Matematyczne


Redaktor działu:
Joanna Polechońska (jpolechonska(at)wp.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu


Konkurs zadaniowy "Matematyki"

Jest to konkurs nieustający, otwarty dla wszystkich. Czytelnik rozwiązuje dowolną liczbę zadań z wybranego numeru pisma. Oceniana jest nie tylko formalna poprawność rozwiązania, ale pomysł, prostota rozumowania i elegancja zapisu. Przy ocenie uwzględniany jest też stopień  trudności zadania. Czytelnicy, którzy uzbierają 250 punktów, otrzymują nagrody pieniężne i tytuł laureata. Mogą oczywiście dalej uczestniczyć w konkursie.


Trąbka Borsuka

Konkurs organizowany przez studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. jego nazwa wiąże się z postacią warszawskiego matematyka, absolwenta Gimnazjum im. Staszica - Karola Borsuka (1905-1982), wybitnego topologa geometrycznego, twórcy wynalezionej w czasie II wojny światowej gry "Hodowla zwierzątek", znanej dziś jako "Superfarmer".


Mathematics Without Limits

Jest to międzynarodowy konkurs matematyczny rozgrywany od 2000 roku na przemian w Bułgarii i Turcji. Od 2002 roku uczestniczą w nim uczniowie z Dolnego Śląska. Zawodnicy podzieleni są na 2 kategorie wiekowe - juniorów (kl. III GIM i I LO) oraz seniorów (kl. II i III LO). W roku 2008 międzynarodowy finał konkursu po raz pierwszy odbył się w Polsce - we Wrocławiu.


Sezam matematyczny

Jest to jeden z serii konkursów przedmiotowych (wraz z humanistycznym, z języków obcych, przyrodniczym ii historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności szkolne z matematyki, gdyż zawiera typowe zadania, jakie znajdują się we wszystkich podręcznikach.


Geniusz matematyczny

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, językowym, przyrodniczym i historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu szkolnej matematyki. Zadania są  łatwe, typowe i nie wykraczają poza podstawę programową.

Powrót na górę strony