą raczej rozczarowani. Spośród uczestników jury wyłania stypendystów i laureatów. Nagrodą główną jest 2-miesięczne stypendium. Dodatkową nagrodą dla tzw. Złotych Orłów -  najlepszych uczestników ze szkół, które zgłosiły powyżej 100 uczniów i uzyskały najlepszy średni wynik w kraju, jest wycieczka do Paryża.


Diamentowy Indeks AGH

Jest to konkurs przedmiotowy, którego celem jest pogłębienie wiedzy z dziedzin uwzględnianych przy rekrutacji na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (dlatego oprócz matematyki odbywa się także z fizyki, chemii i geografii). Zakres wymaganej wiedzy wykracza poza obecnie obowiązująca podstawę programową z matematyki, ale zadania są standardowe o średnim poziomie trudności. Zawody odbywają się na szczeblach szkolnym, okręgowym i centralnym. 


ePIgramat (IX)

To ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał odbywa się podczas Festiwalu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dniu Święta Liczby Pi (14 marca, czyli w notacji amerykańskiej 3/14). Zawody składają się z dwóch etapów: części internetowej i finału, w którym uczestnicy (podobnie jak na wrocławskiej KOMie) słuchają krótkiego wykładu, a następnie otrzymują do rozwiązania 3 problemy z tym wykładem związane.

Powrót na górę strony