Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Ogólnopolski Sejmik Matematyków (XXXIII)

Adresowany jest do uczniów liceów. Jego celem jest kształcenie umiejętności wypowiadania się na tematy matematyczne. Polega na napisaniu pracy matematycznej na dowolny temat (w szczególności na temat podany przez organizatorów). Prace nie muszą zawierać oryginalnych wyników, mogą być popularnym ujęciem tematu. Finaliści zapraszani są na 2-3 dniowe spotkanie, podczas którego prezentują swoje prace, a jury wyłania laureatów.


Zobaczyć Matematykę (VIII)

Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą narzędzi komputerowych. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnik powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując powszechnie dostępne niekomercyjne oprogramowanie i technologie. Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści.


Sowa Matematyczna (VI)

Konkurs adresowany do uczniów wszystkich typów szkół począwszy od klas III SP. Jego celem jest przygotowanie do egzaminów końcowych na poszczególnych etapach nauki. Zawody odbywają się przez internet, ale istnieje możliwość wyboru wersji elektronicznej lub drukowanej. Konkurs ma dwa etapy: drużynowe eliminacje i indywidualny finał. W pierwszym etapie czteroosobowe zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru. W finale indywidualnie rozwiązuje się zadania otwarte.


Spotkajmy się w Piątce (XII)

To zawody drużynowe dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z regionu wrocławskiego. Szkoła zgłasza 5-osobową drużynę (3 zawodników i 2 kibiców). Podczas konkursu zawodnicy rozwiązują zadania, a kibice łamigłówki oraz prezentują przygotowane wcześniej stroje i transparenty. Jury ocenia pracę jednych i drugich. Zwycięża drużyna, która wraz ze swoimi kibicami zdobędzie najwięcej punktów. 


Projekt "Euler"

Ideą projektu jest dostarczenie wyzwań matematyczno-informatycznych tym, którzy chcą się sprawdzić na pograniczu tych dwóch dziedzin. Umiejętności matematyczne są wymagane, by znaleźć rozwiązanie problemu "na papierze", natomiast informatyczne, by skutecznie je zaprogramować. Oprócz tego, aby rozwiązanie działało, należy również dążyć do tego, by było możliwie najszybsze, najbardziej eleganckie, najbardziej minimalistyczne, najbardziej czytelne i najlepiej wyczerpywało warunki zadania.

Powrót na górę strony