Książki


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Impresje matematyczne (tom I)

KONKURSY. Książka adresowana jest głównie do gimnazjalistów (kolejny tom II przeznaczony jest dla licealistów), choć z zainteresowaniem sięgną po nią także uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zawiera bogatą treść i ciekawe zadania dotyczące arytmetyki, teorii grafów, przekształceń algebraicznych i nierówności trójkąta. Nowa wiedza wprowadzana jest drobnymi krokami przez rozwiązywanie kolejnych zadań.


Impresje matematyczne (tom II)

OLIMPIADA. Jest to kontynuacja Impresji matematycznych dla gimnazjalistów zawartych w tomie I. Zagadnienia tu opisane adresowane są do licealistów, choć wielu z nich z zainteresowaniem sięgnie także po poprzedni tom tej książki. W tomie II znajdują się zagadnienia dotyczące trójmianu kwadratowego, zastosowań średnich w geometrii, różnych metod rozwiązywania równań oraz bardziej zaawansowanych tematów z teorii liczb, m.in. kongruencji i równań diofantycznych.


Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata

OLIMPIADA. Jest to seria trzech książek, w których zebrano zadania z olimpiad narodowych z różnych krajów świata, z zawodów międzynarodowych oraz z międzynarodowych olimpiad matematycznych. Wszystkie zadania podzielono według działów matematyki (teoria liczb, algebra, funkcje, geometria syntetyczna, trygonometria, stereometria) i opatrzono starannymi rozwiązaniami. To pozycja niezbędna w biblioteczce każdego olimpijczyka i nauczyciela matematyki w szkole ponadgimnazjalnej.


Matematyka. Poszukuję - odkrywam

OLIMPIADA. Jest to zbiór artykułów przydatnych w pracy z uczniem na poziomie olimpijskim wraz z przykładami rozwiązań olimpijskich zadań opisanymi w danym artykule metodami. Tematyka tekstów dotyczy wzorów skróconego mnożenia, twierdzenia Ptolemeusza, gier strategicznych, czworokątów wpisanych w okrąg, dowodzenia nierówności oraz podziału figur na części o równych sumach pól (do tych zadań dołączony jest kolorowy plakat).


Matematyka Olimpijska

OLIMPIADA. Na serię "Kolorowe skrypty" składają się cztery podręczniki: Algebra i teoria liczb, Planimetria, Kombinatoryka oraz Równania i nierówności. Stanowią one krótki ale systematyczny wykład danego działu matematyki, tzn. zawierają niezbędne definicje, oznaczenia, twierdzenia z dowodami, zadania opatrzone rozwiązaniami oraz ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Początkowe rozdziały pokrywają wiedzę potrzebną do przystąpienia do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, jednak w dalszej części opisywany materiał daleko wykracza poza program nauczania szkolnego w liceum. Zawartość poszczególnych tomów inspirowana jest głównie zadaniami z olimpiad matematycznych - krajowych i międzynarodowych. 

Powrót na górę strony