Książki


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Jeśli lubisz matematykę

KONKURSY. Książki z serii "Jeśli lubisz matematykę" przeznaczone są dla uczniów i dorosłych czytelników, którym sprawia przyjemność samodzielne stawianie i rozwiązywanie nowych matematycznych problemów. Ich tematyka wywodzi się z różnych gałęzi matematyki szkolnej, ale stawiane pytania znacznie wykraczają poza zakres standardowej wiedzy, chociaż techniki użyte w rozwiązaniach dostępne są uczniowi szkoły średniej.


Zadania dla przyszłych olimpijczyków

KONKURSY. Książka przeznaczona dla starszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, którzy planują starty w konkursach matematycznych. Dla nauczycieli może być nieocenioną pomocą w prowadzeniu kółek matematycznych. Zawiera 100 niezwykle ciekawych zadań, podzielonych na działy dotyczące liczb całkowitych, podzielności, równań, geometrii i łamigłówek logicznych. Na końcu książki podane są przejrzyste rozwiązania.


Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam!

KONKURSY. Zbiór zadań pomagający samodzielnie przygotować się do konkursów matematycznych. Początkowe tematy opracowane są poprzez przykłady z pełnymi rozwiązaniami (są to równania diofantyczne, zasada szufladkowa, nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną oraz konstrukcje geometryczne). Dalsza część zawiera 40 zestawów po pięć zadań z różnych działów matematyki i o różnym stopniu trudności oraz 100 zadań sprawdzających do samodzielnego rozwiązania. Na końcu znajduje się indeks, w którym zadania z poszczególnych zestawów przypisano do odpowiednich działów matematyki. Do wszystkich podano wskazówki.


Błyskawiczny kurs liczenia w pamięci

KONKURSY. Czy potrafisz obliczyć w pamięci pierwiastek z 5929? A może nie sprawia ci żadnego problemu policzenie ilorazu liczb 189 i 2,25? Jeśli tak, to ta książka nie jest ci potrzebna. Jeśli jednak należysz do większości ludzkiej populacji, która przy takich działaniach wyciąga kalkulator lub co najmniej kartkę i ołówek, zachęcam do popracowania z tą książką. Efekty nie będą może błyskawiczne, ale z pewnością poprawisz swoją sprawność rachunkową.


W krainie łamigłówek logicznych i matematycznych

KONKURSY. Zamiarem autora było nie tylko zebranie ciekawych, niestandardowych łamigłówek, ale i opracowanie samouczka pozwalającego uczniowi na opanowanie metod ich rozwiązywania bez pomocy nauczyciela. Prezentowane zadania mają ciekawą, rozbudowaną fabułę, nierzadko osadzoną w kontekście historycznym, a ich rozwiązania przedstawione są bardzo szczegółowo, z dokładnym opisem poszczególnych kroków, choć w sposób elementarny i zrozumiały dla każdego, niezależnie od posiadanej wiedzy matematycznej i doświadczenia.

Powrót na górę strony