Odlotowe figury


Redaktor działu:
Krzysztof Omiljanowski (komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Wszystkie połowiące pole trójkąta

Środkowa trójkąta, czyli odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku, dzieli pole tego trójkąta na połowy. Są też inne odcinki dzielące trójkąt na dwie figury o równych polach. Jak wygląda kolekcja wszystkich takich odcinków? Pomyśl i zobacz!


Domino - jak leci

O tym, jak leży domino po upadku, pisaliśmy w tekście Domino - jak leży. Ale jak upada domino? Warto się nad tym spokojnie zastanowić przed przeczytaniem niniejszego artykułu. Można nawet wykonać kilka eksperymentów. Zamiast kamieni domina można wykorzystać pudełka od zapałek.


Symetryzacja Steinera

Najprostsze własności symetryzacji Steinera są zebrane w dwóch kolekcjach zadań: Symetryzacja na kratkach i Symetryzacja na gładko. Warto najpierw zrobić choćby tylko kilka z nich. Tu pokażemy, że te własności są spełnione nie tylko dla konkretnych trójkątów, czy czworokątów. Pokażemy, że zamiast rachunków wystarczą pewne ogólne obserwacje geometryczne.


Poprawianie Archimedesa?

Archimedes obliczał wartość liczby, a raczej jej przybliżenia, obliczając pola wielokątów wpisanych w koło i opisanych na kole jednostkowym. Wpisywał i opisywał wielokąty foremne o coraz większej liczbie boków, które rzeczywiście coraz bardziej zbliżają się do koła. Czy można uzyskać lepsze przybliżenia? W pewnym sensie tak. W jakim sensie? Przeczytaj! Wcześniej warto zrobić kilka zadań z artykułu Różnica symetryczna (w zadaniach).


Anatomia gwiazd

Gwiazdy są na niebie, a gwiazdki bywają śniegowe. Jednak gwiazdki matematyczne, które tu prezentujemy, nie istnieją ani w komputerze, ani na papierze. Istnieją... w Twojej wyobraźni! Sprawdź!

Powrót na górę strony