Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Spotkajmy się w Piątce (XII)

To zawody drużynowe dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z regionu wrocławskiego. Szkoła zgłasza 5-osobową drużynę (3 zawodników i 2 kibiców). Podczas konkursu zawodnicy rozwiązują zadania, a kibice łamigłówki oraz prezentują przygotowane wcześniej stroje i transparenty. Jury ocenia pracę jednych i drugich. Zwycięża drużyna, która wraz ze swoimi kibicami zdobędzie najwięcej punktów. 


Projekt "Euler"

Ideą projektu jest dostarczenie wyzwań matematyczno-informatycznych tym, którzy chcą się sprawdzić na pograniczu tych dwóch dziedzin. Umiejętności matematyczne są wymagane, by znaleźć rozwiązanie problemu "na papierze", natomiast informatyczne, by skutecznie je zaprogramować. Oprócz tego, aby rozwiązanie działało, należy również dążyć do tego, by było możliwie najszybsze, najbardziej eleganckie, najbardziej minimalistyczne, najbardziej czytelne i najlepiej wyczerpywało warunki zadania.


Klub 44, czyli liga zadaniowa "Delty"

Uczestnictwo w lidze polega na rozwiązywaniu zadań do wyboru: z matematyki lub fizyki, które ukazują się w każdym numerze Delty z wakacyjną przerwą, i przesyłaniu rozwiązań do redakcji. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. Zdobyte punkty są sumowane oddzielnie dla matematyki i fizyki. Z chwilą osiągnięcia 44 punktów zostaje się członkiem Klubu 44 M lub Klubu 44 F. Trzykrotne uzyskanie członkostwa Klubu daje tytuł Weterana.


Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt (VI)

Olimpiady dla dziewcząt od 10 lat odbywały się w Chinach. W roku 2012 na ich wzór zorganizowano pierwsze takie zawody w Europie. I to od razu międzynarodowe. Wzięło w nich udział 19 krajów. Polki od początku odnoszą w olimpiadzie duże sukcesy (I edycję wygrały zespołowo). Skład reprezentacji jest ustalany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, który wybiera najlepsze zawodniczki uczestniczące w OM.


Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Konkurs organizowany jest przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przez 10 lat odbywał się jako konkurs regionalny województwa małopolskiego, ale jego zasięg ma być poszerzony na cały kraj. To cieszy, gdyż jest to jeden z ciekawszych konkursów matematycznych. Polega na napisaniu pracy z matematyki, gdyż jego celem jest rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się o matematyce. 

Powrót na górę strony