Książki


Redaktor działu:
Monika Schmidt-Rauchut (moniaszmitka(at)interia.pl)
nauczycielka w SP 99 we Wrocławiu


Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (tomy I - IV)

OLIMPIADA. Są to sprawozdania z I-IV edycji OMG wydane w formie broszur i zawierające szczegółowy opis przebiegu zawodów, treści zadań ze wszystkich etapów wraz z rozwiązaniami oraz po dwa dodatki tematyczne spoza programu nauczania, ale przydatne w rozwiązywaniu olimpijskich zadań. To pozycje niezbędne w biblioteczce każdego ucznia (nie tylko gimnazjalisty) startującego w olimpiadzie i każdego nauczyciela przygotowującego uczniów do rozmaitych konkursów matematycznych.   


Matematyka na szóstkę

ZADANIA SZKOLNE. Seria składa się z trzech zbiorów przeznaczonych dla uczniów klas IV, V i VI SP mających ambicje zdobycia bardzo dobrej oceny z matematyki lub zainteresowanych udziałem w różnych konkursach matematycznych. Każdy zawiera ponad 400 zadań zróżnicowanych pod względem trudności i formy. Są tu zarówno błyskawiczne pytania testowe, problemy otwarte wymagające pomysłu i cierpliwości oraz zadania praktyczne pokazujące zastosowania matematyki w życiu codziennym. Do wszystkich zamieszczono odpowiedzi, a do trudniejszych przykładów także wskazówki.


Kalkulator na maturze i nie tylko. Wykorzystaj na maksa!

ZADANIA SZKOLNE. Na polskiej maturze można używać jedynie kalkulatora prostego, warto więc wykorzystać maksymalnie jego możliwości, ułatwiając sobie rachunki. W tym celu trzeba jednak nabrać wprawy w obliczeniach kalkulatorowych i umiejętności sprawnego wykonywania bardziej złożonych działań. Dzięki temu na egzaminie maturalnym można koncentrować się na problemach matematycznych, a nie na rachunkach. Książka na przykładach pokazuje, jak można wykorzystać kalkulator prosty do żmudnych, powtarzalnych obliczeń, np. ze statystyki oraz jak zaplanować na nim wykonywanie złożonych działań wymagających używania pamięci.


Matematyka to nie czarna magia

ZADANIA SZKOLNE. Chociaż matematyce zawsze towarzyszy pewna doza tajemnicy i magii, nie jest ona tak trudna, jak się z pozoru wydaje. Zwłaszcza jeśli zainteresowania ścisłe są systematycznie pobudzane i rozwijane. Książka zawiera koncepcję rocznej pracy kółka matematycznego w poszczególnych klasach gimnazjum wraz z programem zajęć i tematycznymi zestawami zadań na każde spotkanie oraz kartą oceny aktywności ucznia. Zadania są adresowane nie tylko do dzieci uzdolnionych. Ich podstawowym celem jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy szkolnej.


Zbiór zadań z matematyki dla gimnazjum

ZADANIA SZKOLNE. Zestaw ponad 1100 zadań obejmuje cały cykl nauczania matematyki w gimnazjum. Są wśród nich zadania rachunkowe, tekstowe, konstrukcyjne, a także dotyczące zastosowania matematyki w problemach praktycznych i wykorzystania kalkulatora. Podzielone są na rozdziały dotyczące m.in.: działań na liczbach wymiernych, działań na liczbach rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, funkcji, proporcji, danych statystycznych, własności figur i brył, przekształceń i konstrukcji geometrycznych. Każdy rozdział otwiera przypomnienie najważniejszych pojęć i twierdzeń niezbędnych do rozwiązywania zadań.

Powrót na górę strony